Blog Archief

Voorzichtig Met Een Op Zekerheid Gebaseerde Verwachting

Onze verwachtingen worden permanent geprikkeld. Dat is lastig, want zij leiden bijna altijd tot teleurstellingen. Het is een lucky shot wanneer deze volledig uitkomen. De werkelijkheid toont zich altijd anders dan hoe onze beelden en emoties ons in de

Integrity, Happiness And Love As Organizational Forces

Link between individual and organization In this article the message is to keep an eye on the individual in organizations and to see our integrity as a condition for (work) happiness. Because there will be specific attention for the meaning of the power

Integriteit, Geluk En Liefde als Organisatiekrachten

Koppeling tussen individu en organisatie In dit artikel is de boodschap oog te blijven houden voor het individuele in organisaties en onze integriteit als voorwaarde voor (werk)geluk te zien. Omdat er daarbij specifiek aandacht zal zijn voor de betekenis

AAN HET IN- EN UITZOOMEN? NOU EN OF! DEUGDEN VOOR HET OMGAAN MET PERSPECTIEVEN?

In mijn vorige publicatie ‘ Je verwonderen over technologie én heerlijk bladeren in magazine na morele afweging ’ gebruikte ik een magazine voor een zicht op zowel de tijdgeest als op de morele afweging die daarin huist. Wat als we nu een Lifestylemagazine

JE VERWONDEREN OVER TECHNOLOGIE ÉN HEERLIJK BLADEREN IN MAGAZINE NA MORELE AFWEGING!

Ja, daar is hij dan de Kampioen van de ANWB. Net als de ochtendkrant, niet met je neus op de telefoon hoevend, gewoon lekker bladeren na een afweging. In de trein is het geblader van kranten een beter geluid dan het zicht op mensen, die in hun digitale

Maatschappelijk leiderschap: positieve weerslag door moed in verantwoordelijkheid

Er blijkt dat ons jarenlang succesvolle poldermodel niet meer die onderlinge verbinding geeft om belangrijke maatschappelijk vraagstukken politiek te beteugelen. De kwaliteit en effectiviteit van onze communicatie is daarmee fors in beweging en vraagt

Het belang van creativiteit.. spelen maakt ons beter in ons werk.

Onderzoek naar spelen. Over spelen in het algemeen. Over ravotten, touwtje springen en muziek maken. Over Spelen en het Brein. De Amerikaan Stuart Brown heeft 40 jaar onderzoek gedaan naar spelen. Blijkbaar was het de moeite waard. Hij bestudeerde spel

Afvinklijstjes fijn? Maak eens een overdrijflijst!

Zelfsturing is flauwekul en de zoveelste hype denken leiders misschien wel. Tenminste dat gevoel heb ik. En dat het gedoe is en moeilijk is. Of dat het ook gewoon niet lukt. Volgens mij worden deze stemmetjes wel herkend. Daarom zou ik zeggen: stop deze

CONTEXT INTEGRITEIT EN BEKWAMEN IN INTEGER GEDRAG

Organisaties en personen bereiken met regelmaat de media omdat er geen sprake is of lijkt te zijn van onbesproken gedrag. Het aantal voorbeelden is legio, maar ieder weet gelijk kritische vragen ten aanzien van gedrag te stellen wanneer een CEO of politicus

Werkgeluk.....HR managers; opgelet…..!

Stralende deelnemers... Zie je die stralende gezichten? Deelnemers die zich weer kind voelen, zich helemaal geven in het spel. Zorgenloos samenspelen. Samenwerken. Fijn samenwerken. Lukt dat ook in de dagelijkse routine? Zou je willen dat jouw teams

Play at work… hoe dan?

Onaangekondigd contact Deze blog gaat over mijn project 'play at work, work at play '. Maar eerst dit: Afgelopen week werd ik door een aantal bedrijven benaderd die mij als klant wilden. Een business coach, een fotograaf, een autobedrijf. Dat is opmerkelijk

Persoonlijke ontwikkeling is niet voor softies

Persoonlijke ontwikkeling. Velen rillen alleen al bij het idee dat ze hier stil bij moeten staan. “Dan moeten we het hebben over onze diepste zielenroerselen, onze kwetsbaarheden en onzekerheden.” Woorden als voelen, ervaren, liefde, mededogen of vanuit

Hoe stuur jij je autonome teams aan?

Zelforganisatie, zelfcoördinatie, zelfsturing of autonomie, bijna elke organisatie die ik spreek is er mee bezig . Autonome teams zijn hot! Uiteraard is het geen doel maar een middel om iets te bereiken. Dat kan meer winst/omzet zijn maar ook een grotere

Public speaker: de beste manier om mijn boodschap te verkondigen.

Je missie is helder, je passie is je leidraad. Maar hoe maak je het bekend? Welke manier past het best bij jou? Hoe bereik je zoveel mogelijk mensen? Jij weet wel wat je wilt, maar waarom zouden anderen naar je luisteren? Het was ook mijn struggle. Hier

Hoe maak je bewust gebruik van dopamine?

Dopamine Iedereen, echt iedereen is op zoek naar korte of langere momenten van een goed gevoel. Van welzijn, geluk, comfortabel en geborgen zijn. Ons lichaam heeft daar tools voor. De belangrijkste tool is dopamine. Het wordt aangemaakt in de amygdala

Duik onder water om de angstcultuur te doorbreken

Durf jij je als medewerker altijd uit te spreken? Of zeg je vaak JA tegen een plan maar voel en denk je NEE . Veel organisaties worden geregeerd door angst met alle gevolgen van dien. Medewerkers staan niet achter de plannen en creëren daardoor vaak

Schuldhulp voor ondernemers in het regeerakkoord

Schuldhulp en het regeerakkoord Dat er veel speelt in de wereld van de schuldhulp is ook onze regering niet ontgaan. Zo is in het regeerakkoord van 2017 aandacht besteed aan dit onderwerp. “Eén op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Daarnaast

Conflicthantering - balanceren versus nat gaan?

Binnen overheidsinstanties zoals een gemeente, een deelraad, een waterschap, bij de politie, zijn veranderingen aan de orde van de dag. Verschillende functies binnen deze instanties veranderen, onder andere door verdergaande digitalisering, door meer

Netwerken…. het gaat om social selling.

'En wat doe jij?'…de meest gestelde vraag op iedere netwerkbijeenkomst. Het is zo verleidelijk.. vertellen over mijn passie. Ik wil vol vuur praten over wat het oplevert, wat er gebeurt als deelnemers zich geven en hoe de verbinding tot stand komt. En

Hoe weerbarstig is jouw controlecirkel

Mijn ervaring is dat leiders wel weten dat vertrouwen geven heel belangrijk is. Toch hebben maar weinig leiders de moed om het daadwerkelijk te geven, zeker als het lastig wordt. Vaak weten zij niet goed wat te doen als vertrouwen beschaamd wordt. Terwijl

Hoe herken ik een conflict bij mij op de afdeling…

Blog serie over Conflicthantering op de Werkvloer binnen organisaties Twee (of meer werknemers) binnen dezelfde afdeling hebben van de ene op de andere dag een conflict met elkaar omdat… er een situatie aan vooraf ging die voor beiden te maken had met

Geluk: niet praten maar doen!

Werk en geluk Het lijkt een trend, maar er zit meer achter. Geluk als trefwoord. De gelukscoaches rukken op. Er komt aandacht voor werkgeluk. Bedrijven en gemeentes zetten erop in. De gemeente Schagen bestuurt op geluk. Er wordt beleid op gemaakt. En

Nieuwe feedbackmodellen laten teams floreren

De klassieke manier van leidinggeven loslaten. Steeds meer organisaties durven het aan. Zo kopte het FD onlangs dat accountant- en adviesorganisaties Ernst & Young en PwC dit vormgeven door een radicale vernieuwing in het beoordelingssysteem door

Verbinding, vertrouwen….maar hoe dan?

Mensen zijn het goud van iedere organisatie. Winst, sfeer, uitstraling, vertrouwen, klantbeleving, verloop en verzuim….het heeft te maken met hoe mensen zich voelen op het werk. Het succes van ieder bedrijf hangt ervan af. Op het eerste gezicht lijkt

Waarom je medewerkers op de eerste plaats moet zetten

Wat heeft de allereerste focus binnen jouw organisatie? Staat de klant of de medewerker op nummer 1? Het is een mooi uitgangspunt als de klant op nummer 1 staat, maar laatst hoorde ik de filoosofie bij een bedrijf dat zij hun medewerkers op nummer 1

Betaaltermijnen overheid aanzienlijk verbeterd

Betaaltermijnen overheid aanzienlijk verbeterd Ondernemers klaagden de afgelopen jaren steen en been over de trage betalingen door overheden. Ze moesten tot soms wel tot 60 dagen wachten op hun geld met alle gevolgen van dien. Gelukkig is er inmiddels

Beter functioneren door PROF waarden in te zetten.

Werken in een team heeft zo zijn uitdagingen. Iedereen die deelt uitmaakt van een team weet dit. Soms duurt het even voordat je de 'onderstroom' ervaart…..de niet hardop uitgesproken vooroordelen, het 'per ongeluk' laten vallen van een onaardige opmerking

Verandering zonder enthousiasme…een heilloze weg.

Het was op een festival. Ik zag een vrouw langslopen, en meteen wist ik weer wie zij was; de moeder van een fluitleerling van 12 jaar geleden. Een kort sprintje, en ik klopte haar op de schouder. 'Hee wat leuk om je te zien, hoe gaat het?' Ze wist niet

De beste leiders kunnen gemist worden

Kun je alleen veel bijdragen door hard te werken en veel uren te draaien? Het is interessant om eens bij je zelf na te gaan of je niet net zoveel bijdraagt door een stapje terug te doen. Misschien draag je juist zelfs wel meer bij. De meeste leiders

Hoe zet je muziek in om interne samenwerking en cohesie te stimuleren?

“Boomwhacken? Daar had niemand van gehoord of ervaring mee.. het was spannend en even afwachten. Maar wat was het leuk, iets actiefs en dat met zoveel personen! Wij vonden het een hele bijzondere ervaring, erg leuk en ook belangrijk: gelachen..! maar

Gedrag op de werkplek en verantwoordelijkheid nemen.

Gedrag op de werkplek en verantwoordelijkheid nemen. Overal waar mensen samenwerken zie je het; de omgang, het intermenselijk contact waarvan je zou denken dat het natuurlijk en probleemloos gaat, is niet altijd even prettig. Het verbaast me altijd weer

Leiderschap is leren vertrouwen

Behoefte aan vertouwen. Het is een basisbehoefte. Het vergt alleen veel moed dit in de praktijk toe te passen en vol te houden. Veel mensen zijn ergens het vertrouwen kwijtgeraakt. In de overheid, politiek, de wereldleiders of in elkaar. Jan Terlouw

Stel eens een Chief Improvement Officer aan

Chief Improvement Officer Bijna alle bedrijven hebben inmiddels een CIO, Chief Information Officer in dienst en dat is goed. Hiermee geven bedrijven aan, dat IT serieus op de agenda staat en dat zij niet meer zonder IT kunnen. Of een CIO werkelijk een

Ratrace een verloren race

Kenmerkend voor een ratrace is het ervaren van stress en het gevoel hebben altijd druk te zijn . Je hebt het gevoel van vergadering naar vergadering te rennen en daardoor heb je weinig tijd om je team aan te sturen. Voor veel leidinggevenden een veel

Durf imperfect te zijn

Plezieren, presteren en perfectioneren. Het gebeurt vaak onbewust bij het streven naar perfectie. Op organisatieniveau is men vooral bezig met alles goed willen doen en de lat hoog leggen. Fouten maken mag niet en vaak heerst angst om dingen niet te

De kracht van visualisatie voor managers

Veel managers hebben de volgende droom: een betrokken en verbonden team dat zich maximaal inzet voor het realiseren van teamdoelen, initiatieven neemt en intern gemotiveerd is het werk te doen zonder dat jij als manager hoeft te duwen en te trekken

Een succesvol team start bij jezelf

Bij veel bedrijven zijn de managers overbodig en zie je de managementlagen verdwijnen . Jouw rol als manager heeft echter nog veel toegevoegde waarde en kan jij zeer succesvol zijn als jij je rol op een goede manier invult. Start met leidinggeven en

Ben jij een echte leider? Vijf tips om het te worden

Veel leidinggevenden die ik spreek, willen doorgroeien naar het zijn van een inspirerende leider, die vanuit rust en regie zijn of haar team/organisatie aanstuurt. Dit doen ze het liefst op een manier die bij hem of haar past. Dit betekent dat je een

Winstgevende teams? Zo doe je dat

Resultaten die niet gehaald worden en de winstgevendheid staat onder druk. Dat gebeurt er met teams waarin medewerkers te weinig verantwoordelijkheid nemen, snel in de weerstand schieten als er een verandering op stapel staat en onvoldoende zelf nadenken

10 schrijftips voor een onderscheidende offerte

Stel je je de beoordelaar voor van jouw offerte. Hij heeft er al zeven gelezen. De achtste, waar hij nu mee bezig is, is een document van bijna 70 pagina’s. Het begint met een korte historie van het bedrijf, waarin wordt verteld hoe het zich van een

Het einde van de functie??

Recentelijk lees je steeds meer dat we af zouden moeten van functies en zouden moeten gaan werken met rollen. Het werken met rollen zou meer bijdragen aan flexibiliteit, is meer ontwikkelgericht en past beter in nieuwe vormen van organiseren. Wij citeren

Operate Without A Leader leads to Missing-A-Leader-Syndrome

Professional Scrum Master Bij het recent volgen van de training Professional Scrum Master werd ik weer eens flink aan het denken gezet over het thema ‘leiderschap’. Volgens de overigens zeer bekwame trainer, maakt een goede Scrum Master zichzelf binnen

Winnen met aanbestedingen en offertes - editie 2016

Vanaf 15 augustus is mijn nieuwe boek "Winnen met aanbestedingen en offertes" verkrijgbaar. Teken nu alvast in en bespaar de verzendkosten. Ruim 15 jaar maken van offertes en het inschrijven op aanbestedingen heeft mij een breed palet aan praktijkervaringen

Conflictmanagement voor HR adviseurs

Leergang Conflictmanagement voor HR-adviseurs. Deze opleiding is ontwikkeld als samenwerkingsproject tussen Hrtalenten en Caleidoscoop leertrajecten. Werk aan een constructieve conflictcultuur Veel organisaties zijn in de ban van ‘zelfsturing en zelforganisatie’

Van buiten naar binnen kijken; uitdaging voor HRM

Uit de meest recente studies van Dave Ulrich (en consorten), komt naar voren dat HR meer van buiten naar binnen moet kijken. Dit om de klantvraag en eigen diensten optimaal op elkaar af te stemmen. Wat houdt het van binnen naar buiten kijken in? Hoe

Wat heeft Next Generation Infrastructuur te maken met dino's

Dit is een verhaaltje over dino’s. Over hoe ze ooit over de wereld heersten en op een ochtend wakker werden en geen bestaansrecht meer hadden. Onze Dino heet Herman. Herman is een uitstekende Exchange en SQL specialist. Hij richt Exchange servers in

Zie IT Service Management implementeren als ‘leren’

Implementatie van IT Service Management is hoe je ook went of keert een organisatieverandering, die een niet te onderschatten impact heeft op gedrag en houding van alle medewerkers in een organisatie. Niet alleen de IT- organisatie maar ook de business

Schat de kans in van een offerte

De centrale rol van de bidmanager In de meeste bedrijven heeft een accountmanager een omzettarget (geen winsttarget) en verdient hij zijn bonus wanneer hij zijn omzetdoelstelling haalt. De uitvoerings- of serviceafdeling wordt gestuurd op kosten. De

Leiderschap bij veranderingen

Waarom mislukken die veranderingen zo vaak? Veel veranderingen binnen organisaties zijn makkelijk. Verhuizen van de ene werkplek naar de andere. Werken in verschillende teamsamenstellingen. We zijn eraan gewend. Maar verandering van cultuur van een organisatie

Persoonlijk leiderschap, wat is dat eigenlijk

“Let toch een keertje op met je reactie!”, “Denk toch eens na voor je wat doet!”, “Eerst denken, dan doen!” Dat soort teksten hebben we allemaal wel eens gehoord en soms was dat terecht. Ik heb wel eens zo impulsief gereageerd, dat ik anderen kwetste

Leiderschap in gedrag

Ken jij ze ook? Die mensen die altijd en overal hun eigen mening ventileren, ongeacht of de ander daarom gevraagd heeft? Die mensen die iedere opmerking van een ander aangrijpen om hun eigen stokpaardje te pakken en daarop te gaan rijden? De meesten

De jaarcyclus bij aanbestedingen

In een grafiekje dat in juni 2014 door Pianoo werd gepubliceerd is goed af te lezen wanneer de meeste aanbestedingen worden gepubliceerd. Dit is een van de redenen waarom ik het in de zomervakantie vaak erg druk heb en waarom ik mijn vakantie meestal

Waarom meedoen aan een marktconsultatie?

Aanloop naar de juiste aanbesteding Opdrachtgevers hebben niet overal verstand van en als ze iets inkopen waar ze geen verstand van hebben, dan stellen ze de verkeerde vragen of slaan de specificaties nergens op. Dat leidt dan weer tot een hoop irritatie

Verandermanager mag best ‘vintage’ zijn

Verandering niet altijd verbetering Al jaren heb ik een voorliefde voor alles wat tegenwoordig ‘vintage’ wordt genoemd. Al voor dat het woord ‘vintage’ een hypenaam werd overigens, had ik al een meer dan gemiddelde voorliefde voor veel spullen uit de

Wanneer gebruik je als spreker een spiekbriefje?

Vroeger schaamde ik me ervoor. Als er bezoek kwam, veegde ik snel het krijtbord schoon. Ze maakten toch maar flauwe grappen over mijn lijstjes. Of ze zetten er extra dingen bij. Bloedirritant. Gelukkig is die tijd voorbij. Ik kom er nu openlijk voor

De managementsamenvatting van de offerte

De managementsamenvatting is het allerbelangrijkste onderdeel van de offerte of van de inschrijving op een aanbesteding. Veel beslissers lezen alleen de managementsamenvatting en laten de offerte verder lezen door anderen. Mochten die dan nog iets tegenkomen

Spreken in het openbaar als je introvert bent

Eleanor Roosevelt was een introverte vrouw die gruwelde van spreken in het openbaar. En toch ontpopte zij zich tot de meest actieve First Lady in de geschiedenis van het Witte Huis. Was zij een uitzondering? Extraverten worden beter gewaardeerd In onze

Ooit gehoord van een snelkookpanscrum?

Misschien ken je de term ‘scrum’ uit de rugbysport. Daar is het een manier om het spel te hervatten na een kleine technische overtreding. Scrum komt oorspronkelijk uit de organisatietheorie, maar is als methode voor het managen van projecten groot geworden

Duidelijke identiteit, meer klanten

Hoe duidelijker de identiteit van een bedrijf, hoe meer klanten het weten te vinden. Toen ik net met Smart Tenders begon, was het nog niet zo duidelijk waar ik voor stond. Wat had ik nu feitelijk te bieden? Ik had nog geen klanten, dus had ik me ingeschreven

De winnende offerte schrijven!

Stelt je je de beoordelaar van uw aanbieding voor om 16:00 ’s middags. Hij heeft al zeven aanbiedingen beoordeeld en hij moet er nog drie. Hij begint vermoeid te raken en ook wat verveeld. De aanbiedingen verschillen niet zo heel veel van elkaar. De

Verhalen brengen de kernwaarden van organisaties tot leven

Eerder schreef ik al eens een blog over de ontdekking die ik deed toen ik mijn scriptie uit 1995 herlas. Daarin noemde ik namelijk verhalen als wezenlijk bestanddeel van de bedrijfscultuur, een manier om kernwaarden van organisaties weer te geven. Eigenlijk

Hoe je een interessante nieuwjaarsspeech houdt [ook voor de partners van je medewerkers]

Het format: intro - terugblik - vooruitblik - een toast. De smaakmaker: beeldend spreken. Een nieuwjaarsspeech is dé gelegenheid om het contact te versterken en mensen te motiveren. De juiste sfeer en het gevoel dat je creëert zijn cruciaal. Terugkijken

Prijsstelling in een EMVI aanbesteding? Choose your battles!

Sinds de invoering van de aanbestedingswet 2012 is gunning op EMVI verplicht. EMVI is de afkorting van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving is de inschrijving die volgens de gegeven formule in de aanbesteding

Digitaal verhalenweb verbindt en inspireert

‘Het belangrijkste doel van communicatie is het bevorderen van het gesprek tussen mensen en het delen van verhalen’, aldus hoogleraar verandermanagement Thijs Homan. En volgens Annet Scheringa bieden juist de onderstroomverhalen de brandstof voor gezamenlijke

De hit rate is een winstverdubbelaar

Het geheim van spectaculaire bedrijfsresultaten Een sterke positie van bidmanagement verhoogt de kwaliteit van uw aanbiedingen en daarmee uw hitrate. Belangrijk is te focussen op kansrijke aanvragen en alles te doen om aanbiedingen te winnen met onderscheidende

De zakelijke relatie zo mooi als de lak van je nieuwe auto?

Verder kijken dan de lak. Als ik denk aan de lak van mijn nieuwe auto dan vraag ik mij gelijk af wat er onder de motorkap zit. Wellicht een typisch mannelijk metafoor, maar ik denk in dit geval dat het ook voor vrouwen nuttig kan zijn om dit beeld voor

Hoe empathie bedrijfsdoelen ondersteunt.

Empathie is meer dan alleen maar begrijpen hoe de ander zich voelt. Het is je inleven in de belevingswereld van de ander en daardoor zicht krijgen op wat hem motiveert. Samenwerking en het samen zaken doen staat of valt bij het elkaar volledig begrepen

Storytelling als verander-instrument

Fusies, reorganisaties, koerswijzigingen, overnames, ze zijn aan de orde van de dag. Werken in een bedrijf betekent meer dan ooit dat je ontzettend flexibel moet zijn. Raar dus, dat flexibiliteit ook verwacht wordt van mensen, maar nauwelijks wordt gefaciliteerd

Elk verhaal is een cadeautje

Heeft u wel eens gehoord van storytelling? Vast wel. Want volgens een onderzoek van Berenschot kwam storytelling afgelopen jaar met stip binnen in de top vijf van marketingtrends. En dat is niet zo raar. Verhalen inspireren, motiveren, maken duidel ijk

Empathie in bedrijf en waarom je niet zonder kunt!

Empathie in Bedrijf Zo’n 20 jaar geleden bracht de Amerikaanse psycholoog Daniel Goleman zijn boek Emotionele Intelligentie uit. Hij verwoordde daarin het idee dat prestaties van mensen niet uitsluitend afhankelijk zijn van hun intelligentie, maar tevens

Hoe je een presentatie van 20 minuten memorabel maakt

De concurrentie om aandacht van het publiek is moordend. Mensen zijn niet meer bereid een uur lang geduldig te luisteren. Met de dag groeit de vraag naar korte TED-achtige verhalen. Het publiek wil op een presenteerblaadje horen wat het moet doen (of

Waarom je presentatie een heilige graal nodig heeft

Het is proefwerkweek. De laatste loodjes voor m’n oudste zoon in de 2 e klas. Tijdens het leren van z’n geschiedenistoets over imperialisme roept hij ineens: “Oh mam, dit is écht erg, wil je het horen?” In de 19 e eeuw werden mensen op grond van hun

Een goed gesprek in organisaties en de rol van perceptie

Perceptie Welk beeld hebben wij van elkaar? Als ik het heb over 'perceptie', dan stel ik mijzelf eigenlijk gelijk al de vraag welk beeld ik ergens bij heb. En als het gaat over “mijn beeld”, dan heb ik het over mijn idee, mijn visie, mijn beleving. Een

Offertes waar klanten warm van worden

Bidmanagers bij grote bedrijven managen honderden aanbiedingstrajecten. Zij brengen de juiste mensen op de juiste momenten bij elkaar en zetten ze aan het werk met de juiste instructies. Verder houden ze alle betrokkenen in de organisatie op de hoogte

Wat is de X-factor van TED presentaties?

Steeds meer mensen kennen de video’s. Sommige zijn miljoenen keren bekeken. TED is booming. Veel van de TED presentaties hebben iets magisch De filosofie eenvoudig en authentiek verhalen vertellen en het format niet langer dan 18 minuten zijn deel van

Hoe je een sterke TEDtalk houdt. En een verhaal over leiderschap.

Een colonne militairen is in Afghanistan op weg naar een dorpje. Daar moeten ze regeringsambtenaren beschermen. Maar ze komen in een hinderlaag terecht en er volgt een zwaar gevecht. Eén van de mensen van het medisch evacuatieteam heeft die dag een kleine

Het verschil tussen gewone en winnende offertes

Bijna alle offertes en aanbiedingen die ik review hebben dezelfde problemen, ongeacht of ze geschreven zijn door een miljoenenbedrijf of een eenmansbedrijf. Ze zijn te gewoon, middelmatig. Ze klinken allemaal hetzelfde. Sommige zijn meer gedetailleerd

Waarom een presentatie niet begint met bedanken

“Dank u wel.” “Ik ben blij om hier te zijn.” Fijn dat u er allemaal bent.” “Dank ook aan Fred de Vries voor de uitnodiging om hier te spreken.” Wie heeft ooit bedacht dat je een presentatie begint met bedanken? Waarschijnlijk is het idee om beleefd te

Hoe 10% extra winkans bij aanbestedingen de omzet van uw bedrijf verdubbelt.

Wanneer we werken met bedrijven aan hun offerteproces, beginnen ze vaak met de vraag naar offertesjablonen zodat ze op een gemakkelijke en goedkope manier meer aanbiedingen kunnen indienen en vaker op een aanbesteding kunnen inschrijven. Maar eigenlijk

Hoe een onderneemster de zorg laat sprankelen (en een TEDtalk houdt)

Willemien Visser had geen idee waar ze aan begon in de lente van 2013. Nee, niet met het plan voor een zorgcoöperatie, maar haar TEDtalk daarover. Die maar 9 minuten mocht duren. “Dat is extreem kort. Ik kon nog niet de helft van m’n verhaal kwijt. Oh

Wat doe je met kritiek ?

Communiceren. Wat is dat eigenlijk? Waarom doe je het en wat bereik je er mee? Als communicatie nu gaat over de uitwisseling van informatie, dan probeer je steeds met die informatie iets over te brengen of te creëren. Je zegt bijvoorbeeld: “Ach kom gezellig

Wat sprekers moeten weten over chemische verbindingen

Het is 5.00 uur ’s ochtends en ik schrik wakker. Van een laag overvliegende helikopter. Mijn nachtrust is verstoord. Zondagavond krijgen we al een voorteken. Studio Sport is van slag. Het grootste deel van de uitzending bestaat uit schaatsen en hockey

Veranderen: 5 goede redenen om het NU te doen

Veranderen... we weten allemaal dat het een natuurlijk verschijnsel is en vaak ook broodnodig, zowel zakelijk als privé. Maar op beide vlakken wil het nog weleens lang duren, voordat we daadwerkelijk de eerste stap zetten. Vijf goede redenen om juist

Hoe verleid je het publiek? (om te doen wat je vraagt)

Zie jij ze ook regelmatig? Presentaties zonder doel. Informatie waar het publiek geen raad mee weet. Presentaties waarvan je achteraf denkt: dit was zonde van m’n tijd . Inhoud die net zo goed als document verspreid kan worden Waar de spreker niks toevoegt

Prestatieverkoop: succesvol inschrijven op prestatie inkoop aanbestedingen

Er waait een nieuwe wind door inkoopland. “Best Value Procurement” (BVP) of “ Prestatie inkoop ” is erg populair aan het worden bij aanbestedende diensten en inkooporganisaties van grote bedrijven. De inkoopprocedure is uitgebreid omschreven in het boek

In topvorm voor je presentatie (of gierende hormonen in je lijf?)

Sporters hebben rituelen om zichzelf op te peppen voor een wedstrijd. En dat is niet voor niets. Hun reputatie staat op het spel. Deze dagen kijken miljoenen mensen naar de Olympische Winterspelen Sprekers doen er goed aan het voorbeeld van de sporters

Overtuigend presenteren en de mythe van 10.000 uur oefenen

Een presentatie niet oefenen. Omdat je geen tijd hebt. Flauwekul. Is een presentatie belangrijk, dan vind je tijd om te oefenen Een presentatie niet oefenen. Omdat je spontaner klinkt. Je reinste onzin. Een spreker klinkt spontaan juist door voorbereid

Inschrijven op aanbestedingen kan een hoop stress opleveren, nietwaar?

Hier zijn drie beproefde technieken om het proces simpel, effectief en succesvol te maken, zodat u meer tijd hebt voor belangrijker zaken. Planning is cruciaal – inventariseer elk stukje informatie dat nodig is voor de aanbesteding, elk beleidsstuk

Publiek overtuigen van je idee (en de ingrediënten voor een goede pitch)

Op weg naar de Virgin Islands wordt de vlucht van Richard Branson en 50 medepassagiers gecanceld. De ondernemende Branson zoekt een ander vliegtuig en regelt dat iedere passagier zijn stoel kan omboeken voor $39. Niet lang daarna koopt Branson een tweedehands

Bidmanager - Is dat een protestantse pastoor, ofzo?

Bidmanager? In Nederland kennen we het beroep van bidmanager niet zo. Er is ook geen opleiding voor, dus een willekeurige puber die bidmanager zou willen worden, kan maar het beste een algemene bedrijfskundige of een juridische opleiding gaan doen. Zelf

In iedereen schuilt een succesvolle spreker

Mits je hard werkt. En doorzet. Want geboren sprekers bestaan niet. Succesvolle sprekers hebben 3 sterk ontwikkelde eigenschappen #1 Gefocust blijven Een gewone spreker creëert geen magisch moment in de hoofden van zijn publiek. Alles wat hij doet, is

De agenda(slide) en waarom dat niet werkt als start van een presentatie

Start met een agenda. Dan help je het publiek. Het weet waar het aan toe is. Mooi niet Du moment dat je het publiek een agendaslide voorschotelt, ben je de aandacht kwijt. Mensen ervaren het als tijdverspilling. Een mooi moment om nog even mail te checken

Friesland maakt een shortlist voor onderhandse aanbestedingen

Nieuwe manier om een shortlist samen te stellen Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet is het verplicht om op objectieve wijze tot selectie van ondernemingen voor de toegang tot aanbestedingsprocedures te komen. De afdeling Infraprojecten en

Dubieuze gunningsmethodieken bij aanbestedingen

Interessant onderzoek naar gunningsmethodieken In een onlangs verschenen onderzoek van de Universiteit Twente is uitgebreid ingegaan op de economische en juridische aspecten van verschillende gunningsmethodieken bij aanbestedingen. Ik bespreek een paar

Wat iedereen zou moeten weten over beeldpresentaties

Of je nou Powerpoint, Keynote of Prezi gebruikt, het maakt niet uit. Met alle drie kun je slechte beeldpresentaties maken. Don McMillan en Russel Anderson-Williams laten dat op een geestige manier zien. Dagelijks worden er duizenden slechte beeldpresentaties

Hoe win je je offerte op prijs zonder geld te verliezen?

Wordt elke offerte wel op prijs verloren? Het lijkt alsof elke verloren offerte op prijs verloren wordt. Dat klopt niet helemaal, maar het is politiek veilig om het zo te brengen. Niemand is verantwoordelijk als je op prijs verliest: “De concurrent moet

18 minuten voor de speech van je leven

Op 16 oktober 2012 retweette ik een bericht van TEDx: Een paar dagen later reageerde een zekere Aart. Ik kende hem niet. Aart bleek raadslid in de gemeente waar ik woon, Leidschendam-Voorburg. Om een licentie voor TEDx aan te vragen is een plek en thema

Hoe zet je jezelf als ondernemer online in de spotlight?

Zonder schreeuwerig te zijn. Zonder borstklopperij. Jezelf presenteren is een vak Een goed script schrijf je niet zomaar één twee drie. Dat vraagt om brainstormen, keuzes maken, schrijven en schrappen. De juiste beelden zoeken. En veel hardop oefenen

Het mentale aspect van het ondernemerschap is sterk onderbelicht.

Er wordt ontzettend veel geschreven over het opstarten van ondernemingen , ondernemingsplannen , marketing , over hoe teamwork moet worden bevorderd, etc., maar over het misschien wel moeilijkste aspect van het ondernemerschap, het mentale, is niet veel

© Multiraedt 2023