Strategisch personeelsmanagement (HRM)

Omschrijving strategisch personeelsmanagement (HRM):

De kern van strategisch personeelsmanagement (HRM) is dat personeel als een bepalende factor voor het succes van de onderneming wordt gezien. Mensen en menselijk potentieel zijn de belangrijkste activa van de onderneming. Dat houdt dat er een samenhang dient te bestaan tussen strategie, structuur, cultuur en mensen in een organisatie. De mens en zijn functioneren vormen de bron van succes en continuïteit.

Een goede personeelsstrategie bestaat uit een weldoordacht plan, dat aansluit bij de doelen van de organisatie en dat een duidelijk concurrentievoordeel oplevert. Consequente uitvoering zorgt voor duidelijkheid en saamhorigheid en draagt bij aan een hoogstaande bedrijfscultuur.

strategisch personeelsmanagement (HRM)Belangrijke onderdelen van zo'n plan zijn:

 • Het personeel rechtstreeks betrekken bij de strategische plannen van het bedrijf.
 • Vergroting van de betrokkenheid door inspraak bij die plannen.
 • Bevorderen van de onderlinge samenwerking
 • Verzorging van adequate training en opleiding.
 • Concrete loopbaanplanning en beoordelingscyclus.
 • Verzuimmanagement en implementatietraject
 • Regie op sociale zekerheid en schadelastbeperking

Daarnaast is voor het bereiken van een optimaal resultaat belangrijk dat de talenten van de medewerkers en doelstellingen van het bedrijf op elkaar worden afgestemd. Daarvoor kan ondersteuning van zowel individuele medewerkers als afdelingen op bijvoorbeeld de volgende gebieden noodzakelijk zijn:

 • loopbaanbegeleiding
 • Professionele gespreksvoering
 • Beroepsoriëntatie
 • Arbeidsverhoudingen
 • Diversiteit
 • Besturen van organisaties
 • Leiderschap
 • Adviesvaardigheden, coachen en conflicthantering

Relevante blogs:

 
Categorie Organisatie Advies
 

© Multiraedt 2024