Verandermanagement

Omschrijving verandermanagement:

22713179_s, Verandermanagement

Indien de structuur of de werkwijze van een organisatie verandert, zoals bij fusies en overnames, bezuinigingsrondes of op het moment dat er nieuwe software wordt geïmplementeerd, ontstaat er behoefte aan verandermanagement. Dat geldt dan meestal op verschillende niveaus in de organisatie.

Veranderingen binnen organisaties kunnen uiteraard verstrekkende gevolgen hebben, hetgeen een goede begeleiding van het veranderingsproces noodzakelijk maakt. Het zittende management en de medewerkers zijn in veel organisaties niet in staat om zonder ondersteuning van buitenaf dergelijke veranderingen door te voeren. Wij leveren interim-managers, projectmanagers en consultants, die de bestaande organisatie begeleiden en ondersteunen bij het doorvoeren van de veranderingen.

Omdat de mensen in de organisatie centraal staan moet ervoor gezorgd worden dat er voldoende draagvlak van de besluitvormers in de organisatie aanwezig is. Succes hangt onder meer af van:

  • Een duidelijke communicatie van de visie met heldere doelstellingen inzake de beoogde verbeteringen.
  • Die communicatie mag in de weg naar beneden via de lijnorganisatie niet aan helderheid inboeten.
  • Organiseer en monitor de feedback, ook die van de klant. "Beleid omlaag, acties omhoog!"
  • Maak resultaten van organisatie-onderdelen zichtbaar
  • Doorpakken bij een afwachtende houding. Spreek mensen daarop aan. Afspraak is afspraak.

Een verandermanager moet dus zorg dragen voor een glasheldere communicatie, rekening houden met de bestaande organisatiecultuur, noodzakelijke aanpassingen doorvoeren en onverdroten eventuele weerstanden overwinnen. In geen geval mag de controle over de organisatie in gevaar komen.

 
Categorie Organisatie Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024