Pensioenadvies

Omschrijving pensioenadvies:

pensioenadviesDe onafhankelijke pensioenadviseur begeleidt werkgevers, ondernemingsraden en accountants bij zowel collectieve als individuele pensioenvraagstukken. Denk daarbij aan beslissingen ten aanzien van de vele vormen van pensioenverzekeringen, pensioen in eigen beheer, verplichte bedrijfspensioenfondsen, aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen etc.  Een klein overzicht:

A) Pensioenverzekeringen:

Een verzekering die een werkgever afsluit met een pensioenfonds of pensioenverzekeraar om zijn werknemers te voorzien van een pensioenuitkering als aanvulling op de AOW-uitkering. Het is een vorm van levensverzekering volgens welke, tegen betaling van premie, in de toekomst recht ontstaat op van het leven van de verzekerde afhankelijke periodieke uitkeringen, al dan niet verband houdend met een bestaande of bestaand hebbende dienstbetrekking.

Een aantal mogelijke pensioenconstructies zijn:

 • Modulair pensioen, waarbij de werkgever de pensioenregeling voor de werknemers naar eigen wensen samenstelt.
 • Garant pensioen, hierbij wordt ook jaarlijks de beschikbare premie betaald, maar daarvan wordt door de verzekeraar direct een gegarandeerde uitkering voor de werknemers aangekocht.
 • Solide pensioen, waarbij betaald wordt voor een gegarandeerde uitkering voor de werknemers, gebaseerd op salaris en diensttijd.
 • Pensioen met beleggingsrisico. De premie wordt dan per werknemer individueel op een beleggingsrekening gestort, waarmee het pensioenkapitaal uit de opbrengsten van de beleggingen wordt opgebouwd. In weer een andere variant worden de premies op een collectieve beleggingsrekening gestort.

B) Pensioen in eigen beheer:

Een Directeur-grootaandeelhouder (DGA) die ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bezit, heeft de mogelijkheid om pensioen op te bouwen door óf een reserve te vormen op de balans van de (werk)vennootschap óf een reserve te vormen op de balans van de holding. Er zijn voor- en nadelen te benoemen ten opzichte van het extern verzekeren van uw pensioen:

Voordelen:

 • Extra liquiditeitsruimte, aangezien de pensioenreserve een aftrekpost vormt, die leidt tot lagere belastingheffing in geval er winst wordt gemaakt.
 • Vrijheid ten aanzien van de manier waarop de pensioenreserve geïnvesteerd wordt.
 • Lagere kosten in vergelijking met een pensioenverzekering.
 • Grotere flexibiliteit met betrekking tot aanpassingen van de pensioenregeling.

Nadelen:

 • Groter risico indien het lot van de pensioenreserve is verbonden met het wel en wee van de onderneming.
 • Vermogensbeheer is geen eenvoudige zaak.
 • Minder flexibiliteit bij de verkoop van de onderneming.

 

 

 
Categorie Financieel Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024