Blog Archief

De leider in spiegelbeeld

Mensen vragen mij wel eens; 'hoe herken je nou een goede leider?'. Dat is een lastige vraag, althans het antwoord erop is niet eenvoudig. Want leiderschap wordt door iedereen anders ervaren en beoordeeld. Goed en fout in leiderschap bestaat volgens mij

Het strategisch belang van talentontwikkeling

Binnen organisaties (groot en klein) doet zich momenteel een boeiende ontwikkeling voor. Veel ondernemers en leidinggevenden in organisaties weten namelijk dat er anders zal moeten worden samengewerkt om te kunnen blijven inspelen op de veranderende

Studerende kinderen opnemen in de financiële administratie

Het is prachtig om kinderen op te voeden, het kost wel behoorlijk veel geld. Van de geboorte tot aan de studie moet je als ouders continu kosten maken. Om de uitgaven wat te drukken, en ook jouw kinderen kennis te laten maken met het ondernemerschap

Tip van de financieel professional: Zonnepanelen BTW terug voor particulieren

Een ondernemer kan de BTW over zonnepanelen terug ontvangen. Dat is toch een mooi voordeel van 21%. Ook particulieren komen in aanmerking voor deze teruggave mits je als BTW ondernemer staat geregistreerd. En volgens de financieel professional is dit

Lage pensioentoezegging; een lagere Aow-franchise mogelijk

Een pensioen wordt opgebouwd over het salaris waarvan eerst een aftrek plaatsvindt. Deze aftrek wordt franchise wordt genoemd. Deze franchise wordt toegepast omdat er al een basispensioen is. De Aow. Over een deel van het salaris hoeft er dus geen pensioen

Rechter: versobering pensioen redelijk en billijk

Het Hof Arnhem-Leeuwarden deed op 16 augustus 2016 uitspraak (link) over een voorgelegd beroep door gedupeerde werknemers. Zij vonden dat hun pensioen ten onrechte versoberd was. Rechter stemt in met versobering pensioen Deze zaak kent nogal wat vragen

Kosten (pensioen)kennis en de OR

Een OR heeft recht op scholing en de kosten hiervan, dus ook die van (pensioen)kennis, worden vergoed door de werkgever. Hieronder gaan wij hierop nader in. In de praktijk blijkt het nogal eens dat Ondernemingsraden geen gebruik maken van dit wettelijke

OR en werkgever laten pensioenuitvoerder afvallen vanwege bonusbeleid

Een van onze relaties heeft duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het vaandel staan. Hoe hoog in het vaandel blijkt uit de definitieve keuze voor de pensioenuitvoerder. Het bonusbeleid van een pensioenuitvoerder is aanleiding om hen

Aanpassing WOR aangenomen door Eerste en Tweede Kamer

Werknemers krijgen meer te zeggen over hun pensioen. Het instemmingsrecht met betrekking tot het veranderen van een pensioenregeling is aangepast. De aanpassing WOR betekent een belangrijke verbetering voor werknemers. Belangrijk is de passage dat instemmingsrecht

Laten we de salarissen verlagen om de winst te vergroten

Als dit voorstel wordt gedaan door de werkgever zal dit op weinig waardering van de werknemers kunnen rekenen. Toch worden dit soort voorstellen over het uitgestelde salaris van de werknemers bijna dagelijks gedaan. En het wordt nog geaccepteerd ook

Geef uitvoeringskosten pensioenfondsen aan deelnemers en maak pensioen simpeler

Pensioentoezeggingen op de tocht De meeste gepensioneerden willen gewoon een pensioen dat hen is toegezegd. Zonder kleine lettertjes die bepalen dat het pensioeninkomen ook (fors) kan tegenvallen. Zeker werknemers met een relatief lager inkomen kunnen

Vier op de tien baby’s hebben ongehuwde ouders, maar is het partnerpensioen ook verzekerd?

Bijna de helft van de baby's die in Nederland worden geboren hebben ouders die niet getrouwd zijn met elkaar. In 2014 en vorig jaar gold dat voor ruim vier op de tien (44 procent) baby's, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ) maandag

Pensioenzoekplaatje: Als u bent geboren vóór 1 mei 1954 dan sluit uw pensioenopgave waarschijnlijk niet aan bij uw persoonlijke situatie

De door pensioenuitvoerders opgegeven pensioenbedragen en -data sluiten vaker niet dan wel aan op de AOW die u gaat ontvangen. Voor de meesten geldt dat de in het verleden opgebouwde pensioenen een andere ingangsdatum kent dan dat tegenwoordig de AOW

Eerder met pensioen, kan dat?

Wij kregen een vraag van een medewerker van een bedrijf, waarbij wij dachten dat veel andere werknemers ook met dit issue zouden kunnen zitten. Omdat wij Ondernemingsraden terzijde staan hebben wij hierover een nieuwsbrief gemaakt. De vraag luidde als

Claimen instemmingsrecht door de OR

De WOR gaat op het punt van het instemmingsrecht op het gebied van het wijzigen van de pensioenregeling worden aangepast. Wij zijn van mening dat een OR instemming behoort te geven op iedere door de werkgever voorgestelde verandering van het pensioen

Veranderingen op de visie van het partnerpensioen

Het partnerpensioen werd lang gezien als het verzorgen van de achtergebleven partner van de overleden medewerker. In het niveau van het partnerpensioen is de laatste jaren, al dan niet bewust, een forse verandering gekomen. Hoe hoog is het inkomen van

Pensioen is uitgesteld salaris

We zijn in Nederland ooit met pensioenregelingen begonnen om ervoor te zorgen dat nadat een werknemer “arbeidsongeschikt” werd (vanwege ouderdom) om te kunnen werken er nog steeds inkomen was. Een procent of 70 van het gemiddeld verdiende loon vinden

De onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling

Bijna dagelijks zien wij voorstellen langskomen van werkgevers die hun pensioenregeling willen versoberen omdat de kosten onbetaalbaar worden. Bijna standaard worden middelloonpensioenregelingen aan het einde van een contractperiode (tussen de verzekeraar

Waarom zou de OR instemmen met versoberen van het pensioen?

De trend van het moment bij een aflopend pensioencontract is het veranderen van gegarandeerde aanspraken naar een premieregeling. Het verminderen van de garanties dus. Garantiepensioen is volgens veel adviseurs onbetaalbaar geworden. Maar is dit wel

Pensioenklokkenluider.nl

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. We staan voor een tijdperk van verandering, ook op pensioengebied. Steeds meer risico’s liggen bij de werknemer; derhalve moet hij/zij meer zeggenschap over zijn/haar pensioen(middelen) krijgen. Meer zeggenschap

De meeste Nederlandse werknemers willen gewoon een goed pensioen. Geen gedoe!

Zodat zij financieel redelijk kunnen doorleven als zij stoppen met werken en als zij komen te overlijden er een redelijk inkomen voor de partner en kinderen geregeld is. De meeste Nederlandse werknemers hebben helemaal geen zin om een studie van hun

Partnerpensioen ten onrechte gekort.

Pensioenfonds keert lager partnerpensioen uit dan afgesproken: De Hoge Raad oordeelt ten gunste van werknemers. Het was heel gebruikelijk dat verzekeraars en pensioenfondsen een bepaling opnamen dat er een lager partnerpensioen zou worden uitgekeerd

Pensioenschade door onjuiste voorlichting aan werknemers: de werkgever moet compenseren!

Gevolg van onjuiste voorlichting aan werknemers Op 16 februari 2016 oordeelde het Hof in Rotterdam over een door werknemers aangespannen beroep. De werkgever is verplicht om geleden pensioenschade te vergoeden omdat de werknemers destijds onjuist (door

Een nieuwe pensioenuitvoerder kiezen, enkele overwegingen.

Pensioenuitvoerder en de Ondernemingsraad (OR) Na de wijziging van de WOR art 27 eind 2017 heeft de werkgever instemming nodig van een ondernemingsraad bij het veranderen van de pensioenregeling. Ook bij bijna iedere verlenging van het contract tussen

Artikel 27 van de WOR (instemmingsrecht pensioen) gaat veranderen.

Instemmingsrecht pensioen in aankomst Veel pensioenuitvoerders en ook werkgevers en hebben in het verleden misbruik gemaakt van een gat in de WOR. Veel pensioenregelingen zijn versoberd omdat in de overeenkomst tussen werkgever en pensioenuitvoerder

De rol van internet in de kopersreis van B2B-ondernemers (2)

Hoe start een kopersreis van een B2B-ondernemer? Bijvoorbeeld met een vraag, puur uit nieuwsgierigheid of vanwege een behoefte of een noodzaak. Kijk eens hoe jij dat doet. En belangrijker: kijk eens hoe je markt een aankoopreis maakt? Met de stap 1 en

De rol van internet in de kopersreis van B2B-ondernemers (1)

Hoe start een kopersreis van een B2B-ondernemer? Bijvoorbeeld met een vraag, puur uit nieuwsgierigheid of vanwege een behoefte of noodzaak. Kijk eens hoe jij dat doet. Ik vul het even voor je in: via emailalerts komt er dagelijks een stroom aan informatie

Wat is content marketing?

Na mijn blog ‘Wat is inbound marketing?’ kan een blog ‘Wat is content marketing’? niet achterblijven. Het zijn de twee containerbegrippen die gaan over wat ik dagelijks doe: (digitaal) inhoud geven aan de proposities van B2B-ondernemingen. Over content

Klantbehoeften doorgronden: interviewen voor gevorderden (2)

Op 14, 15 en 16 april (2015) bezocht ik de Masterclass Buyer Personas. Op initiatief van Stan & Stacy haalde Aldo Wink Tony Zambito over uit de USA. In een zinderend tempo doceerde Tony 12 enthousiaste en leergierige deelnemers en nam hij zijn visie

Goede gereedschappen bij Management-Buy-In

Zoals de goede vakman een prachtig eindresultaat aflevert met het goede gereedschap en het vakmanschap, zo zou een bedrijfsovername ook moeten worden aangepakt om tot een succesvolle afronding te komen. Maar voordat dit plaatsvindt, zal er echt heel

Klantbehoeften doorgronden: interviewen voor gevorderden (1)

Op 14, 15 en 16 april (2015) bezocht ik de Masterclass Buyer Personas. Op initiatief van Stan & Stacy haalde Aldo Wink Tony Zambito over uit de USA. In een zinderend tempo doceerde hij 12 enthousiaste en leergierige deelnemers en nam hij zijn visie

Ondernemende baby boomers gaan door

Jarenlang werd er over de hausse van de baby boomers gesproken, die ergens na 2010 zou plaatsvinden. Als een soort belofte werd deze ‘ouderen-tsunami’ jarenlang verkondigd. Er zou een ware uittocht komen van alle na-oorlogse geborenen (vooral de groep

De belangrijkste uitvinding ooit

Het wiel? Nee joh. De klok dan? Ook niet. De transistor, penicilline, navigatie, vuur, de electromotor? Allemaal mis. De belangrijkste uitvinding vind ik tekst. Ik geef toe, het ligt minder voor de hand dan bijvoorbeeld antibiotica. Er zitten ongetwijfeld

Overstappen naar een ander boekhoudpakket

Overstappen, waarom niet? Overstappen, het wordt op dit moment veel gedaan. Of het nu om een energieleverancier, een telefoonprovider of supermarkt gaat, men stapt wat af. Waarom zou je het niet doen? Een goede reden om het niet te doen: "Ik ben tevreden"

Ben je Ondernemer als je ondernemend bent?

Ondernemen via een bedrijfsovername Vaak ben ik met mensen in gesprek die willen ondernemen en aan een bedrijfsovername denken. Het vooruitzicht van een eigen bedrijf blijkt een grote aantrekkingskracht te hebben. Het betreft soms oud-ondernemers, maar

Nut en noodzaak van Marketing & Sales

Ja, je leest het goed. Ik vind het nodig om uit te leggen waarom Marketing en Sales nodig zijn. Voor iedere business. En ik heb er een hele goede reden voor. Sinds 2008 snap ik dat kopers en inkopers (procurement) online op zoek gaan naar een gebruikte

De belangrijkste overdenkingen voordat je een management buy in begint!

De weg naar een management buy in Eindelijk breekt het moment aan waarop je een lang gekoesterde wens wilt gaan verwezenlijken. Je wilt gaan ondernemen en het overnemen van een bedrijf zou dan uitkomst bieden. Op een rijdende trein springen is toch wat

Ben je een merk? Laat het zien!

De afgelopen weken viel mijn oog vaak op artikelen over branding en merkbeleving. Misschien wel omdat het een tussenkopje van 1 van mijn recente blogs was. Een kopje dat bleef hangen

Wat is de markt voor inbound marketing in Nederland? (2)

In mijn vorige blog over inbound marketing voor Multiraedt sloot ik af met “ Hoort u bij de 250.000 bedrijven die hun online business serieus neemt?”, en ik kan hiervoor alleen een prognose geven. Marketing is niet meer en niet minder dan alles wat een

Wat is de markt voor inbound marketing in Nederland? (1)

Een blog heeft weinig waarde en zin als het onderwerp ontbreekt. Leo Bolle geeft in zijn blog Hoe breng ik mijn zakelijk blog om zeep? tips om de lezer te ontmoedigen: “Schrijf vooral over onderwerpen waar je niets vanaf weet en neem zeker niet de moeite

Leiderschap is....ACTIE

Ga maar eens bij jezelf na. Ook jij bent zelf “klant”, in allerlei verschillende contexten. De klant van nu kent de feiten en cijfers. Zich oriënteren is een peulenschil en hij /zij heeft allerlei instrumenten tot zijn/haar beschikking. Maar wat niet

Ontdek je Cultuur Code

Boeken vol zijn er geschreven over Cultuur. Er zal dus wel iets interessants aan de hand zijn met cultuur. Google geeft in 0,30 sec meer dan 119 miljoen hits. Wat is het en vooral wat kun je ermee. Is het een zoveelste hype of de heilige graal voor jou

Met inbound marketing ontspannen zaken doen

Het is druk op Internet. Denk eens aan alle accounts die u kunt volgen. Om maar eens één voorbeeld te noemen: Op LinkedIn worden er gemiddeld 20 berichten per dag door onze connecties gepost. Om nog maar te zwijgen over de hoeveelheid op Facebook. Net

Zoekmachine optimalisatie; 6 maanden eerder resultaat

Zoekmachine optimalisatie. Hoog in Google. Mensen die zoeken naar uw product, dienst of informatie. Wilt u dat? Dan moet uw website 'zoekmachine geoptimaliseerd' worden. Tot zover geen nieuws. Dit had u zelf al bedacht. De volgende gedachte: zoekmachine

Entrepreneurs toss and turn with indecisiveness

The defining factor in the complex decision-making process of entrepreneurs is still human emotion – not the technological or analytical methods. How can indecisiveness be avoided? How can it be that entrepreneurs, who are considered by nature to be

Why isn’t there more cooperation between companies?

Particularly now that economic forecasts are gloomy and long term trends like globalization and population ageing account for new challenges, the entrepreneur cannot let a single chance go by to optimize operational efficiency. In this respect, a solid

Building Blocks for a Top Company

For more than 20 years, together with an extensive team of researchers, Jim Collins has been trying to determine why certain companies stand out above similar companies and moreover why they seem to be more resilient against various forms of adversity

The mental aspect of entrepreneurship is greatly ignored

There’s more than enough being written about starting a business, business plans, marketing, how team work should be encouraged, etc., but there’s little to find on what is perhaps the most difficult aspect of entrepreneurship: the mental. We’ve all

De waarde van mijn bedrijf: wat de gek ervoor geeft?

Ik wil mijn bedrijf verkopen! Elke ondernemer krijgt er mee te maken. Vroeg of laat. Het verkopen van het bedrijf waar u jarenlang keihard voor hebt gewerkt. U was meer op het bedrijf dan thuis. Naast de emotionele aspecten van een bedrijfsovername zijn

Bedrijfsopvolging niet altijd even simpel

Met een zwierig gebaar overhandigde hij zijn kaartje, waarop als logo Gebr. Verknocht sinds 1877 stond vermeld. Aangezien zijn eigen naam hiermee overeenkwam en als titel directeur aangaf, was het duidelijk dat we hier te maken hadden met de trotse eigenaar

Het mentale aspect van het ondernemerschap is sterk onderbelicht.

Er wordt ontzettend veel geschreven over het opstarten van ondernemingen , ondernemingsplannen , marketing , over hoe teamwork moet worden bevorderd, etc., maar over het misschien wel moeilijkste aspect van het ondernemerschap, het mentale, is niet veel

15 redenen voor de noodzaak van een zakenplan

Praatjes vullen geen gaatjes! Een goed uitgewerkt zakenplan laat aan iedereen zien dat men serieus is. Eventuele partners, investeerders, werknemers en niet in de laatste plaats de ondernemer zelf beschouwen een tastbaar bewijs als een teken van toewijding

© Multiraedt 2022