Kredietaanvragen

Omschrijving kredietaanvragen:

Kredietbehoefte van een onderneming kan samenhangen met opstartkosten, expansie van de onderneming, overname van een ander bedrijf, management buy-out, voorraad- en of debiteurenfinanciering etc.
 
Kredietaanvragen

Bij kredietaanvragen is een goed zakenplan een vereiste

Een kredietaanvraag zonder een zeer goede onderbouwing heeft weinig kans van slagen.
Naast een heldere omschrijving van het doel waarvoor de financiering wordt aangevraagd, is een gedegen cijfermatige toelichting essentieel. Het gaat daarbij niet alleen om de huidige financiële positie van de onderneming, maar ook een consistente prognose voor de toekomst is van belang. Daaruit zal moeten blijken dat de onderneming in staat is het krediet ook weer binnen een redelijke termijn af te lossen.

Is de bank (of andere kredietverstrekker) uiteindelijk bereid zaken te doen, dan volgt nog de volgende net zo belangrijke stap. Het krediet moet dan nog uitonderhandeld worden. Qua ervaring is de bank hierbij superieur aan de ondernemer. Het is hun dagelijks werk. De ondernemer kan zowel in de voorbereidingsfase als bij de onderhandeling steun zeer goed gebruiken.

Bovendien kan de ondernemer geholpen worden bij het aanboren van alternatieve financieringsbronnen zoals crowdfunding, microfinanciering, participatiemaatschappijen en kredietunies.
 

 
Categorie Financieel Advies
 
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024