Business development & strategy

Omschrijving business development & strategy:

business development & strategyHet gaat bij business development vooral om de analytische voorbereiding van potentiële groeimogelijkheden, maar ook de begeleiding en het toezicht op de implementatie ervan. Zowel bij de voorbereiding als bij de implementatie wordt door de business developer nauw samengewerkt met specialisten uit andere disciplines zoals R&D, productie, marketing en verkoopbevordering.
In de eerste plaats wordt natuurlijk de de huidige stand van zaken in kaart gebracht, zowel van het eigen bedrijf als die bij de concurrentie. Op basis daarvan worden vervolgens de korte en lange termijn doelstellingen geformuleerd, voorzien van een tijdschema. Tenslotte beschrijven gedetailleerde implementatie plannen hoe de doelstellingen bereikt zullen worden.

Voorbeelden van veel gebruikte strategieën zijn:

  • Concurreren op prijs werkt goed in een bedrijfstak waar de consumenten prijsgevoelig zijn zoals bij consumenten goederen. Dat vergt een uiterst scherpe productie tegen lage prijzen vanwege de geringe marges die aan deze strategie verbonden zijn. Schaalvoordeel is hierbij cruciaal.
  • Concurreren op basis van differentiatie. Hier gaat het niet om prijsvechten, maar om zaken als kwaliteit, leversnelheid, betrouwbaarheid etc.
  • Concentratie op nichemarkten, waar het bedrijf op prijs kan concurreren of op differentiatie.

Een goede business developer heeft op al die gebieden al ruime ervaring opgedaan, zodat hij effectief toezicht kan houden op de succesvolle implementaties van de door hem ontwikkelde groeistrategie.

Niet zelden leidt de voorbereiding tot de conclusie dat voor externe oplossingen gekozen dient te worden zoals het aangaan van strategische allianties met andere bedrijven.

 
Categorie Organisatie Advies
 

© Multiraedt 2024