Blog Archief

Kan ik mijn spaargeld veilig in crowdfunding beleggen?

Veiligheid staat terecht centraal bij beleggen. Praten over rendement is zinloos als je inleg geheel of gedeeltelijk kan verdwijnen. Onzekerheid over de veiligheid is dan ook de reden dat de hoeveelheid spaargeld dat huishoudens bij de banken aanhouden

Hoe promoot ik succesvol mijn crowdfunding project?

Inleiding Zakelijke crowdfunding is uitgegroeid tot een volwaarding financieringsinstrument. Records worden gestaag gebroken en crowdfunding blijkt inmiddels een zeer belangrijke aanjager voor de lokale economie te zijn. Enerzijds is die sterke groei

Uitgebreide gids voor vastgoed crowdfunding

Vastgoed crowdfunding wordt steeds populairder en is daarom steeds vaker in het nieuws. Voor veel mensen is het echter nog een onbekend fenomeen, waar zij best wel wat meer over zouden willen weten. Wat is vastgoed crowdfunding nu precies? Hoe werkt

Aandelenmarkten onder druk, zakelijke crowdfunding daarentegen rukt op

Sinds de financiële crisis van 2008/2009 is de trend van de aandelenmarkten voornamelijk positief geweest. Zij moesten ook van verre komen, gezien de krater die de crisis geslagen had. Ondersteund door een weer opkrabbelende economie, konden bedrijven

De rol voor crowdfunding bij de financiering van scale-ups

Een scale-up wordt door de OESO gedefinieerd als een bedrijf met een gemiddeld jaarlijks rendement van ten minste 20% in de afgelopen 3 jaar met ten minste 10 werknemers aan het begin van de periode. Scale-ups zijn nodig om ons land ook in de toekomst

Waarom zou je vastgoed zelf kopen als je ook erin kunt investeren?

Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar er is een groot verschil tussen het kopen van vastgoed en het investeren in vastgoed. Het kopen en onderhouden van vastgoed is veelomvattender en heeft veel meer weg van het runnen van een bedrijf. Het

Fiscale aspecten van zakelijke crowdfunding

Nadat wij ruim 10 jaar geleden zakelijke crowdfunding in Nederland geïntroduceerd hebben, is deze alternatieve financieringsvorm stormachtig gegroeid. Inmiddels heeft zakelijke crowdfunding een prominente plaats veroverd op de lokale kapitaalmarkt

Wat doen crowdfunding platforms voor beleggers en ondernemers?

Crowdfunding platforms als Geldvoorelkaar.nl spelen een bemiddelende rol bij het financieren van MKB-bedrijven en projectontwikkelaars. Zij brengen vraag en aanbod samen op hun platform. Dat platform is georganiseerd rondom een gebruikersvriendelijke

Zakelijke crowdfunding in de praktijk

Zakelijke crowdfunding is een relatief nieuw fenomeen, dat pas sinds 2010 in Nederland beschikbaar is gemaakt door ons platform Geldvoorelkaar.nl. Het is een financieringsbron die ontstaan is als alternatief voor de meer traditionele financieringsbronnen

Toezicht en (zelf)regulering inzake zakelijke crowdfunding

Zakelijke crowdfunding is een alternatieve financieringsbron voor vooral MKB bedrijven. Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl heeft dat als eerste in Nederland in 2011 mogelijk gemaakt. Sindsdien is zakelijke crowdfunding in een rap tempo uitgegroeid

Zakelijke crowdfunding verovert de lokale kapitaalmarkt

Het zijn vooral MKB-bedrijven en kleine projectontwikkelaars die gebruik maken van crowdfunding. Gemiddeld halen zij € 250.000,- op per crowdfundingcampagne. Het totaalbedrag dat jaarlijks met crowdfunding wordt opgehaald, groeit enorm snel. In 2014

Kalmeert de vastgoedmarkt dit jaar en welke rol is er voor crowdfunding?

Het afgelopen jaar was weer een recordjaar. Aan de stijging van de vastgoedprijzen lijkt maar geen eind te komen. Was het eerst vooral de woningmarkt in de grote steden waar kopers elkaar probeerden te overbieden, nu doet zich dat fenomeen zich ook voor

Zakelijke crowdfunding is niet uit de lucht komen vallen

Veranderingen in de bancaire sector gedurende de laatste 20 jaar hebben de deur voor zakelijke crowdfunding wagenwijd opengezet. Over welke veranderingen in de bancaire sector hebben wij het hier? Het straatbeeld in de afgelopen tien jaar is sterk veranderd

Hoe schrijf ik een overtuigende crowdfunding pitch?

Een crowdfunding pitch vergelijken met een doorsnee verkoopverhaal gaat niet op. In de eerste plaats is er geen sprake van een simpel "product" dat eenvoudig te vergelijken is met andere soortgelijke "producten". En in de tweede plaats heb je te maken

Tokenisering van crowdfunding beleggingen voor betere verhandelbaarheid

Crowdfunding wordt steeds populairder. Het bewijs is de zeer forse jaarlijkse groei van het door crowdfunding opgehaalde geld. Die populariteit is vooral toe te schrijven aan de twee belangrijkste voordelen van zakelijke crowdfunding : Het vergroot de

Wat zijn de belangrijkste voordelen van zakelijke crowdfunding?

Waar ondernemers geen tekort aan hebben is dadendrang. Er worden constant plannen gesmeed om de onderneming verder vooruit te helpen. Vaak zoveel plannen dat de praktische uitvoerbaarheid stuit op allerlei obstakels. Een belangrijk obstakel kan de financiering

Nu wettelijk geharmoniseerde crowdfunding binnen Europa

Afgelopen week is geharmoniseerde Europese regelgeving inzake crowdfunding in werking getreden. Dat betekent voor alle zowel bedrijven als beleggers dat zakelijke crowdfunding nu niet alleen nationaal kan plaatsvinden, maar ook over de grenzen heen in

Wat maakt crowdfunding aantrekkelijk voor bedrijven?

Crowdfunding maakt een belangrijk onderdeel uit van de modernisering van de investeringsmarkt. Enerzijds maken steeds meer bedrijven, die op zoek zijn naar investeerders, gebruik van crowdfunding. Anderzijds bestaat er een sterk groeiende belangstelling

De rol van crowdfunding op de woningmarkt

De laatste jaren staat de woningmarkt sterk in het nieuws. Er is geen gebrek aan spectaculaire krantenkoppen over de enorme prijsstijgingen. Waren die in het begin vooral geconcentreerd in de grote steden, nu ondervinden ook kopers in afgelegen gebieden

Is zakelijke crowdfunding niet meer dan een laatste redmiddel?

Er doen hardnekkige geruchten de ronde, dat zakelijke crowdfunding niet meer is dan een laatste redmiddel. Alleen MKB'ers en projectontwikkelaars, die door de traditionele banken zouden zijn afgewezen, zouden crowdfunding als laatste strohalm gebruiken

Pensioenopbouw via vastgoedcrowdfunding als betrouwbaar alternatief voor staatsobligaties

De onderstaande rentegrafiek van de Nederlandse Bank laat zien hoe de rente op staatsobligaties zich de laatste 20 jaar heeft ontwikkeld. Inmiddels is die rente negatief! (- 0,48%) Dat betekent dat je nu geld moet meebrengen wanneer je de overheid geld

Zakelijke crowdfunding via uitgifte van leningen of aandelen?

Bij zakelijke crowdfunding wordt een breed publiek ingezet om een bepaald project en/of bedrijf te financieren. Dat kan door leningen te verstrekken of door rechtstreeks deel te nemen in het kapitaal van de onderneming. Tot op heden heeft crowdfunding

Vastgoedontwikkelaars en crowdfundingplatforms werken soepel samen

Hoe is crowdfunding ontstaan? Er gaat niets boven een flinke crisis om de creativiteit van ondernemers te stimuleren. De financiële aardbeving van 2008 raakte vooral de banken keihard en deed een flink deel van de kredietverschaffing opdrogen. Zeker

Houdt de (nieuwe) pensioenregeling rekening met uitholling van het pensioen vanwege inflatie?

In het Pensioenakkoord is aangegeven dat het pensioenstreven aan een aantal voorwaarden moet blijven voldoen. In de brief aan de Tweede Kamer over het pensioenakkoord wordt onder andere uitgegaan van een “pensioen van 75% [1] van het gemiddeld verdiende

Keuzestress bij beleggingsbeslissingen? Crowdfunding platforms bieden uitkomst

Elke dag nemen wij talloze beslissingen en gelukkig gaan de meesten daarvan praktisch op automatische piloot. Met geldzaken ligt dat meestal anders. Zo kunnen bijvoorbeeld verkeerde beleggingsbeslissingen verstrekkende gevolgen hebben en al gauw slaan

Vastgoed crowdfunding opent voor beleggers vele deuren

Zakelijke crowdfunding heeft voor steeds meer beleggers de deur geopend naar aantrekkelijke vastgoed projecten. Vastgoed is altijd een populaire beleggingscategorie geweest. Het biedt stabiele inkomsten en een redelijke bescherming tegen inflatie omdat

Particuliere beleggers ontdekken de crowdfundingmarkt

Particuliere beleggers drukken steeds meer hun stempel op de financiële markten De invloed van particuliere beleggers in de financiële markten begint de laatste tijd steeds groter te worden. Waren het daarvoor vooral de institutionele beleggers zoals

Crowdfunding krijgt door de pandemie een extra impuls

Crowdfunding en de pandemie Enerzijds heeft de covid19 pandemie flink huisgehouden onder bepaalde ondernemers, terwijl anderzijds erdoor echt ondernemerschap zich heeft laten zien. Veerkracht en creativiteit hebben vele ondernemers in staat gesteld het

De invloed van zakelijke crowdfunding op de particuliere woningverhuur

Gekte op de woningmarkt? Je zou kunnen zeggen dat, wanneer overbieden de norm is, er sprake is van een overspannen markt. Maar gekte? Er worden geen tulpenbollen ( tulpenmanie ) gekocht, maar woonruimtes die voorzien in een primaire levensbehoefte. Er

Crowdfunding weerstaat Covid en pakt dit jaar de groei weer op

Met duidelijk gemengde gevoelens kijken wij terug op het afgelopen jaar. Voor velen is 2020 helaas een moeilijk jaar gebleken, zowel op het persoonlijke als zakelijke vlak. Deze covid-19 pandemie heeft aangetoond dat ook bedrijven en instellingen niet

Beleggen in vastgoed crowdfunding versus beleggen in aandelen

Als belegger op zoek naar een redelijk rendement heb je het niet makkelijk. Traditioneel veilig beleggen via een depositorekening bij de bank is door de extreem lage rente nu niet mogelijk of in ieder geval verre van aantrekkelijk. Door inflatie en belastingen

Spaartegoeden inzetten voor zakelijke crowdfunding

Wij Nederlanders staan bekend als echte spaarders. Wij hebben een goed pensioenstelsel opgebouwd en er zit flink wat overwaarde in onze huizen. Daarnaast hebben wij met z'n allen bijna € 400 miljard aan spaartegoeden bij de bank staan. Hier en daar wat

Bedrijfsleven omarmt zakelijke crowdfunding

De groei van zakelijke crowdfunding gedurende de afgelopen 10 jaar is spectaculair geweest. Ons eigen platform Geldvoorelkaar.nl heeft recentelijk zelfs de mijlpaal van € 250 miljoen via ons geïnvesteerd vermogen bereikt. Update per 28-10-2022 (nog geen

Nu ook zakelijke crowdfunding mogelijk mét staatsgarantie

Recentelijk heeft ons zakelijk crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl van de overheid toestemming gekregen om via haar platform overbruggingsleningen mét staatsgarantie verstrekken. Het gaat hier om de Verruimde BMKB-C regeling. Deze BMKB-C regeling

De financiering van zorgvastgoed loopt steeds vaker via crowdfunding

Zorgvastgoed omvat zowel nieuwe woonvormen voor ouderen en hulpbehoevenden, als ziekenhuizen en zorgcentra. Binnen de onroerend goedsector neemt het een steeds belangrijkere plaats in. Dat komt enerzijds vanwege het beleid om iedereen zo lang mogelijk

Crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl viert 10-jarig jubileum

De oprichter van Geldvoorelkaar.nl, Edwin Adams, zag na de kredietcrisis een steeds groter gat in de markt ontstaan. Vooral voor MKB bedrijven werd het steeds lastiger om de financiering voor hun activiteiten te regelen via de traditionele kanalen. Dat

Zakelijk crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl viert 10 jarig jubileum

Innovatieve ideeën ontstaan soms bij toeval, maar vaak ook als gevolg van een geleidelijk proces. Zo was al lang bekend dat een flinke groep MKB bedrijven moeite had met het vinden van de juiste financiering. Deze bedrijven waren aangewezen op een kleine

Crowdfunding transformeert beleggers in stakeholders van lokale MKB bedrijven

Een bedrijf zonder netwerk is ondenkbaar en onbestaanbaar. Zowel mens als bedrijf maken onderdeel uit van omvangrijke online en offline netwerken. Ons succes is er zeer nauw mee verbonden. In goede tijden kunnen wij er sneller door groeien en in slechten

Crowdfunding: de meest gewilde alternatieve financiering voor het MKB

Een groot aantal MKB bedrijven, zowel startende als verder gevorderde, vallen tussen wal en schip als het gaat om het aantrekken van financieringen. Dat is niet per se vanwege het risicoprofiel van deze bedrijven, maar heeft meer te maken met de omvang

Crowdfunding platforms veroveren steeds meer terrein op de banken

Makkelijke toegang tot financieringen is vaak een belangrijke voorwaarde voor succesvol zakendoen. Die toegang hebben vooral de grote bedrijven. Zelfs als zij in zwaar weer zitten kunnen zij nog steeds beroep doen op de kapitaalmarkten, al dan niet met

Waar moet ik op letten bij vastgoed crowdfunding?

Vastgoed crowdfunding heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat steeds meer beleggers toegang krijgen tot een zeer interessante beleggingsmarkt. Beleggen in vastgoed is niet alleen meer voorbehouden aan de grote institutionele investeerders, maar nu

Meest voorkomende financieringsmogelijkheden bij franchise

Vorig jaar is in Nederland de grens van 2 miljoen ondernemingen overschreden. Ongeveer 3/4 van die groei komt voor rekening van zzp'ers en dat betekent dat ook het aantal MKB-bedrijven gestaag blijft stijgen. Diezelfde stijgende trend tref je ook aan

Crowdfunding gewild overbruggingskrediet bij herbestemming vastgoed

De alsmaar groeiende populariteit van crowdfunding is voor een groot deel te danken aan haar rol bij het financieren van vastgoedprojecten. Denk daarbij vooral aan projecten gerelateerd aan de herbestemming van vastgoed. Dat is niet toevallig. Crowdfunding

De invloed van het coronavirus op de vastgoed crowdfunding markt

Een aantal sectoren in de economie heeft door de corona crisis zware klappen gekregen. Vooral de horecasector en andere recreatieve organisaties hebben het zwaar te verduren. Maar ook bedrijven afhankelijk van export zitten voorlopig in zwaar weer. De

Crowdfunding effent voor vastgoedinvesteerders de weg

Nog niet zo gek lang geleden was het ondenkbaar dat een projectontwikkelaar in luttele tijd honderdduizenden euro's kon ophalen van onbekende investeerders. En dan ook nog zonder direct onderzoek ter plaatse en een spervuur van vragen. Nu gebeurt dat

Crowdfunding versus traditionele beleggingen in het licht van de COVID-19 crisis

De afgelopen 20 jaar hebben beleggers kunnen zien hoe beurzen tot grote hoogte gestuwd kunnen worden. Dat gebeurt gedeeltelijk op basis van positieve economische factoren en optimisme onder beleggers. Andere belangrijke oorzaken zijn het monetaire en

Hoe kunnen crowdfunding platforms de bedrijven helpen in deze crisis?

Dat veel mensen bereid zijn gezamenlijk ergens hun schouders onder te zetten, blijkt uit de sterke opkomst van crowdfunding platforms. Deze platforms zijn in staat gebleken om de krachten te bundelen van investeerders/donateurs. Grote sommen geld worden

Crowdfunding faciliteert samenwerking tussen MKB bedrijven

Crowdfunding wordt normaal gesproken alleen in verband gebracht met het bijeenbrengen van beleggers enerzijds en bedrijven en particulieren die financiering zoeken anderzijds. Nu blijkt in de praktijk dat crowdfunding nog een andere functie kan hebben

De positieve wisselwerking tussen crowdfunding en de vastgoedmarkt

Inmiddels heeft crowdfunding van vastgoed zich ontwikkeld tot een populaire financieringsmethode. Crowdfunding platforms zoals Geldvoorelkaar.nl brengen (zakelijke) initiatiefnemers en grote groepen investeerders bij elkaar om projecten snel van de grond

Hoe stimuleert crowdfunding de lokale economie?

Er is een groeiend besef onder de mensen, dat financiële zekerheid, nu en in de toekomst, niet vanzelfsprekend is. Ondanks de gunstige economische omstandigheden van de laatste jaren, zijn er twijfels over toekomstige groei. Aan de ene kant staan wij

Hoe creëer ik passief inkomen met behulp van crowdfunding?

Als ik zeg dat wij Nederlanders een spaarzaam volkje zijn, dan overdrijf ik niet. In Europa zijn wij lijstaanvoerder en sparen wij bijvoorbeeld 50% meer dan de Fransen. Daar komt nog bij dat de huidige lage rentestand, de spaardriften alleen maar verder

Is blockchain de volgende natuurlijke stap voor crowdfunding platforms?

Crowdfunding platforms hebben de laatste 10 jaar duizenden ondernemers en particulieren aan een passende financiering geholpen. Bovendien hebben investeerders toegang gekregen tot markten die voorheen moeilijk toegankelijk bleken. Deze dubbelfunctie

Schaarste, lage rente maar ook crowdfunding stuwen de vastgoedmarkt

Het zal weinigen ontgaan zijn, dat de laatste jaren het vastgoed weer behoorlijk in de lift zit. De crisis van 2009 heeft voor een relatief korte trendbreuk gezorgd, maar de prijzen voor koopwoningen hebben de oude piek van 2008 al lang weer achter zich

Management buy-ins en by-outs gebruiken crowdfunding

Crowdfunding van management buy-ins en buy-outs is de laatste tijd sterk in opkomst. Dat komt onder meer omdat crowdfunding goed te combineren is met andere vormen van financiering. Dat combineren is zeker nodig bij management buy-ins en -outs, omdat

Hoe beschermen crowdfunding platforms je tegen beleggingsrisico's?

Vaak associëren beleggers zakelijke crowdfunding met hoog risico. Waarom zou je namelijk crowdunding inzetten, terwijl je voor een redelijke financieringsbehoefte gewoon bij de bank terecht kunt? De bank ziet het kennelijk niet zitten, redeneert men

Gelaagde zakelijke financieringen combineren uitstekend met crowdfunding

Zakelijke financieringen behoorden nog niet zo lang geleden praktisch exclusief tot het domein van de banken. Voldeed je niet aan hun strikte voorwaarden, dan was je vooral aangewezen op familie en vrienden of een goedwillende angel investor. Beperkte

De toekomst van de crowdfunding markt is veelbelovend

Crowdfunding heeft de laatste 10 jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De crowdfunding markt is in die tijd hard gegroeid en ook dit jaar zet die trend zich onverminderd voort. Elk jaar worden meer financieringen van de traditionele banken

Steeds meer investeerders vinden de weg naar de crowdfunding platforms

Zoals je hieronder kunt zien, zijn er 4 vormen van crowdfunding. Daarvan zijn leningen in Nederland verreweg het populairst. Die leningen waren in 2018 goed voor ruim 85% van het totaal door crowdfunding opgehaalde geld. Zo hebben wij bij Geldvoorelkaarnl

Crowdfunding spint garen bij de lage rente

De financiële crisis van 2008/2009 heeft destijds in Europa een flinke recessie veroorzaakt. Zo groot was het negatieve effect, dat bijzondere maatregelen nodig waren. Speciale faciliteiten voor banken en het opkopen door de ECB van staatsobligaties

Infographic: het crowdfunding proces

Financieren via crowdfunding groeit als kool. Zo is ons eigen crowdfundingplatform, Geldvoorelkaar.nl, het eerste halfjaar van 2019 met 158% gegroeid ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. Daarmee is Geldvoorelkaar.nl vele malen sterker gegroeid

Crowdfund platforms helpen MKB-bedrijven met de juiste financieringsmix

De snelle groei van crowdfunding toont aan dat er een willige markt is voor een andere manier van financieren. Naast de traditionele financieringswijzen is er nu ook de "funding" via de "crowd" beschikbaar. Daarmee nemen de crowdfunding platforms deels

Persbericht: Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl groeit flink harder dan markt

Het grootste crowdfundingplatform van Nederland, Geldvoorelkaar.nl, is het eerste halfjaar van 2019 met 158% gegroeid ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. Daarmee is Geldvoorelkaar.nl vele malen sterker gegroeid dan de andere Nederlandse crowdfundingplatforms

Het crowdfundplatform als vermogensbeheerder voor iedereen

Crowdfunding is een prachtig "twee vliegen in één klap" voorbeeld. Aan de ene kant vervult het de behoefte aan financieringen en aan de andere kant de behoefte aan beleggingen. Daardoor vervult het bemiddelende crowfundplatform een dubbelrol en neemt

Waarom zetten bedrijven crowdfunding steeds vaker in voor hun financiering?

Het antwoord op de vraag in de titel van dit blog lijkt eenvoudig. De meerderheid van de ondervraagden zal zeggen dat de bedrijven crowdfunding inzetten omdat de bank ze heeft afgewezen. Dat is echter een hardnekkige misvatting. Natuurlijk zijn er best

MKB-bedrijven helpen elkaar vooruit met behulp van crowdfunding

Dat ondernemingen samenwerken en elkaar ook financieel helpen is niet nieuw. Wat wel nieuw is, dat crowdfunding hierbij een steeds grotere rol is gaan spelen. Uit allerlei overwegingen zijn bedrijven graag bereid om in andere bedrijven te investeren

Investeren via crowdfunding als pensioenaanvulling?

De regering ligt al een tijdje overhoop met de vakbonden over pensioenkwesties. Om de pensioenuitkeringen op peil te houden zijn stevige maatregelen nodig. De lage rente en de vergrijzing zijn de grootste boosdoeners. Daarnaast heeft een groot deel van

Crowdfunding is de ware lakmoesproef voor ondernemers

Vooral door de verschuiving van prioriteiten binnen bancaire instellingen, zijn ondernemers steeds meer aangewezen op alternatieve vormen van financiering, zoals zakelijke crowdfunding . Je kunt dat zien als een nadeel, maar wij weten inmiddels dat elk

Zakelijke financiering via crowdfunding vergt een uitgewerkt ondernemingsplan

Crowdfunding wordt nogal eens vergeleken met Marktplaats. Je maakt een fotootje van je project, een korte omschrijving erbij en je plaatst het op de website. Vervolgens leun je ontspannen achterover en het geld stroomt binnen. Je zakelijke financiering

Financieringsmogelijkheden voor expansieve MKB-bedrijven

Hieronder zie je de balans van een typisch MKB bedrijf. Ruim 5 jaar actief, de aanloopverliezen verwerkt, gezonde cashflow en in staat om rustig de reserves verder op te bouwen. De directie is echter niet tevreden met "rustig" en wil harder vooruit

Crowdfunding komt steeds vaker voor in de financieringsmix van het MKB

Crowdfunding is niet meer weg te denken uit het financieringslandschap. Steeds meer bedrijven en particulieren wenden zich tot zakelijke crowdfunding om hun projecten gefinancierd te krijgen. Dat kan, omdat ook steeds meer investeerders een aantrekkelijk

Crowdlending, de populairste vorm van crowdfunding

Voor beleggers die een beter rendement zoeken dan dat van een bankdeposito en geen trek hebben in de volatiliteit van de aandelenmarkt, is er crowdlending. Crowlending is, zoals de naam al aangeeft, de leningtak van zakelijke crowdfunding . In plaats

Vragen van investeerders in vastgoed crowdfunding waarop je kunt anticiperen

Je hebt een mooi vastgoed project dat je met crowdfunding geheel of gedeeltelijk wilt financieren. Wil je daarmee succesvol zijn, dan moet je goed beslagen ten ijs komen. Investeerders in vastgoed crowdfunding willen meer dan alleen blauwe ogen. Zij

Crowdfunding brengt vastgoed investeringen binnen bereik van groot publiek

Het financieren van vastgoed middels crowdfunding is voor heel veel beleggers de toekomst voor vastgoedinvesteringen. Beleggers willen diversifiëren. Ze zijn geïnteresseerd in vastgoed, maar willen niet al hun eitjes in één mandje stoppen of meelopen

Een belangrijke check in het crowdfunding proces

Een zeer belangrijk onderdeel van het crowdfunding proces is de financiële onderbouwing . Financiering van je project via een crowdfunding platform kun je als het ware zien als een openbare kredietaanvraag. Je presenteert je project aan een groot publiek

Franchise en crowdfunding komen samen in een ideale symbiose

Ervaren zakenmensen weten dat succes vaak afhangt van bepaalde synergetische voordelen die je kunt behalen. Een prachtig voorbeeld daarvan is het samengaan van franchise en crowdfunding, een samengaan dat meer oplevert dan de som der delen. Hoe komt

Crowdfunding proces begint met goede onderbouwing van het project

Je hebt inmiddels een lade vol met bierviltjes, waarop je de plannen voor de lancering van jouw zakelijk idee hebt uitgewerkt. Je bent nu op zoek naar de financiering hiervan en je merkt al gauw dat de bierviltjes niet volstaan. Investeerders/kredietverschaffers

Wat maakt een zakelijke crowdfunding campagne succesvol?

Succes hangt in zeer grote mate af van je verhaal. Het moet kloppen en investeerders aanzetten om deel te nemen. Daarmee raken wij meteen de kern van zakelijke crowdfunding . Crowdfunding geeft je de gelegenheid om je idee, je zakenplan, te delen met

Crowdfunding van vastgoed overvleugelt crowdfunding van startende ondernemers

Van meet af aan werd zakelijke crowdfunding als ideaal gezien voor het financieren van startende ondernemingen. Starters kunnen vaak maar moeilijk terecht bij de traditionele financieringsbronnen vanwege het vermeende hoge risico en de ongunstige kosten/batenverhouding

Vastgoed Crowdfunding: aantrekkelijke voordelen voor investeerders

Investeren in vastgoed heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen. Daar zijn meerdere redenen voor. Zo heeft het monetaire beleid van de centrale banken de rente omlaag geduwd, waardoor spaardeposito's bij de bank maar weinig opleveren. Datzelfde

Is crowdfunding iets voor mij?

Die vraag kan ik misschien het beste beantwoorden door eerst het fenomeen crowdfunding en haar vele mogelijkheden hieronder te beschrijven. Wat is crowdfunding? Het is een manier om voor een bepaald project financiële middelen aan te trekken door beroep

De Crowdfunding Award 2018 voor Grootste Platform gaat naar Geldvoorelkaar.nl

Geldvoorelkaar.nl heeft de Crowdfunding Award 2018 gewonnen in de categorie Grootste Platform in Nederland. Deze award werd uitgereikt door CrowdfundingCijfers.nl, die verder wist te vermelden dat crowdfunding in 2018 met 48% naar 329 miljoen euro is

Franchise-keten Fit20: Groei door crowdfunding

De franchiser Fit20 biedt High-Intensity fitnesstraining aan in steeds meer landen. Oprichter en CEO Walter Vendel vertelt hoe de keten in negen jaar kon groeien - met hulp van crowdfunding. Vanaf de start kozen Vendel en zijn team voor de franchiseformule

Binnenvaartschippers ontdekken crowdfunding

Van tonnen tot miljoenen euro’s. Dat is zo ongeveer wat je achter de hand moet hebben als je in een nieuw binnenvaartschip gaat investeren. Hoewel we als Nederland een waterland zijn, is het verkrijgen van een dergelijke bancaire financiering zeker niet

Bedrijfsfinanciering door de Crowd. Waarom meer ondernemers een Crowdfunding campagne zouden moeten starten.

Bedrijfsfinanciering met Crowdfunding? In gesprekken met ondernemers blijkt dat maar weinig ondernemers de mogelijkheden van Crowdfunding kennen. Er wordt dikwijls gedacht aan projecten met een groot ‘knuffelgehalte’ zoals het inzamelen van geld voor

© Multiraedt 2023