Blog Archief

Pensioenvervroeging zonder intentieverklaring: voor wat, hoort wat.

Vervroegde ingang van je ouderdomspensioen is al vele jaren mogelijk. Tot 1 juli 2023 gold bij pensioenvervroeging dat als je eerder dan 5 jaar voor jouw aow-ingangsdatum al met pensioen wilde én daarbij het ouderdomspensioen in zijn geheel vervroegd

Verandering middelloon vanwege de Wtp in een premieregeling  

Op 30 mei is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen en alle pensioenregelingen moeten veranderd worden in beschikbare premieregelingen. Vanaf uiterlijk 1 januari 2028 verbiedt de Wtp pensioenregelingen waarvan de premies of de kosten met het stijgen

Pensioen en grote getallen begrijpelijk communiceren

De Wet toekomst pensioenen is in zowel de Eerste kamer als in de Tweede kamer uitgebreid behandeld en op 30 mei jl. aangenomen en op 1 juli 2023 ingegaan. Alle pensioenregelingen moeten de komende tijd worden veranderd. Wij adviseren om zo snel mogelijk

Onderzoek AFM: veel te lage pensioenpremies

De Autoriteit Financiële Markten heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van de premies die werkgevers inleggen voor de pensioenen voor de werknemers. Onze conclusie: veel premies zijn veel te laag voor een redelijk pensioen en de kans dat het uiteindelijke

Forse verlaging partnerpensioen na ziekte kan toch niet de bedoeling zijn!

Hiermee vragen wij aandacht voor de volgende onplezierige situatie inzake partnerpensioen waaraan de Ondernemingsraad in samenwerking met HR/personeelszaken wat kan doen. Wellicht moet doen. Wat is er aan de hand? Het partnerpensioen wordt meestal afgeleid

Uitspraak Pensioenfonds Reisbranche inzake eigendomsrecht en korten aanspraken

Op 6 juli 2023 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak vanwege de vordering dat het pensioenfonds voor werknemers in de reisbranche (Reiswerk) onrechtmatig zou hebben gehandeld bij het verlagen van de pensioenen van deelnemers vanwege de overgang naar

Belangrijke overweging voor Ondernemingsraden: willen we meer solidariteit in onze pensioenregeling?

Op 30 mei 2023 is de Wet toekomstpensioenen aangenomen en alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Voor de verandering van de pensioenregeling is instemming van een Ondernemingsraad nodig en een belangrijke vraag die de ondernemingsraad zichzelf

Uitspraak Hoge Raad van 21 april 2023 van belang bij onvoorwaardelijke indexatie

Op 21 april 2023 deed de HR een uitspraak (zie: ECLI:NL:HR:2023:661) waarin (onder meer) werd uitgelegd dat een in het verleden afgesproken onvoorwaardelijke indexatie (toeslagverlening) niet altijd onvoorwaardelijk zijn. Het betreft hier indexaties

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en de Wet toekomst pensioenen

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren worden aangepast vanwege nieuwe wetgeving. Een heel belangrijk maar onderbelicht onderwerp is wat er gebeurt met de pensioenopbouw als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Is er premievrijstelling bij

Door de Wet toekomst pensioenen zullen op korte termijn keuzes gemaakt moeten worden

Alle pensioenregelingen moeten de komende tijd aangepast worden vanwege de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Sommige aanpassingen moeten vrij snel worden doorgevoerd. Tevens is voor een aantal aanpassingen tijdelijk uitstel mogelijk. In

Pensioenambitie en de Wet toekomst pensioenen; premie kan omlaag maar gaat deze ook weer omhoog?

De nieuwe Wet toekomst pensioenen vergt aanpassingen Alle pensioenregelingen moeten de komende tijd aangepast worden vanwege de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Alle werknemers gaan een leeftijdsonafhankelijke (vlakke) premie ontvangen. Deze premie wordt

Waarom pensioenen na hervorming waarschijnlijk meer zullen opleveren.

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren aangepast worden vanwege de Wet Toekomst Pensioenen. Ondanks dat er sprake is van weerstand tegen de aanpassing van de pensioenen is het logisch dat, bij een gelijk premieniveau als in het huidige stelsel

Rechterlijke uitspraak inzake wijziging pensioenregeling

Rechterlijke uitspraak inzake wijziging pensioenregeling: werkgever vraagt en krijgt instemming van de Ondernemingsraad, maar wil gemaakte afspraken niet uitvoeren. Ondernemingsraad verklaart het besluit nietig en krijgt gelijk van de rechter Op 30 januari

Solidariteit en pensioenen

Het is niet simpel te stellen dat de solidariteit in pensioenen een kwestie is van voor of tegen, van beter of van slechter. Er is meer dan dit en hieronder gaan wij hierop in. Solidariteit en risico’s met elkaar delen Risico’s kun je met elkaar delen

Het persoonlijke pensioenvermogen in de Wet toekomst pensioenen

In het huidige pensioenstelsel wordt afgesproken dat een medewerker op de pensioendatum een bepaald bedrag aan pensioen gaat ontvangen en in het nieuwe pensioenstelsel onder de Wet toekomst pensioenen, gaan werknemers een persoonlijk pensioenvermogen

Compensatieregeling bij wijziging van de pensioenregeling

Afgelopen week hoorden we maar liefst twee maal een opmerking van een pensioenadviseur (van de werkgever) die leidde tot een discussie over compensatie. “Je bent helemaal niet verplicht als werkgever om te compenseren, waar staat dit dan?” en “Voor werknemers

Geen maximale pensioenopbouw en toch een verbeterde pensioenregeling

Pensioen is gebonden aan de regels die zijn vastgelegd in de Wet Loonbelasting en die worden bewaakt door de Belastingdienst. Een hoger pensioen opbouwen of een hogere premie toezeggen dan is vastgelegd in deze wet is verboden. Wij constateren dat de

Eenzijdige wijziging van de pensioenregeling deze keer wel goed gegaan

Vorige week schreef ik een blog over een eenzijdige wijziging waarbij je zou kunnen stellen dat het logisch was dat de werkgever de pensioentoezegging wilde veranderen, maar de manier waarop dit werd gedaan vond geen goedkeuring in de ogen van enkele

Wet toekomst pensioenen: polarisatie of aan de slag?

Het valt ons op dat de stroom met negatieve informatie over de Wet toekomst pensioenen (hierna: Wtp) maar doorgaat, terwijl de Wet met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen. De berichtgeving die door veel mensen op sociale media wordt

Eenzijdige wijziging pensioenregeling, maar groep werknemers gaat niet akkoord

Een aantal werknemers zijn niet akkoord gegaan met de wijziging van hun pensioenregeling en vroegen de Rechtbank Rotterdam om recht te spreken ( ECLI:NL:RBROT:2023:175 ) over hun bezwaar. De casus De werknemers hadden een pensioenafspraak waarbij hun

Restitutiebeding in de Wet toekomst pensioenen; wat is dat?

Enkele blogs geleden hebben we al geschreven over het nabestaandenpensioen dat in het nieuwe pensioenstelsel alleen op risicobasis verzekerd kan worden. Kort voor de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) is door

Uitnodiging aan leden van (centrale) ondernemingsraden

Wet toekomst pensioenen: van een onzekere zekerheid naar een zekere onzekerheid! Gratis online informatiesessie over rol van de (centrale) ondernemingsraden bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling, voorjaar 2023 Op donderdagavond 22 december

Ondernemingsraden aan de slag met de Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen Met een zeer ruime meerderheid is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door de Tweede Kamer aangenomen. Het door Sociale Partners en unaniem door de Tweede Kamer gesteunde oorspronkelijke Pensioenakkoord kan hierdoor na vele jaren

Belangrijke keuzes bij overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

Alle pensioenregelingen moeten veranderd worden vanwege de aanpassingen in de Pensioenwet (“het pensioenakkoord”). Noodzakelijk overleg Onder het nieuwe pensioenstelsel zullen alle pensioenregelingen veranderd moeten worden. Dit betekent intensief overleg

Pensioenverandering: volledige en juiste communicatie en maak de juiste sommen

Pensioenverandering onderweg Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren worden veranderd vanwege nieuwe Pensioenwetgeving. De Pensioenwet wordt aangepast om eerder te kunnen indexeren , het pensioen persoonlijker te maken en aan te passen aan veranderde

Ondernemingsraden: knokken voor het pensioen

Met de invoering van “het Pensioenakkoord” moeten alle pensioenregelingen de komende tijd worden aangepast. Ondernemingsraden hebben een zware en verantwoordelijke taak bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling. De arbeidsvoorwaarde pensioen

Verhoging AOW-franchise kan leiden tot lagere pensioenen

De Aow wordt met ingang van januari 2023 fors verhoogd. Dit is goed nieuws voor veel gepensioneerden voor wie de Aow een groot deel van hun totale inkomen is. Een nadeel van de verhoging van de Aow is dat dit de pensioenopbouw fors beïnvloed. Voor de

Het partnerpensioen in het nieuwe pensioenstelsel

De enige zekerheid in het leven is dat iedereen een keer overlijdt, alleen is niet op voorhand te zeggen wanneer. Tijdens het pensioendebat op 2 november jl. haalde Pieter Omtzigt een goed punt aan. Het kan zo zijn dat er geen partnerpensioen wordt uitgekeerd

Kom met het Pensioenlabel

Veel werknemers (en werkgevers) hebben geen idee of zij een aanvullend pensioen hebben en als ze een pensioen hebben wat er voor hen in de pensioenregeling wordt ingelegd of gedekt, ondanks veel hulpmiddelen zoals mijnpensioenoverzicht.nl en de vele

Hoe werkt de vaste pensioenuitkering en waar kan die worden uitgevoerd?

In het nieuwe pensioenstelsel heeft de deelnemer op het moment dat hij met pensioen gaat de keuze tussen een vaste uitkering of een variabele pensioenuitkering. Deze keuze is in principe bij elke pensioenuitvoerder mogelijk waarbij geldt dat als een

Hoe werkt de variabele pensioenuitkering?

In het nieuwe pensioenstelsel heeft u dadelijk bij pensionering de keuze uit een vaste uitkering (gegarandeerd bij een verzekeraar, of niet-gegarandeerd bij een pensioenfonds) en een variabele uitkering (bij alle pensioenuitvoerders). Werking van de

Hoe hoog moet de leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie zijn voor een koopkrachtbestendig pensioen?

Naar verwachting gaat de Wet Toekomst Pensioenen op 1 januari 2023 in. Alle pensioenregelingen worden premieregelingen, waarbij de premie een voor alle werknemers gelijk percentage wordt, de zogenoemde ‘vlakke premie’. Hoe hoog moet die premie echter

Pensioenakkoord: zit je beter bij een pensioenfonds of bij een verzekeraar of PPI?

Pensioenakkoord: zit je beter bij een pensioenfonds of bij een verzekeraar of PPI? Alle pensioenregelingen moeten veranderen vanwege het pensioenakkoord. In plaats van een jaarlijkse pensioenopbouw wordt voortaan (uiterlijk vanaf 1 januari 2027) een

Compensatie in loon of pensioen?

Stel: (Pensioenadviseurs van) Werkgevers stellen voor om de compensatie, die nieuwe werknemers gaan ontvangen, in loon in plaats van pensioen te regelen. Nieuwe werknemers zouden dan geen compensatie hoeven te ontvangen. Maar klopt dit wel, wil je dit

Groot compensatieverschil bij juiste keuzes als de pensioenregeling wordt veranderd

Mogelijke keuzes bij verandering van pensioenregeling De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de verandering van de middelloonpensioenregeling naar een premieregeling met leeftijdsafhankelijke staffel. De nieuwe pensioenregeling blijft voldoen aan "het

Van middelloon naar een premieregeling met compensatie: hoe bereken je dit?

Zoals het er nog steeds naar uitziet, wordt op 1 januari 2023 de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) ingevoerd. Wat zijn de consequenties voor pensioen gebaseerd op middelloon? Werknemers die nu een pensioenregeling hebben die is gebaseerd op middelloon bij

Veranderende Wetgeving partnerpensioen

Nagenoeg alle pensioenregelingen, dus ook het partnerpensioen, moeten vanwege de Wet Toekomst Pensioenen binnenkort veranderd worden. Tenzij er een Cao van toepassing is (moet de Ondernemingsraad en) moeten de werknemers wel eerst toestemming geven om

Uitnodiging aan leden van (centrale) ondernemingsraden

Wet toekomst pensioenen: van een onzekere zekerheid naar een zekere onzekerheid! Online informatiesessie over de rol van de (C)OR bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. Zoals het er nu voorstaat zal vanaf 1 januari 2023 het Nederlandse pensioenstelsel

Pensioenmoeras na einde dienstverband: alarm

Het partnerpensioen vervalt als je uit dienst gaat bij je werkgever en in de navolgende situaties kunnen zelfs alle pensioenaanspraken verdampen: bij het wisselen van baan na het einde van het oude dienstverband en voor het begin van het nieuwe dienstverband

Concept Wet Toekomst Pensioenen ingediend. Ondernemingsraden aan de slag

Er is al veel geschreven over de veranderingen die gaan plaatsvinden onder de Wet Toekomst Pensioenen. Een korte opsomming vind je hier . Voor de korte termijn is het van belang voor zowel ondernemingsraden als personeelsvertegenwoordigingen, dat geïnventariseerd

Pensioenindexaties bij de Cao voor het verzekeringsbedrijf zijn fout gegaan

De arbeidsvoorwaarden bij verzekeraars zijn over het algemeen beter dan gemiddeld geregeld. Onder andere de pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren echter fors versoberd. Werkgevers (en de Cao) zijn fors de fout ingegaan door de wijze van indexeren

(veel te) Hoge kosten pensioenbeleggingen

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren veranderd worden. De pensioentoezegging wordt een premietoezegging. Deze premies worden belegd en op de pensioendatum worden de premies en het behaalde rendement omgezet in een levenslange uitkering. Op

Buffer voor de Ondernemingsraad: de eigen adviseur

Binnenkort moeten alle pensioenregelingen structureel worden gewijzigd. De Ondernemingsraad moet wel vooraf instemmen met de voorgenomen wijziging. Voordat de Ondernemingsraad akkoord heeft gegeven op de nieuwe pensioenregeling en op de compensatie moeten

Pensioenuitvoerder beëindigt pensioenovereenkomst: toch recht op indexaties!

Het Hof in Den Haag oordeelde op 18 januari 2022 over een pensioenregeling waar de indexaties van de pensioenen door de verzekeraar zijn stopgezet bij de beëindiging van het pensioencontract. De inspanningsplicht van de werkgever Een werknemer kon zich

Normpremie pensioenregelingen

(Pensioenadviseurs van) werkgevers roepen nogal eens dat zij een hele mooie pensioenregeling hebben. Maar je hebt meer aan feiten. De vraag stellen waarop denk je dan uit te komen qua inkomen bij een volledig dienstverband en hoe verhoudt onze pensioenregeling

Ondernemingsraad: belangrijk werk aan de pensioenwinkel vanwege Wet Toekomst Pensioenen! 

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren gewijzigd worden zodat deze voldoen aan hetgeen is opgenomen in de Wet Toekomst Pensioenen die op 1 januari 2022 zou ingaan, maar voorlopig is uitgesteld naar 1 januari 2023. De werkgever zal dus een voorstel

Hoe zit het eigenlijk met de indexaties van pensioenen?

Naar aanleiding van mijn blog over een gerechtelijke uitspraak over onvoorwaardelijke indexaties zijn hier erg veel reacties op gekomen. Ik heb geprobeerd om iedereen persoonlijk te beantwoorden en merk dat er veel boosheid en onduidelijkheid is rondom

Rechter beslist: een pensioenregeling met onvoorwaardelijke indexatie is een wet van Meden en Perzen (=kan niet aan getornd worden).

Door inflatie, die ontstaat door stijgende prijzen, kun je minder kopen voor hetzelfde geld. Om de koopkracht te behouden is in veel pensioenregelingen een indexatiebepaling opgenomen. Hierdoor wordt de uitholling van de pensioenen door deze inflatie

Pensioenverandering: omzetting pensioen naar de nieuw Wet Toekomst Pensioenen, welk kanspercentage nemen we voor de vergelijking?

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren worden veranderd. Met welke uitgangspunten er wordt gerekend? De (pensioenadviseur van) de werkgever zal een berekening maken welk pensioen een werknemer mag verwachten als de huidige pensioenregeling ongewijzigd

Wet Toekomst Pensioenen ingangsdatum 1 januari 2023 en medezeggenschap: afwachten of anticiperen?

Het Pensioenakkoord, dat pas na vele jaren krakend en piepend tot stand is gekomen, heeft geleid tot de Wet Toekomst Pensioenen, waarin de afspraken zijn vastgelegd uit het Pensioenakkoord. Wat verandert er onder de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen? Eindloon

Ook medewerkers “kleine” ondernemingen hebben recht op inspraak bij pensioenverandering

Bijna alle pensioenregelingen moeten de komende jaren veranderd worden vanwege de Wet Toekomst Pensioen ( “het pensioenakkoord”). Bij bedrijven met een ondernemingsraad of bedrijven waar het pensioen in een Cao is geregeld wordt voor de belangen van

Van middelloonpensioen naar een premieregeling: indexatie wordt het ondergeschoven stiefkind!

De gevolgen van het Pensioenakkoord Alle pensioenregelingen moeten vanwege het Pensioenakkoord en de hieruit voortvloeiende Wet Toekomst Pensioenen worden veranderd. Werknemers en de ondernemingsraad moeten instemmen met deze pensioenverandering. Veel

Wet Toekomst Pensioenen, de Ondernemingsraad en het Transitieplan

Eind 2026 moeten alle pensioenregelingen vanwege de Wet Toekomst Pensioenen veranderd zijn. Veel werkgevers en ondernemingsraden zijn al begonnen met (de voorbereiding op) het wijzigen van hun pensioenregeling. Wetgeving schrijft, onder andere, voor

Ongelijke bijdrage aan de pensioenpremie als percentage van de premie blijft nu onbestraft.

Geen Wet van Meden en Perzen? Is een met de leeftijd oplopende eigen bijdrage aan de pensioenpremie altijd toegestaan? De Rechtbank Gelderland deed 18 augustus 2021 uitspraak [1] over een door een ex-werknemer aanhangig gemaakte zaak. De werknemer eiste

Pensioeninkomen na afloop van het werkzame leven: hoe veel c.q. hoe weinig?

Alle pensioenregelingen moeten vanwege de Wet Toekomst Pensioenen, die in eerste instantie op 1 januari 2022 zou ingaan maar nu naar verwachting op 1 januari 2023 ingaat, worden aangepast. Een van de opvallende punten in het nieuwe pensioenstelsel is

Pensioen: welke premiestaffel

Pensioenregelingen mogen voor 2026 worden veranderd in een premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Maar welke premiestaffel levert ook een goed pensioen op? Vanaf 2026 moeten alle pensioenregelingen worden veranderd. Middelloonregelingen

Veranderen van pensioenregeling: waarop letten?

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren worden veranderd en bij het voorstel voor de verandering behoort door de werkgever de vraag gesteld te worden of ingestemd kan worden met het voorstel voor de nieuwe pensioenregeling. Naast de ondernemingsraad

Hebben we een pensioenambitie?

Een, in onze ogen, zeer terechte, vraag aan de werkgever is welke pensioenambitie de werkgever heeft ten aanzien van de hoogte van het gewenste inkomen, dat een werknemer heeft als deze met pensioen gaat. Is dit 50% van het inkomen dat geldt voor pensioneren

Kostenonttrekking door pensioenuitvoerders: ook op de kleintjes letten levert verborgen goud op.

Begin mei 2021 is door demissionair Minister Wouter Koolmees bekend gemaakt dat niet, zoals was gepland, in 2027 alle bedrijven hun pensioenregeling moeten hebben veranderd. Afspraken over de hoogte van de premie moeten echter al eerder zijn gemaakt

Het bepalen van een vlakke pensioenpremie

Binnenkort moeten alle pensioenregelingen veranderd worden en het uitgangspunt wordt dat alle werknemers een gelijk percentage premie gaan ontvangen. Deze premie wordt maandelijks toegevoegd aan het pensioenvermogen, belegd en op de pensioendatum wordt

Scheefgroei in de Pensioenpolder

Eerlijk delen? Pensioen is een ondergeschoven kind en de aandeelhouder is de ultieme winnaar. In het populaire TV-programma van Jeroen Pauw werd onder andere het boek Fantoomgroei van Sander Heijne en Hendrik Notten besproken. Hierin wordt beschreven

Verzekeraars en pensioenadviseurs willen snel pensioen veranderen: scheelt compensatie

Snel pensioen veranderen? Pensioenadviseurs en verzekeraars roepen hun cliënten (werkgevers) op om snel te handelen en hun pensioenregelingen op korte termijn om te zetten. Als er gewacht wordt tot de nieuwe Pensioenwet is ingegaan zullen de kosten voor

Desillusie voor zware beroepen en pensioen na 45 dienstjaren.

Zware beroepen en pensioen In het Pensioenakkoord is afgesproken dat onderzocht zou gaan worden of een regeling met vroegpensioen na 45 dienstjaren mogelijk zou zijn. Demissionair Minister Wouter Koolmees heeft geoordeeld dat het niet mogelijk is, hij

Werkgever versobert pensioenregeling, rechter gaat akkoord, maar .......

De Rechtbank Noord Nederland geeft werkgever in zaaknummer ECLI:NL:RBNNE:2021:806 [1] gelijk, zodat de pensioenregeling versoberd mag worden. De Ondernemingsraad heeft ingestemd, maar zowel de OR als de (advocaat van de) werknemer hadden hier volgens

Werknemers die niet akkoord gaan met veranderde pensioenregeling wederom in het gelijk gesteld

Ook in hoger beroep heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden werknemers in het gelijk gesteld omdat de werkgever zonder toestemming van de werknemers de pensioenregeling had veranderd. De uitspraak is bijzonder goed en uitgebreid toegelicht en bevat veel aanknopingspunten

Uitwerking Pensioenakkoord voor ondernemingsraden

Het pensioenakkoord is uitgewerkt met een toelichting (meer dan 200 bladzijden: Wet Toekomst Pensioenen) en een internetconsultatie , die goed inzicht geeft in welke kant we opgaan met het pensioen. Het is aan te raden om al in 2021 aan de slag te gaan

Door actuaris berekende verwachting komt niet uit. Rechtbank: Pensioenpech voor de werknemers.

De ondernemingsraad dacht het goed gedaan te hebben toen de werkgever voorstelde om de pensioenregeling van de werkgever te veranderen. De kantonrechter oordeelt [1] anders. Uitspraak van de rechtbank Op 19 oktober 2020 deed de rechtbank Noord-Holland

Uitspraak: Verandering pensioen volgens rechter geen goed werkgeverschap en schade vergoeden.

In november 2020 deed het Hof in Arnhem uitspraak over een in 2004 gewijzigde pensioenregeling. De werkgever had, met toestemming van de ondernemingsraad maar zonder toestemming van de werknemers, de pensioenregeling veranderd. Hieronder geven wij commentaar

Grote verschillen in compensatie bij verandering pensioenregeling

Als een pensioenregeling veranderd wordt stelt de ondernemingsraad in de regel dat werknemers er niet op achteruit mogen gaan. Op welke wijze wordt gerekend en hoe gecompenseerd wordt blijkt vaak aanleiding tot discussie en grote verschillen. Wij gaan

Pensioenveranderingen en vragen bij de daarbij behorende tsunami van cijfers

De komende tijd zullen veel middelloonregelingen moeten worden veranderd in premieregelingen. Pensioen gebaseerd op middelloon is na de uitvoering van het pensioenakkoord (verwacht 1 januari 2022) op grond van nieuwe wettelijke bepalingen niet meer toegestaan

Pensioenakkoord: Vlakke premie of premiestaffel?

staffelpremie versus vlakke premie Na ingang van het Pensioenakkoord (verwachting 1 januari 2022) krijgen alle werknemers een gelijk percentage premie (vlakke premie). Dit betekent dat een aantal werknemers erop vooruitgaan maar ook dat een aantal werknemers

Wetsvoorstel Opname pensioenkapitaal ingediend

Minister Koolmees heeft het wetsvoorstel [1] ingediend om bij pensionering 10% van het pensioenkapitaal ineens op te nemen. Enkele voorwaarden zijn de volgende: Het maximumbedrag dat ineens opgenomen mag worden bedraagt 10% van het pensioenkapitaal of

Pensioenakkoord en het verbeterde partnerpensioen

De uitkering die de partner na overlijden van de werknemer ontvangt kan gaan veranderen na de invoering van het Pensioenakkoord (verwacht 1 januari 2022). Het pensioenakkoord maakt grote en belangrijke verbeteringen, voor het partnerpensioen mogelijk

Pensioenakkoord en de regelingen bij verzekeraars en Premie Pensioen Instellingen (PPI)

Het Pensioenakkoord gaat vooral over de uitwerking van de gemaakte afspraken die betrekking hebben op de pensioenfondsen. Er zijn echter bijna 1,5 miljoen werknemers met een pensioenregeling bij een verzekeraar of een Premie Pensioen Instelling (PPI)

Nieuwe pensioenwetgeving voor middelloonpensioen: nu al overstappen?

Het komende pensioenakkoord verbiedt een pensioenregeling gebaseerd op middelloon. Wellicht is het raadzaam om te laten onderzoeken of het voor zowel de werkgever als voor de medewerkers niet gunstiger is om al voor 2022, dus voordat de wetgeving tot

Pensioenverandering en compensatie: penny wise pound foolish

Volgens “het pensioenakkoord” en de nieuwe pensioenwetgeving worden alle pensioenregelingen zogenaamde premieregelingen. Het tot op het moment van ingang van de nieuwe wetgeving opgebouwde pensioen moet worden veranderd in een pensioen volgens het nieuwe

Pensioenverandering vanwege Corona-pijn

Veel bedrijven hebben het moeilijk en uiteraard wordt gekeken naar mogelijkheden om de kosten te verlagen. Met het versoberen van arbeidsvoorwaarden kan snel geld verdiend worden. Een dure arbeidsvoorwaarde is de pensioenregeling. Bij het veranderen

Een zeer goed pensioen?

Subjectieve opvattingen over een zeer goed pensioen Tijdens een bespreking tussen een ondernemingsraad, de directie van een (goedlopende) accountantsorganisatie en hun pensioenadviseur over een voorgenomen verandering van de pensioenregeling viel de

Is het pensioenakkoord wel zo’n goed idee?

Na 10 jaar overleg tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers is het pensioenakkoord ondertekend. Dit is beslist nog geen wetgeving. Hierover zullen nog verwoede debatten gaan plaatsvinden en er komt nog minimaal een keer een verkiezing, die

Houding vakbonden en ondernemingsraden bij uitvoering Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord kent voordelen maar ook nadelen. Het pensioenakkoord gaat er vanuit dat voor alle werknemers een vast percentage van hun pensioengevende salaris wordt gespaard voor pensioen. Hoe sneller de pensioenpot gevuld wordt hoe beter. De pensioenafspraken

Waarom compenseren bij pensioenachteruitgang logisch is?

Compensatie bij pensioenachteruitgang Pensioenregelingen worden de komende jaren aangepast. Het pensioenakkoord schrijft dit voor. Veel werkgevers nemen al een voorschot op de komende wijzigingen of hebben de wens dat hun pensioenkosten worden beperkt

Onnodige veranderingen in pensioenregelingen op basis van niet juiste informatie

Veranderen van pensioenregelingen Veel pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren veranderd zonder dat dit noodzakelijk was. Ondernemingsraden kunnen dit zeker nog eens navragen, hierop terugkomen en/of meenemen bij toekomstig voorgestelde pensioenveranderingen

Wijziging van pensioenregeling & compensatie

Wijziging van pensioenregeling Veel pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren veranderd en nog veel meer pensioentoezeggingen zullen de komende jaren aangepast moeten worden. Verandering van de pensioenregeling is instemmingsplichtig (voor zover niet

Ingerekende rendementen bij pensioen(veranderingen)

gouden bergen Ondernemingsraden wordt om instemming gevraagd om de pensioenregeling te veranderen. Hiervoor krijgen zij informatie van de (pensioenadviseur van de) werkgever. Dat pensioenadviseurs van werkgevers nogal eens een verkeerd beeld schetsen

Ondernemingsraad pas op! Ja, mits is niet hetzelfde als nee, mits

Voorwaardelijke instemming met een pensioenverandering De Ondernemingsraad heeft in 2008 onder tijdsdruk ingestemd met een pensioenverandering, mits de werkgever aan een voorwaarde zou voldoen. De ondernemingsraad wilde nader onderzoek laten doen naar

“De pensioenregeling moet veranderen vanwege onbetaalbaarheid”

De werkgevers en de pensioenadviseurs van de werkgevers proberen gezamenlijk met grote regelmaat om de Ondernemingsraden en werknemers op het verkeerde been te zetten. De stelling van de werkgever is, dat de pensioenregeling onbetaalbaar wordt als deze

Minister bevestigt: het pensioen gaat structureel veranderen.

In de brief aan de Tweede Kamer [1] bevestigt [2] M inister Koolmees wederom dat het pensioen gaat veranderen en ook dat de Ondernemingsraden hun rol houden wat betreft de wijzigingen in het pensioensysteem zoals onder andere de veranderingen van het

Is er wel ingestemd met een verandering van de pensioenregeling?

Ondernemingsraden dienen de belangen van zowel de werknemers als van de werkgever te behartigen. Dit stuk is in het belang van zowel de werknemers als van de werkgever. (Pensioenadviseurs van) werkgevers zijn veel te gemakkelijk omgegaan met de aanname

Pensioenaanpassingen en compensatie

nORm voor compensatie bij verandering van de pensioenregeling Als de werkgever de pensioenregeling wil veranderen is het goed om hiervoor open te staan. De Ondernemingsraad kan hieraan meewerken, maar het is uiteraard niet de bedoeling dat werknemers

Werk aan de winkel voor Ondernemingsraden: het pensioenakkoord

Het pensioenakkoord dat dit jaar is afgesloten heeft naar het zich laat aanzien grote gevolgen voor de pensioenopbouw vanaf 2022. Hieronder geven wij aan dat het belangrijk is om al in een vroeg stadium een visie van de ondernemingsraad op compensatie

Pensioenverandering: aandeelhoudersbelang of (ook) belang werknemers?

Pensioenverandering kan niet zomaar Bij de verandering van een pensioenregeling moet de ondernemingsraad en moeten de werknemers instemmen met de wijziging van de afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Dit is logisch want er zijn immers afspraken

Kijk eens naar jouw pensioen.

Wat is pensioen nou eigenlijk precies? Pensioen is jouw inkomen voor als je stopt met werken. Samen met jouw werkgever spaar je iedere maand een deel van jouw pensioen. Pensioen bouw je op over jouw salaris. Niet over je hele salaris, maar van jouw salaris

Pensioenverandering en het cadeau dat werknemers geven.

Pensioenverandering als cadeau voor de werkgever Als ik een verjaardagscadeau koop voor mijn kinderen of geliefde, is de prijs hiervan vaak enkele tientjes. Werknemers geven vaak veel grotere cadeaus aan hun werkgever en ik verbaas mij hier nogal eens

Pensioenverandering en compensatie

Veel werkgevers willen de pensioenregeling veranderen. Redenen hiervoor zijn vaak veranderende pensioenwetgeving of stijgende kosten (de regeling wordt “onbetaalbaar”). Moet je als werknemer of als ondernemingsraad instemmen met een voorgestelde pensioenverandering

Workshop en Pensioenactualiteiten voor Ondernemingsraden

Data en Locaties: Op woensdag 12 juni 2019 in Renesse Op vrijdag 14 juni in Den Haag Volledig bijgepraat over pensioenontwikkelingen en verlenging van de pensioenregeling in een halve dag. De OR workshop pensioenochtend is bedoeld voor medewerkers met

Aanbeveling: verbeter het partnerpensioen

Partnerpensioen vaak onderbelicht Ondernemingsraden kunnen meer aandacht geven aan nabestaandenpensioenen. Veel werknemers snappen er weinig van en de uitkering valt vaak enorm tegen. In de meeste pensioenregelingen is een voorziening opgenomen die een

Pensioen en langer doorwerken: De vitaliteitsregeling

Het opschuiven van de pensioeningangsdatum en de AOW-ingangsdatum brengt onder meer met zich mee, dat veel werknemers moeite hebben om hun huidige werkzaamheden op hetzelfde niveau vol te houden. Er is een duurzame oplossing binnen bereik. Veel werkgevers

Compensatievraagstuk na verandering pensioenwetgeving

De brief van Minister Koolmees, die de veranderingen van pensioenwetgeving aankondigt, betekent dat werknemers(vertegenwoordigers) al in vroeg stadium zullen moeten voorsorteren op hun positie: gaan we toegeven aan een verdere versobering van het pensioen

Pensioenuitvoerder verandert voorwaarden na einde contractperiode: gevolgen voor de kapitaalgarantie?

Een actuele vraag waar ondernemingsraden mee geconfronteerd kunnen worden heeft te maken met het stoppen van de pensioenuitvoerder met het geven van de eerder afgegeven kapitaalgarantie. Medewerkers kunnen hiervan fors de dupe zijn en qua communicatie

Shoprecht bij een beschikbare premieregeling

Veel ondernemingsraden moeten op een gegeven moment de keuze maken: bij welke pensioenuitvoerder brengen wij onze beschikbare premieregeling onder? Wie wordt de uitvoerder? Er is een ruime keuze uit een kleine 20 aanbieders, dit kan een verzekeraar zijn

Mogelijke pensioenverbeteringen onder de huidige fiscale wetgeving

Veel pensioenregelingen zijn de laatste jaren vanwege wettelijke normen aangepast. Meestal is dit gepaard gegaan met (zeer forse) pensioenversoberingen. De omvang van de achteruitgang was vaak helemaal niet nodig. Veel pensioenregelingen kennen meer

(Hoe) worden pensioenen geïndexeerd?

Het is belangrijk dat pensioenen niet worden uitgehold door inflatie. Weliswaar is de huidige inflatie historisch gezien laag, maar deze zal best weer hoger worden. Of het niveau van de afgelopen 40 jaar (de periode waarover de meeste mensen pensioen

De pensioenadviseur van de werkgever is er voor de werkgever

Tijdens het overleg tussen de (pensioenadviseur van de) bestuurder en de ondernemingsraad valt het op dat de pensioenadviseurs die ik tegenkom wel erg veel begrip hebben voor de werkgever vanwege stijgende pensioenkosten als het contract vernieuwd moet

Onjuiste informatie bij pensioenverandering: Schade betalen

Bij het overstappen van de ene naar de andere pensioenregeling blijkt dat niet volledig juiste informatie aan de medewerkers is gegeven. De rechter bepaalde in eerdere uitspraken dat de werknemer ondubbelzinnig moet instemmen met de veranderde arbeidsvoorwaarde

Het grote belang van goede pensioenindexatie

Veel middelloonpensioenen kennen een vorm van indexatie. Een goede pensioenindexatie is van groot belang om een pensioen te krijgen dat een beetje in de buurt ligt van de beroemde 70%. In veel gevallen stelt de indexatie helaas niet veel voor en is hier

Middelloon pensioencontract loopt af: onderhandelen over hoeveel minder pensioen het gaat worden?

Feiten en meningen. De premies van middelloonregeling zijn aanzienlijk hoger dan die enkele jaren geleden waren. Goede reden voor veel (pensioenadviseurs van) werkgevers om voor te stellen om het pensioen fors te versoberen. De argumenten om te versoberen

Een nieuw pensioencontract op basis van beschikbare premieregeling

Beoordeling nieuw pensioencontract U krijgt van de (adviseur van de) werkgever een nieuwe pensioenregeling ter beoordeling. Het wordt een beschikbare premieregeling. Waar heb je recht op als werknemersvertegenwoordiging? Is de pensioenadviseur eigenlijk

Ook bij pensioenregelingen geldt:“Die cijfers kloppen op zichzelf, maar cijfers zijn slechts getallen".

Aldus een hoogleraar van de VU. Pensioenregelingen onder de loep Maar wat zit er achter de cijfers? Aanleiding voor een pensioenverandering is vaak: “de pensioenregeling wordt onbetaalbaar”. Je kunt een hele discussie voeren over wat bedoeld wordt met

Garantiepensioen wordt een onzeker pensioen en de onjuiste argumenten

Veel (pensioenadviseurs van) werkgevers ruilen het garantiepensioen in voor een pensioen gebaseerd op beschikbare premie. Het blijk dat de argumenten die gebruikt worden om de werknemers(vertegenwoordiging) te overtuigen nogal eens niet kloppen. Blijkbaar

Nabestaandenpensioen bij beschikbare premie op basis van middelloon of eindloon?

Het pensioen dat wordt uitgekeerd aan de partner van een overleden medewerker kan op verschillende manieren worden verzekerd. Het is niet zonder meer in alle gevallen beter of juist minder goed om voor een nabestaandenpensioen als basis eindloon of middelloon

Korting bij uitstel van het pensioen van 65 naar 68 jaar: ook bij garantiepensioen!

Korting bij uitstel van het pensioen Bijna alle Nederlanders hebben inmiddels verschillende pensioenpotjes waarvan de ingangsdata niet aansluiten. 65 jaar, 67 jaar en op 1 januari is er een nieuw pensioenpotje op 68 jaar bijgekomen. En heel vervelend:

Rechtbank draait verandering pensioen terug

Werknemers zijn niet gebonden aan instemming door de ondernemingsraad en zwaarwichtig belang Op 18 januari 2018 heeft de rechtbank in Almere een uitspraak gedaan die belangrijk is voor ondernemingsraden en werknemers. (Adviseurs van) werkgevers versoberen

Doorbeleggen na de pensioendatum

De pensioenregelingen op basis van beschikbare premie kennen de mogelijkheid om na de pensioendatum door te beleggen. Voor deze optie vragen wij aandacht. De pensioenpremie die de medewerker bij een beschikbare premieregeling jaarlijks krijgt wordt belegd

Slecht pensioenadvies Delta Lloyd

Pensioenuitvoerders in Nederland behoren pensioenregelingen goed uit te voeren en niet te adviseren. Voor pensioenadvies bestaan goede pensioenadviseurs en een Ondernemingsraad kan zich door een eigen gespecialiseerde pensioenadviseur laten bijstaan

Van middelloon naar beschikbare premie: welke staffel?

Veel werkgevers stellen de werknemers voor om uit kostenoogpunt van een middelloonpensioen naar een beschikbare premieregeling over te stappen. Bij een middelloonpensioen worden de pensioenen van de medewerkers gegarandeerd en bij een beschikbare premieregeling

Een toekomstbestendig pensioenstelsel: kunnen we de impasse doorbreken?

Nieuw pensioenstelsel al jaren in de maak Al bijna 9 jaren zijn deskundigen uit de sector, toezichthouders, ambtenaren van SZW, leden van de SER en de politici bezig om een pensioenstelsel te ontwikkelen dat robuust en toekomstbestendig is. Maar tot

Nieuwe pensioenversobering met ingang van 2018

Wat zouden de gevolgen bij uw bedrijf zijn als werkgevers zouden voorstellen om de salarissen met 25% te verlagen? Pensioen, het uitgestelde salaris van werknemers, is bij de meeste instellingen de afgelopen jaren met tientallen procenten verlaagd. Dit

Verval indexatieperspectief: verzekeraars reageren

Pensioenklokkenluiders.nl is een website waarop pensioenmisstanden kunnen worden gemeld en schenkt ook aandacht aan het vervallen van het indexatieperspectief voor (ex-) werknemers en gepensioneerden. Waar gaat het om? De meeste werkgevers kennen pensioen

Inspanningsverplichting pensioenuitvoerder?

Je mag er vanuit gaan dat pensioenuitvoerders een zekere inspanningsverplichting hebben om ervoor te zorgen dat werknemers het pensioen gaan ontvangen dat de bedoeling is in de afspraken die zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers. Dit geldt ook

CAO en pensioen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een Cao algemeen verbindend verklaren (1) als er een representatieve vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers hierom vragen. Alle werknemers en werkgevers in een bedrijfstak moeten dan verplicht

Leeftijdsafhankelijke premiestaffels bij beschikbare premiepensioen: grote verschillen

Pensioenregeling op basis van beschikbare premie of Defined Contribution (DC) Ondernemingen bieden hun werknemers steeds vaker een pensioenregeling aan op basis van beschikbare premie of Defined Contribution (DC). De hoogte van de ingelegde premie is

Aanpassing pensioenregeling 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 moeten pensioenregelingen zijn aangepast aan pensioenrichtdatum 68 jaar. Op 17 maart heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de belastingdienst (CAP) hierover een circulaire gestuurd (17-012 (1)) Dit betekend dat bijna alle

Is de pensioenstaffel gebaseerd op 4% prudent?

Veel werkgevers zeggen de werknemers een pensioen toe op basis van beschikbare premie. Hieronder gaan wij erop in hoe realistisch de pensioenverwachtingen zijn bij een gekozen hoogte van de premie gebaseerd op een jaarlijks te behalen rendement van 4%

Nieuwe pensioenovereenkomst: Nooit meer indexaties?

Het pensioen van veel werknemers is de afgelopen jaren bevroren. Dit was vaak niet de bedoeling en ook niet afgesproken. De afgelopen jaren zijn veel pensioenfondsen geliquideerd en zijn veel pensioenen premievrij gemaakt. Bijvoorbeeld als gevolg van

Lager pensioen bij uitstel pensioen van 65 naar 67 jaar: ook bij garantiepensioen!

Uitstel pensioen beïnvloedt de uitkering nadelig Bijna alle Nederlanders hebben inmiddels verschillende pensioenpotjes waarvan de ingangsdata niet aansluiten. 65 Jaar, 67 jaar en op 1 januari zal hier wel een nieuw pensioenpotje op 68 jaar bijkomen

Nationale Nederlanden zet werkgever op het verkeerde been, gepensioneerden worden gedupeerd: het Pensioenpaard van Troje

Door een bepaling in de contracten van meerdere verzekeraars kan het perspectief op indexaties volledig komen te vervallen, terwijl de werkgever had beloofd aan de werknemers te gaan indexeren. De gepensioneerden van Euronext zijn hun indexaties misgelopen

Pensioen ont-versoberen?

De (uitgestelde) salarissen (de pensioenen dus) van veel werknemers zijn de afgelopen jaren (fors) versoberd. Op 1 januari 2018 wordt, vanwege een wettelijke aanpassing, het pensioen wederom beperkt en zullen de meeste pensioenregelingen aangepast moeten

Contractverlenging en pensioenregeling verandert niet: wel instemmingsplichtig

Pensioencontracten worden voor een beperkte duur (meestal 5 jaar) afgesloten met een pensioenuitvoerder. Als de pensioenuitvoerder het contract verlengt en er verandert niets is er dan toch instemming van de Ondernemingsraad nodig? Ja, het is een instemmingsplichtig

Compensatie bij pensioenversobering

Veel pensioenregelingen worden versoberd. “Middelloon is onbetaalbaar” volgens veel pensioenadviseurs en verzekeraars. (Wat is eigenlijk onbetaalbaar?) Berekeningen die wij hebben gezien van pensioenadviseurs onderbouwen dat de werknemers er niet op

Meerderheid werknemers wil garantiepensioen

Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is het interdepartementaal wetenschappelijk instituut dat de regering en de Eerste - en de Tweede Kamer informatie verstrekt. Het SCP heeft een onderzoek gedaan

Het veranderen van een pensioenregeling en hoe zit het met de instemming van de werknemer?

Pensioenregelingen worden met grote regelmaat veranderd. Bijvoorbeeld als de pensioendatum wordt aangepast of het pensioensysteem. Als er geen sprake is van een Cao is instemming van de werknemers nodig om de pensioenregeling te veranderen. Vaak wordt

Geen pensioengarantie bij een APF

Van een gegarandeerd pensioen naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) De kosten van pensioen stijgen en commerciële instellingen verzinnen nieuwe mogelijkheden waardoor het pensioen in 1 klap minder zeker wordt. Wat is er aan de hand? De kosten voor het

Schuiven met pensioenpotjes

We krijgen steeds meer pensioenpotjes. De pensioendatum wordt op 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. Werknemers bouwen hierdoor een jaar langer pensioen op en krijgen (gemiddeld) een jaar korter pensioen. De pensioenkosten dalen met ca. 7% (en wat

Laten wij ons ook druk maken om kleine pensioenen

aandacht voor kleine pensioenen De pensioenelite in Nederland schrijft veel over pensioenen. Dit is op zich een zeer goede zaak, want ook al is pensioen in Nederland relatief gezien goed verzorgd er valt best wat te verbeteren, zeker bij de kleine pensioenen

Middelloon blijft meest voorkomende pensioenregeling

Wij lezen in rapporten van pensioenadviseurs (die willen bezuinigen op het pensioen van de werknemers, want dit is een fijne boodschap voor werkgevers) en sommige pensioenuitvoerders (die liever geen middelloon doen of niet kunnen) dat middelloon steeds

Wordt de pensioenregeling echt onbetaalbaar?

Pensioenadviseurs scoren graag bij hun opdrachtgevers en adviseren standaard: Dat het huidige middelloonpensioen onbetaalbaar wordt; dat er versoberd moet worden, dat werknemers graag een flexibel pensioen willen en dat dus naar beschikbare premie moet

Andere pensioenregeling voor nieuwe werknemers: Toegestaan?

Het is niet zondemeer toegestaan om voor werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden een andere pensioenregeling toe te zeggen dan voor de werknemers die al een pensioenregeling hebben. Het is van belang dat een goede toets plaatsvindt of

Pensioenrekenleeftijd in 2018 naar 68 jaar!

In 2018 wordt de pensioenrekenleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Dit kan voor de arbeidsvoorwaarde "pensioen" betekenen, dat de werkgever werknemers om instemming zal vragen om het pensioen te veranderen. Als de werkgever bezig is om de pensioenregeling

Nieuw pensioencontract: Paard van Troje?

Als de pensioenuitvoerder het pensioencontract met de werkgever opzegt, wordt er meestal een nieuw (of ander) contract afgesloten. Hierdoor is de kans zeer groot dat indexaties over al opgebouwde pensioenen (op termijn gaan) vervallen, terwijl dit niet

Nieuw pensioencontract: gevolgen voor (ex-)werknemers en gepensioneerden?

Het kan behoorlijk mis gaan als er een nieuw pensioencontract wordt afgesloten. Veel werkgevers veranderen hun middelloonpensioen met voorwaardelijke indexatie in beschikbare premie. Hierdoor is de kans groot dat indexaties over opgebouwde pensioenen

AOW-ingangsdatum en pensioendatum versneld omhoog

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de pensioenrekendatum omhoog naar 68 jaar. De AOW-ingangsdatum zal op 1 januari 2022 zijn aangepast tot 67 jaar en 3 maanden. Voor ondernemingsraden betekent dit weer werk aan de winkel. Werkgevers (en pensioenuitvoerders)

Is het toegestaan dat nieuwe werknemers een andere pensioenregeling krijgen?

Het komt nogal eens voor dat oude werknemers hun pensioenregeling houden en werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden een andere pensioenregeling krijgen. De vraag of dit is toegestaan werd voorgelegd aan het College voor de Rechten van

Lage pensioentoezegging; een lagere Aow-franchise mogelijk

Een pensioen wordt opgebouwd over het salaris waarvan eerst een aftrek plaatsvindt. Deze aftrek wordt franchise wordt genoemd. Deze franchise wordt toegepast omdat er al een basispensioen is. De Aow. Over een deel van het salaris hoeft er dus geen pensioen

Rechter: versobering pensioen redelijk en billijk

Het Hof Arnhem-Leeuwarden deed op 16 augustus 2016 uitspraak (link) over een voorgelegd beroep door gedupeerde werknemers. Zij vonden dat hun pensioen ten onrechte versoberd was. Rechter stemt in met versobering pensioen Deze zaak kent nogal wat vragen

Kosten (pensioen)kennis en de OR

Een OR heeft recht op scholing en de kosten hiervan, dus ook die van (pensioen)kennis, worden vergoed door de werkgever. Hieronder gaan wij hierop nader in. In de praktijk blijkt het nogal eens dat Ondernemingsraden geen gebruik maken van dit wettelijke

OR en werkgever laten pensioenuitvoerder afvallen vanwege bonusbeleid

Een van onze relaties heeft duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het vaandel staan. Hoe hoog in het vaandel blijkt uit de definitieve keuze voor de pensioenuitvoerder. Het bonusbeleid van een pensioenuitvoerder is aanleiding om hen

Aanpassing WOR aangenomen door Eerste en Tweede Kamer

Werknemers krijgen meer te zeggen over hun pensioen. Het instemmingsrecht met betrekking tot het veranderen van een pensioenregeling is aangepast. De aanpassing WOR betekent een belangrijke verbetering voor werknemers. Belangrijk is de passage dat instemmingsrecht

Laten we de salarissen verlagen om de winst te vergroten

Als dit voorstel wordt gedaan door de werkgever zal dit op weinig waardering van de werknemers kunnen rekenen. Toch worden dit soort voorstellen over het uitgestelde salaris van de werknemers bijna dagelijks gedaan. En het wordt nog geaccepteerd ook

Geef uitvoeringskosten pensioenfondsen aan deelnemers en maak pensioen simpeler

Pensioentoezeggingen op de tocht De meeste gepensioneerden willen gewoon een pensioen dat hen is toegezegd. Zonder kleine lettertjes die bepalen dat het pensioeninkomen ook (fors) kan tegenvallen. Zeker werknemers met een relatief lager inkomen kunnen

Vier op de tien baby’s hebben ongehuwde ouders, maar is het partnerpensioen ook verzekerd?

Bijna de helft van de baby's die in Nederland worden geboren hebben ouders die niet getrouwd zijn met elkaar. In 2014 en vorig jaar gold dat voor ruim vier op de tien (44 procent) baby's, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ) maandag

Pensioenzoekplaatje: Als u bent geboren vóór 1 mei 1954 dan sluit uw pensioenopgave waarschijnlijk niet aan bij uw persoonlijke situatie

De door pensioenuitvoerders opgegeven pensioenbedragen en -data sluiten vaker niet dan wel aan op de AOW die u gaat ontvangen. Voor de meesten geldt dat de in het verleden opgebouwde pensioenen een andere ingangsdatum kent dan dat tegenwoordig de AOW

Eerder met pensioen, kan dat?

Wij kregen een vraag van een medewerker van een bedrijf, waarbij wij dachten dat veel andere werknemers ook met dit issue zouden kunnen zitten. Omdat wij Ondernemingsraden terzijde staan hebben wij hierover een nieuwsbrief gemaakt. De vraag luidde als

Claimen instemmingsrecht door de OR

De WOR gaat op het punt van het instemmingsrecht op het gebied van het wijzigen van de pensioenregeling worden aangepast. Wij zijn van mening dat een OR instemming behoort te geven op iedere door de werkgever voorgestelde verandering van het pensioen

Veranderingen op de visie van het partnerpensioen

Het partnerpensioen werd lang gezien als het verzorgen van de achtergebleven partner van de overleden medewerker. In het niveau van het partnerpensioen is de laatste jaren, al dan niet bewust, een forse verandering gekomen. Hoe hoog is het inkomen van

Pensioen is uitgesteld salaris

We zijn in Nederland ooit met pensioenregelingen begonnen om ervoor te zorgen dat nadat een werknemer “arbeidsongeschikt” werd (vanwege ouderdom) om te kunnen werken er nog steeds inkomen was. Een procent of 70 van het gemiddeld verdiende loon vinden

De onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling

Bijna dagelijks zien wij voorstellen langskomen van werkgevers die hun pensioenregeling willen versoberen omdat de kosten onbetaalbaar worden. Bijna standaard worden middelloonpensioenregelingen aan het einde van een contractperiode (tussen de verzekeraar

Waarom zou de OR instemmen met versoberen van het pensioen?

De trend van het moment bij een aflopend pensioencontract is het veranderen van gegarandeerde aanspraken naar een premieregeling. Het verminderen van de garanties dus. Garantiepensioen is volgens veel adviseurs onbetaalbaar geworden. Maar is dit wel

Pensioenklokkenluider.nl

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. We staan voor een tijdperk van verandering, ook op pensioengebied. Steeds meer risico’s liggen bij de werknemer; derhalve moet hij/zij meer zeggenschap over zijn/haar pensioen(middelen) krijgen. Meer zeggenschap

De meeste Nederlandse werknemers willen gewoon een goed pensioen. Geen gedoe!

Zodat zij financieel redelijk kunnen doorleven als zij stoppen met werken en als zij komen te overlijden er een redelijk inkomen voor de partner en kinderen geregeld is. De meeste Nederlandse werknemers hebben helemaal geen zin om een studie van hun

Partnerpensioen ten onrechte gekort.

Pensioenfonds keert lager partnerpensioen uit dan afgesproken: De Hoge Raad oordeelt ten gunste van werknemers. Het was heel gebruikelijk dat verzekeraars en pensioenfondsen een bepaling opnamen dat er een lager partnerpensioen zou worden uitgekeerd

Pensioenschade door onjuiste voorlichting aan werknemers: de werkgever moet compenseren!

Gevolg van onjuiste voorlichting aan werknemers Op 16 februari 2016 oordeelde het Hof in Rotterdam over een door werknemers aangespannen beroep. De werkgever is verplicht om geleden pensioenschade te vergoeden omdat de werknemers destijds onjuist (door

Een nieuwe pensioenuitvoerder kiezen, enkele overwegingen.

Pensioenuitvoerder en de Ondernemingsraad (OR) Na de wijziging van de WOR art 27 eind 2017 heeft de werkgever instemming nodig van een ondernemingsraad bij het veranderen van de pensioenregeling. Ook bij bijna iedere verlenging van het contract tussen

Artikel 27 van de WOR (instemmingsrecht pensioen) gaat veranderen.

Instemmingsrecht pensioen in aankomst Veel pensioenuitvoerders en ook werkgevers en hebben in het verleden misbruik gemaakt van een gat in de WOR. Veel pensioenregelingen zijn versoberd omdat in de overeenkomst tussen werkgever en pensioenuitvoerder

Pensioenkosten in de jaarrekening. Heeft u ze in beeld?

Financiële regelgeving Het toezeggen van een pensioenregeling aan één of meerdere werknemers kan de continuïteit van een onderneming in gevaar brengen. Dit vormt dan ook een materieel (niet te onderschatten!) risico. Veelal wordt hier in de jaarrekening

Wordt de Personeelsfunctionaris de financiële coach van werknemers?

Burgers, en dus ook werknemers, krijgen veel meer eigen verantwoordelijkheid voor de inrichting van hun financiële huishouden. Veel werknemers hebben nu nog onvoldoende ervaring en kennis om aan deze verantwoordelijkheid een goede invulling te kunnen

Detacheringsbedrijven liggen overhoop met het Pensioenfonds StiPP

Maak van StiPP geen punt. Veel detacheringbedrijven zijn het laatste jaar aangeschreven door het Pensioenfonds StiPP met de melding dat men zich verplicht bij hen moest aanmelden voor de pensionregeling. Stipp stelt zich op het standpunt dat detacheringactiviteiten

Duizenden pensioenregelingen niet 67-proof

Om aan de nieuwe wettelijke vereisten per 1 januari 2014 te voldoen moeten duizenden pensioenregelingen worden aangepast om fiscale bovenmatigheid te voorkomen. Verzekeraars kiezen er in de regel voor om een knip aan te brengen: bestaande aanspraken

De belegger die het nog weet mag het zeggen!

Door de monetaire anarchie die de laatste jaren door centrale banken wereldwijd is losgelaten op de financiële markten, gelden de normale beleggingswijsheden al lang niet meer. De bellenblazers Was de internetzeepbel nog het gevolg van een hype in een

Is de aandelenmarkt de ultieme graadmeter van de economie?

Alle recessies na de oorlog zijn ontstaan, na of tijdens de val van de aandelenmarkt. Bovendien kwam economisch herstel pas weer opgang, na of tijdens het stijgen van de aandelenmarkt. Dat maakt de aandelenmarkt een perfecte indicator voor wijzigingen

Is er nog een vrije aandelenmarkt?

Een ontmoetingsplaats voor vraag en aanbod? Is de aandelenmarkt gewoon een plek, waar vraag en aanbod van aandelen van bedrijven bij elkaar komen en de prijs van die aandelen op een rationele manier tot stand komt of spelen er nog andere krachten een

Beleggers opgepast!

Alle Hens aan Dek Regeringsleiders en centrale banken leggen de laatste hand aan een verdedigingssysteem dat ons zou moeten vrijwaren tegen de schadelijke gevolgen van een onvermijdelijk Grieks debacle. In ons blog van 11 september Massale reddingspoging

Maatregelen bij inflatie/deflatie

In het verlengde van het hiervoor gepubliceerde artikel over het touwtrekking tussen inflatie en deflatie besteden wij nu aandacht aan de meer praktische kanten van het verhaal. In hoeverre is de ondernemer/belegger in staat zich in te stellen op langere

© Multiraedt 2023