Blog Archief

Relevant blijven als zakelijke specialist is een flinke uitdaging

Elk beroep kent natuurlijk z'n uitdagingen. Die kunnen rechtstreeks gerelateerd zijn aan het beroep zelf of aan externe factoren. In beide gevallen is het aan de zakelijke specialist om die uitdagingen het hoofd te bieden. In dit blog kijken wij vooral

Nieuwe Europese wetgeving opent grenzen voor crowdfunding

Het volledig harmoniseren van de EU-kapitaalmarkten staat hoog op de agenda in Brussel. Dit is begrijpelijk, aangezien het bedrijven en beleggers in staat stelt om elkaar gemakkelijker over de grenzen heen te vinden. Dit bevordert de economische groei

10 belangrijkste voordelen van bloggen voor je SEO-strategie

Bloggen heeft verschillende voordelen voor SEO (Search Engine Optimization/Zoekmachinevriendelijkheid) en kan een effectieve strategie zijn om je online aanwezigheid te verbeteren. Hier zijn enkele voordelen van bloggen voor je SEO-strategie: Verhoogt

Prinsjesdag verloopt teleurstellend voor het MKB

Het beleid van het demissionaire kabinet heeft zich niet gunstig ontvouwd voor het MKB. Hoewel het aantal investeringsregelingen wordt verruimd, nemen de kosten (minimumloon, energie, verkleining van de winstvrijstelling) en de regelgeving verder toe

Pensioenvervroeging zonder intentieverklaring: voor wat, hoort wat.

Vervroegde ingang van je ouderdomspensioen is al vele jaren mogelijk. Tot 1 juli 2023 gold bij pensioenvervroeging dat als je eerder dan 5 jaar voor jouw aow-ingangsdatum al met pensioen wilde én daarbij het ouderdomspensioen in zijn geheel vervroegd

Verandering middelloon vanwege de Wtp in een premieregeling  

Op 30 mei is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen en alle pensioenregelingen moeten veranderd worden in beschikbare premieregelingen. Vanaf uiterlijk 1 januari 2028 verbiedt de Wtp pensioenregelingen waarvan de premies of de kosten met het stijgen

Pensioen en grote getallen begrijpelijk communiceren

De Wet toekomst pensioenen is in zowel de Eerste kamer als in de Tweede kamer uitgebreid behandeld en op 30 mei jl. aangenomen en op 1 juli 2023 ingegaan. Alle pensioenregelingen moeten de komende tijd worden veranderd. Wij adviseren om zo snel mogelijk

Onderzoek AFM: veel te lage pensioenpremies

De Autoriteit Financiële Markten heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van de premies die werkgevers inleggen voor de pensioenen voor de werknemers. Onze conclusie: veel premies zijn veel te laag voor een redelijk pensioen en de kans dat het uiteindelijke

Forse verlaging partnerpensioen na ziekte kan toch niet de bedoeling zijn!

Hiermee vragen wij aandacht voor de volgende onplezierige situatie inzake partnerpensioen waaraan de Ondernemingsraad in samenwerking met HR/personeelszaken wat kan doen. Wellicht moet doen. Wat is er aan de hand? Het partnerpensioen wordt meestal afgeleid

Uitspraak Pensioenfonds Reisbranche inzake eigendomsrecht en korten aanspraken

Op 6 juli 2023 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak vanwege de vordering dat het pensioenfonds voor werknemers in de reisbranche (Reiswerk) onrechtmatig zou hebben gehandeld bij het verlagen van de pensioenen van deelnemers vanwege de overgang naar

Belangrijke overweging voor Ondernemingsraden: willen we meer solidariteit in onze pensioenregeling?

Op 30 mei 2023 is de Wet toekomstpensioenen aangenomen en alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Voor de verandering van de pensioenregeling is instemming van een Ondernemingsraad nodig en een belangrijke vraag die de ondernemingsraad zichzelf

Kan ik mijn blogs ook op andere platforms publiceren?

Ja, het kan zeker zinvol zijn om je blogs ook elders te publiceren. Hier zijn een paar redenen waarom het de moeite waard kan zijn: Vergroting van je publiek: Door je blogs op meerdere platforms te publiceren, bereik je een groter publiek. Verschillende

Is het zinvol afbeeldingen te plaatsen op mijn blogs?

Ja, het kan zeker zinvol zijn om afbeeldingen in je blog te plaatsen. Afbeeldingen kunnen je blogs visueel aantrekkelijker maken en de leeservaring verbeteren. Ze kunnen ook helpen om complexe concepten of informatie gemakkelijker te begrijpen door middel

Hoe helpt een blogcursus mij succesvol te bloggen?

In recente voorgaande blogs is vastgesteld dat bloggen zeer zinvol kan zijn voor je onderneming. Ook is gekeken naar de keuzemogelijkheid bloggen en/of Google ads . In dit blog gaan we nu bespreken hoe een blogcursus er idealiter uit zou moeten zien

Strategische keuzes van zakelijke specialisten bij hun klantenwerving

Netwerken is wellicht de meest beproefde en bekendste methode om klanten te werven. Het is een duurzame strategie, echter met beperkingen in bereik en tijd. Klanten werven op grotere schaal en meer efficiënte wijze is natuurlijk nu online mogelijk. Zowel

Loont het werken aan de zoekmachinevriendelijk van je blogs?

Maakt het zoekmachinevriendelijk maken van blogs het verschil? Ja, het zoekmachinevriendelijk maken van blogs kan zeker een verschil maken in de zichtbaarheid en vindbaarheid van je content online. Hier zijn een paar redenen waarom het optimaliseren

Waarom zou ik zakelijk bloggen?

Er zijn verschillende redenen waarom zakelijk bloggen voordelig kan zijn voor jou en je bedrijf. Hier zijn enkele belangrijke voordelen: Expertstatus opbouwen : Door regelmatig te bloggen over onderwerpen die relevant zijn voor jouw branche, kun je jezelf

Wanneer heeft zakelijk bloggen wel of geen zin?

Wanneer heeft zakelijk bloggen zin? Zakelijk bloggen kan in veel situaties zinvol zijn, vooral als onderdeel van een algehele contentmarketingstrategie. Hier zijn de 4 hoofdredenen die zakelijk bloggen zinvol maken: Informatieverschaffing: Bloggen stelt

Uitspraak Hoge Raad van 21 april 2023 van belang bij onvoorwaardelijke indexatie

Op 21 april 2023 deed de HR een uitspraak (zie: ECLI:NL:HR:2023:661) waarin (onder meer) werd uitgelegd dat een in het verleden afgesproken onvoorwaardelijke indexatie (toeslagverlening) niet altijd onvoorwaardelijk zijn. Het betreft hier indexaties

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en de Wet toekomst pensioenen

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren worden aangepast vanwege nieuwe wetgeving. Een heel belangrijk maar onderbelicht onderwerp is wat er gebeurt met de pensioenopbouw als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Is er premievrijstelling bij

Hoe kan ik de continuïteit van mijn onderneming waarborgen?

Het waarborgen van de continuïteit van mijn onderneming wordt hier niet alleen in algemene zin besproken. Bijzondere aandacht zal ook worden geschonken aan marketingactiviteiten. Die zijn namelijk bij uitstek continuïteit bevorderend want zij zorgen

Door de Wet toekomst pensioenen zullen op korte termijn keuzes gemaakt moeten worden

Alle pensioenregelingen moeten de komende tijd aangepast worden vanwege de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Sommige aanpassingen moeten vrij snel worden doorgevoerd. Tevens is voor een aantal aanpassingen tijdelijk uitstel mogelijk. In

Pensioenambitie en de Wet toekomst pensioenen; premie kan omlaag maar gaat deze ook weer omhoog?

De nieuwe Wet toekomst pensioenen vergt aanpassingen Alle pensioenregelingen moeten de komende tijd aangepast worden vanwege de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Alle werknemers gaan een leeftijdsonafhankelijke (vlakke) premie ontvangen. Deze premie wordt

Hoe past bloggen in mijn marketingstrategie?

Bloggen kan een waardevol onderdeel zijn van je marketingstrategie. Het kan helpen om je merk op te bouwen, je autoriteit te vergroten, je online zichtbaarheid te verbeteren en leads te genereren. Hier zijn enkele manieren waarop bloggen kan passen in

Waarom pensioenen na hervorming waarschijnlijk meer zullen opleveren.

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren aangepast worden vanwege de Wet Toekomst Pensioenen. Ondanks dat er sprake is van weerstand tegen de aanpassing van de pensioenen is het logisch dat, bij een gelijk premieniveau als in het huidige stelsel

Rechterlijke uitspraak inzake wijziging pensioenregeling

Rechterlijke uitspraak inzake wijziging pensioenregeling: werkgever vraagt en krijgt instemming van de Ondernemingsraad, maar wil gemaakte afspraken niet uitvoeren. Ondernemingsraad verklaart het besluit nietig en krijgt gelijk van de rechter Op 30 januari

Solidariteit en pensioenen

Het is niet simpel te stellen dat de solidariteit in pensioenen een kwestie is van voor of tegen, van beter of van slechter. Er is meer dan dit en hieronder gaan wij hierop in. Solidariteit en risico’s met elkaar delen Risico’s kun je met elkaar delen

Het persoonlijke pensioenvermogen in de Wet toekomst pensioenen

In het huidige pensioenstelsel wordt afgesproken dat een medewerker op de pensioendatum een bepaald bedrag aan pensioen gaat ontvangen en in het nieuwe pensioenstelsel onder de Wet toekomst pensioenen, gaan werknemers een persoonlijk pensioenvermogen

Compensatieregeling bij wijziging van de pensioenregeling

Afgelopen week hoorden we maar liefst twee maal een opmerking van een pensioenadviseur (van de werkgever) die leidde tot een discussie over compensatie. “Je bent helemaal niet verplicht als werkgever om te compenseren, waar staat dit dan?” en “Voor werknemers

Geen maximale pensioenopbouw en toch een verbeterde pensioenregeling

Pensioen is gebonden aan de regels die zijn vastgelegd in de Wet Loonbelasting en die worden bewaakt door de Belastingdienst. Een hoger pensioen opbouwen of een hogere premie toezeggen dan is vastgelegd in deze wet is verboden. Wij constateren dat de

Eenzijdige wijziging van de pensioenregeling deze keer wel goed gegaan

Vorige week schreef ik een blog over een eenzijdige wijziging waarbij je zou kunnen stellen dat het logisch was dat de werkgever de pensioentoezegging wilde veranderen, maar de manier waarop dit werd gedaan vond geen goedkeuring in de ogen van enkele

Wet toekomst pensioenen: polarisatie of aan de slag?

Het valt ons op dat de stroom met negatieve informatie over de Wet toekomst pensioenen (hierna: Wtp) maar doorgaat, terwijl de Wet met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen. De berichtgeving die door veel mensen op sociale media wordt

Eenzijdige wijziging pensioenregeling, maar groep werknemers gaat niet akkoord

Een aantal werknemers zijn niet akkoord gegaan met de wijziging van hun pensioenregeling en vroegen de Rechtbank Rotterdam om recht te spreken ( ECLI:NL:RBROT:2023:175 ) over hun bezwaar. De casus De werknemers hadden een pensioenafspraak waarbij hun

Kan ik mijn spaargeld veilig in crowdfunding beleggen?

Veiligheid staat terecht centraal bij beleggen. Praten over rendement is zinloos als je inleg geheel of gedeeltelijk kan verdwijnen. Onzekerheid over de veiligheid is dan ook de reden dat de hoeveelheid spaargeld dat huishoudens bij de banken aanhouden

Restitutiebeding in de Wet toekomst pensioenen; wat is dat?

Enkele blogs geleden hebben we al geschreven over het nabestaandenpensioen dat in het nieuwe pensioenstelsel alleen op risicobasis verzekerd kan worden. Kort voor de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) is door

Wet toekomst pensioenen en de keuze voor de uitkering bij pensionering

Alle pensioenregelingen moeten de komende tijd worden aangepast vanwege nieuwe pensioenwetgeving (Wtp). Een van de zaken die werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers moeten afspreken is of er een reserve moet komen die gebruikt gaat worden om pensioenschommelingen

Wet toekomstpensioenen en het pensioenambitieniveau

Alle pensioenregelingen moeten de komende tijd worden aangepast vanwege nieuwe pensioenwetgeving (Wtp). Eén van de zaken die werknemersvertegenwoordigers en werkgevers moeten afspreken is het ambitieniveau en dit is best een lastige uitdaging. In de

Uitnodiging aan leden van (centrale) ondernemingsraden

Wet toekomst pensioenen: van een onzekere zekerheid naar een zekere onzekerheid! Gratis online informatiesessie over rol van de (centrale) ondernemingsraden bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling, voorjaar 2023 Op donderdagavond 22 december

Ondernemingsraden aan de slag met de Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen Met een zeer ruime meerderheid is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door de Tweede Kamer aangenomen. Het door Sociale Partners en unaniem door de Tweede Kamer gesteunde oorspronkelijke Pensioenakkoord kan hierdoor na vele jaren

Belangrijke keuzes bij overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

Alle pensioenregelingen moeten veranderd worden vanwege de aanpassingen in de Pensioenwet (“het pensioenakkoord”). Noodzakelijk overleg Onder het nieuwe pensioenstelsel zullen alle pensioenregelingen veranderd moeten worden. Dit betekent intensief overleg

Pensioenverandering: volledige en juiste communicatie en maak de juiste sommen

Pensioenverandering onderweg Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren worden veranderd vanwege nieuwe Pensioenwetgeving. De Pensioenwet wordt aangepast om eerder te kunnen indexeren , het pensioen persoonlijker te maken en aan te passen aan veranderde

Ondernemingsraden: knokken voor het pensioen

Met de invoering van “het Pensioenakkoord” moeten alle pensioenregelingen de komende tijd worden aangepast. Ondernemingsraden hebben een zware en verantwoordelijke taak bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling. De arbeidsvoorwaarde pensioen

Verhoging AOW-franchise kan leiden tot lagere pensioenen

De Aow wordt met ingang van januari 2023 fors verhoogd. Dit is goed nieuws voor veel gepensioneerden voor wie de Aow een groot deel van hun totale inkomen is. Een nadeel van de verhoging van de Aow is dat dit de pensioenopbouw fors beïnvloed. Voor de

Het partnerpensioen in het nieuwe pensioenstelsel

De enige zekerheid in het leven is dat iedereen een keer overlijdt, alleen is niet op voorhand te zeggen wanneer. Tijdens het pensioendebat op 2 november jl. haalde Pieter Omtzigt een goed punt aan. Het kan zo zijn dat er geen partnerpensioen wordt uitgekeerd

Kom met het Pensioenlabel

Veel werknemers (en werkgevers) hebben geen idee of zij een aanvullend pensioen hebben en als ze een pensioen hebben wat er voor hen in de pensioenregeling wordt ingelegd of gedekt, ondanks veel hulpmiddelen zoals mijnpensioenoverzicht.nl en de vele

Hoe werkt de vaste pensioenuitkering en waar kan die worden uitgevoerd?

In het nieuwe pensioenstelsel heeft de deelnemer op het moment dat hij met pensioen gaat de keuze tussen een vaste uitkering of een variabele pensioenuitkering. Deze keuze is in principe bij elke pensioenuitvoerder mogelijk waarbij geldt dat als een

Hoe werkt de variabele pensioenuitkering?

In het nieuwe pensioenstelsel heeft u dadelijk bij pensionering de keuze uit een vaste uitkering (gegarandeerd bij een verzekeraar, of niet-gegarandeerd bij een pensioenfonds) en een variabele uitkering (bij alle pensioenuitvoerders). Werking van de

Hoe hoog moet de leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie zijn voor een koopkrachtbestendig pensioen?

Naar verwachting gaat de Wet Toekomst Pensioenen op 1 januari 2023 in. Alle pensioenregelingen worden premieregelingen, waarbij de premie een voor alle werknemers gelijk percentage wordt, de zogenoemde ‘vlakke premie’. Hoe hoog moet die premie echter

Pensioenakkoord: zit je beter bij een pensioenfonds of bij een verzekeraar of PPI?

Pensioenakkoord: zit je beter bij een pensioenfonds of bij een verzekeraar of PPI? Alle pensioenregelingen moeten veranderen vanwege het pensioenakkoord. In plaats van een jaarlijkse pensioenopbouw wordt voortaan (uiterlijk vanaf 1 januari 2027) een

Compensatie in loon of pensioen?

Stel: (Pensioenadviseurs van) Werkgevers stellen voor om de compensatie, die nieuwe werknemers gaan ontvangen, in loon in plaats van pensioen te regelen. Nieuwe werknemers zouden dan geen compensatie hoeven te ontvangen. Maar klopt dit wel, wil je dit

Groot compensatieverschil bij juiste keuzes als de pensioenregeling wordt veranderd

Mogelijke keuzes bij verandering van pensioenregeling De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de verandering van de middelloonpensioenregeling naar een premieregeling met leeftijdsafhankelijke staffel. De nieuwe pensioenregeling blijft voldoen aan "het

Hoe promoot ik succesvol mijn crowdfunding project?

Inleiding Zakelijke crowdfunding is uitgegroeid tot een volwaarding financieringsinstrument. Records worden gestaag gebroken en crowdfunding blijkt inmiddels een zeer belangrijke aanjager voor de lokale economie te zijn. Enerzijds is die sterke groei

Van middelloon naar een premieregeling met compensatie: hoe bereken je dit?

Zoals het er nog steeds naar uitziet, wordt op 1 januari 2023 de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) ingevoerd. Wat zijn de consequenties voor pensioen gebaseerd op middelloon? Werknemers die nu een pensioenregeling hebben die is gebaseerd op middelloon bij

Veranderende Wetgeving partnerpensioen

Nagenoeg alle pensioenregelingen, dus ook het partnerpensioen, moeten vanwege de Wet Toekomst Pensioenen binnenkort veranderd worden. Tenzij er een Cao van toepassing is (moet de Ondernemingsraad en) moeten de werknemers wel eerst toestemming geven om

Uitnodiging aan leden van (centrale) ondernemingsraden

Wet toekomst pensioenen: van een onzekere zekerheid naar een zekere onzekerheid! Online informatiesessie over de rol van de (C)OR bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. Zoals het er nu voorstaat zal vanaf 1 januari 2023 het Nederlandse pensioenstelsel

Pensioenmoeras na einde dienstverband: alarm

Het partnerpensioen vervalt als je uit dienst gaat bij je werkgever en in de navolgende situaties kunnen zelfs alle pensioenaanspraken verdampen: bij het wisselen van baan na het einde van het oude dienstverband en voor het begin van het nieuwe dienstverband

Uitgebreide gids voor vastgoed crowdfunding

Vastgoed crowdfunding wordt steeds populairder en is daarom steeds vaker in het nieuws. Voor veel mensen is het echter nog een onbekend fenomeen, waar zij best wel wat meer over zouden willen weten. Wat is vastgoed crowdfunding nu precies? Hoe werkt

Aandelenmarkten onder druk, zakelijke crowdfunding daarentegen rukt op

Sinds de financiële crisis van 2008/2009 is de trend van de aandelenmarkten voornamelijk positief geweest. Zij moesten ook van verre komen, gezien de krater die de crisis geslagen had. Ondersteund door een weer opkrabbelende economie, konden bedrijven

De rol voor crowdfunding bij de financiering van scale-ups

Een scale-up wordt door de OESO gedefinieerd als een bedrijf met een gemiddeld jaarlijks rendement van ten minste 20% in de afgelopen 3 jaar met ten minste 10 werknemers aan het begin van de periode. Scale-ups zijn nodig om ons land ook in de toekomst

Waarom zou je vastgoed zelf kopen als je ook erin kunt investeren?

Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar er is een groot verschil tussen het kopen van vastgoed en het investeren in vastgoed. Het kopen en onderhouden van vastgoed is veelomvattender en heeft veel meer weg van het runnen van een bedrijf. Het

Concept Wet Toekomst Pensioenen ingediend. Ondernemingsraden aan de slag

Er is al veel geschreven over de veranderingen die gaan plaatsvinden onder de Wet Toekomst Pensioenen. Een korte opsomming vind je hier . Voor de korte termijn is het van belang voor zowel ondernemingsraden als personeelsvertegenwoordigingen, dat geïnventariseerd

Fiscale aspecten van zakelijke crowdfunding

Nadat wij ruim 10 jaar geleden zakelijke crowdfunding in Nederland geïntroduceerd hebben, is deze alternatieve financieringsvorm stormachtig gegroeid. Inmiddels heeft zakelijke crowdfunding een prominente plaats veroverd op de lokale kapitaalmarkt

Wat doen crowdfunding platforms voor beleggers en ondernemers?

Crowdfunding platforms als Geldvoorelkaar.nl spelen een bemiddelende rol bij het financieren van MKB-bedrijven en projectontwikkelaars. Zij brengen vraag en aanbod samen op hun platform. Dat platform is georganiseerd rondom een gebruikersvriendelijke

Pensioenindexaties bij de Cao voor het verzekeringsbedrijf zijn fout gegaan

De arbeidsvoorwaarden bij verzekeraars zijn over het algemeen beter dan gemiddeld geregeld. Onder andere de pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren echter fors versoberd. Werkgevers (en de Cao) zijn fors de fout ingegaan door de wijze van indexeren

Zakelijke crowdfunding in de praktijk

Zakelijke crowdfunding is een relatief nieuw fenomeen, dat pas sinds 2010 in Nederland beschikbaar is gemaakt door ons platform Geldvoorelkaar.nl. Het is een financieringsbron die ontstaan is als alternatief voor de meer traditionele financieringsbronnen

Toezicht en (zelf)regulering inzake zakelijke crowdfunding

Zakelijke crowdfunding is een alternatieve financieringsbron voor vooral MKB bedrijven. Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl heeft dat als eerste in Nederland in 2011 mogelijk gemaakt. Sindsdien is zakelijke crowdfunding in een rap tempo uitgegroeid

(veel te) Hoge kosten pensioenbeleggingen

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren veranderd worden. De pensioentoezegging wordt een premietoezegging. Deze premies worden belegd en op de pensioendatum worden de premies en het behaalde rendement omgezet in een levenslange uitkering. Op

Zakelijke crowdfunding verovert de lokale kapitaalmarkt

Het zijn vooral MKB-bedrijven en kleine projectontwikkelaars die gebruik maken van crowdfunding. Gemiddeld halen zij € 250.000,- op per crowdfundingcampagne. Het totaalbedrag dat jaarlijks met crowdfunding wordt opgehaald, groeit enorm snel. In 2014

Buffer voor de Ondernemingsraad: de eigen adviseur

Binnenkort moeten alle pensioenregelingen structureel worden gewijzigd. De Ondernemingsraad moet wel vooraf instemmen met de voorgenomen wijziging. Voordat de Ondernemingsraad akkoord heeft gegeven op de nieuwe pensioenregeling en op de compensatie moeten

Pensioenuitvoerder beëindigt pensioenovereenkomst: toch recht op indexaties!

Het Hof in Den Haag oordeelde op 18 januari 2022 over een pensioenregeling waar de indexaties van de pensioenen door de verzekeraar zijn stopgezet bij de beëindiging van het pensioencontract. De inspanningsplicht van de werkgever Een werknemer kon zich

Normpremie pensioenregelingen

(Pensioenadviseurs van) werkgevers roepen nogal eens dat zij een hele mooie pensioenregeling hebben. Maar je hebt meer aan feiten. De vraag stellen waarop denk je dan uit te komen qua inkomen bij een volledig dienstverband en hoe verhoudt onze pensioenregeling

Ondernemingsraad: belangrijk werk aan de pensioenwinkel vanwege Wet Toekomst Pensioenen! 

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren gewijzigd worden zodat deze voldoen aan hetgeen is opgenomen in de Wet Toekomst Pensioenen die op 1 januari 2022 zou ingaan, maar voorlopig is uitgesteld naar 1 januari 2023. De werkgever zal dus een voorstel

Kalmeert de vastgoedmarkt dit jaar en welke rol is er voor crowdfunding?

Het afgelopen jaar was weer een recordjaar. Aan de stijging van de vastgoedprijzen lijkt maar geen eind te komen. Was het eerst vooral de woningmarkt in de grote steden waar kopers elkaar probeerden te overbieden, nu doet zich dat fenomeen zich ook voor

Hoe zit het eigenlijk met de indexaties van pensioenen?

Naar aanleiding van mijn blog over een gerechtelijke uitspraak over onvoorwaardelijke indexaties zijn hier erg veel reacties op gekomen. Ik heb geprobeerd om iedereen persoonlijk te beantwoorden en merk dat er veel boosheid en onduidelijkheid is rondom

Rechter beslist: een pensioenregeling met onvoorwaardelijke indexatie is een wet van Meden en Perzen (=kan niet aan getornd worden).

Door inflatie, die ontstaat door stijgende prijzen, kun je minder kopen voor hetzelfde geld. Om de koopkracht te behouden is in veel pensioenregelingen een indexatiebepaling opgenomen. Hierdoor wordt de uitholling van de pensioenen door deze inflatie

Zakelijke crowdfunding is niet uit de lucht komen vallen

Veranderingen in de bancaire sector gedurende de laatste 20 jaar hebben de deur voor zakelijke crowdfunding wagenwijd opengezet. Over welke veranderingen in de bancaire sector hebben wij het hier? Het straatbeeld in de afgelopen tien jaar is sterk veranderd

Hoe schrijf ik een overtuigende crowdfunding pitch?

Een crowdfunding pitch vergelijken met een doorsnee verkoopverhaal gaat niet op. In de eerste plaats is er geen sprake van een simpel "product" dat eenvoudig te vergelijken is met andere soortgelijke "producten". En in de tweede plaats heb je te maken

Tokenisering van crowdfunding beleggingen voor betere verhandelbaarheid

Crowdfunding wordt steeds populairder. Het bewijs is de zeer forse jaarlijkse groei van het door crowdfunding opgehaalde geld. Die populariteit is vooral toe te schrijven aan de twee belangrijkste voordelen van zakelijke crowdfunding : Het vergroot de

Pensioenverandering: omzetting pensioen naar de nieuw Wet Toekomst Pensioenen, welk kanspercentage nemen we voor de vergelijking?

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren worden veranderd. Met welke uitgangspunten er wordt gerekend? De (pensioenadviseur van) de werkgever zal een berekening maken welk pensioen een werknemer mag verwachten als de huidige pensioenregeling ongewijzigd

Wat zijn de belangrijkste voordelen van zakelijke crowdfunding?

Waar ondernemers geen tekort aan hebben is dadendrang. Er worden constant plannen gesmeed om de onderneming verder vooruit te helpen. Vaak zoveel plannen dat de praktische uitvoerbaarheid stuit op allerlei obstakels. Een belangrijk obstakel kan de financiering

Nu wettelijk geharmoniseerde crowdfunding binnen Europa

Afgelopen week is geharmoniseerde Europese regelgeving inzake crowdfunding in werking getreden. Dat betekent voor alle zowel bedrijven als beleggers dat zakelijke crowdfunding nu niet alleen nationaal kan plaatsvinden, maar ook over de grenzen heen in

Wat maakt crowdfunding aantrekkelijk voor bedrijven?

Crowdfunding maakt een belangrijk onderdeel uit van de modernisering van de investeringsmarkt. Enerzijds maken steeds meer bedrijven, die op zoek zijn naar investeerders, gebruik van crowdfunding. Anderzijds bestaat er een sterk groeiende belangstelling

Wet Toekomst Pensioenen ingangsdatum 1 januari 2023 en medezeggenschap: afwachten of anticiperen?

Het Pensioenakkoord, dat pas na vele jaren krakend en piepend tot stand is gekomen, heeft geleid tot de Wet Toekomst Pensioenen, waarin de afspraken zijn vastgelegd uit het Pensioenakkoord. Wat verandert er onder de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen? Eindloon

De rol van crowdfunding op de woningmarkt

De laatste jaren staat de woningmarkt sterk in het nieuws. Er is geen gebrek aan spectaculaire krantenkoppen over de enorme prijsstijgingen. Waren die in het begin vooral geconcentreerd in de grote steden, nu ondervinden ook kopers in afgelegen gebieden

Waarom veel Nederlanders problemen ondervinden met de betaalveiligheid

Mede door de coronapandemie zit het aantal online aankopen enorm in de lift. Maar liefst 98 procent van alle Nederlanders shopt weleens online. Ruim de helft daarvan – 56 procent – doet dat ook weleens bij een webshop uit het buitenland. Bijna tachtig

Ook medewerkers “kleine” ondernemingen hebben recht op inspraak bij pensioenverandering

Bijna alle pensioenregelingen moeten de komende jaren veranderd worden vanwege de Wet Toekomst Pensioen ( “het pensioenakkoord”). Bij bedrijven met een ondernemingsraad of bedrijven waar het pensioen in een Cao is geregeld wordt voor de belangen van

Is zakelijke crowdfunding niet meer dan een laatste redmiddel?

Er doen hardnekkige geruchten de ronde, dat zakelijke crowdfunding niet meer is dan een laatste redmiddel. Alleen MKB'ers en projectontwikkelaars, die door de traditionele banken zouden zijn afgewezen, zouden crowdfunding als laatste strohalm gebruiken

Van middelloonpensioen naar een premieregeling: indexatie wordt het ondergeschoven stiefkind!

De gevolgen van het Pensioenakkoord Alle pensioenregelingen moeten vanwege het Pensioenakkoord en de hieruit voortvloeiende Wet Toekomst Pensioenen worden veranderd. Werknemers en de ondernemingsraad moeten instemmen met deze pensioenverandering. Veel

Pensioenopbouw via vastgoedcrowdfunding als betrouwbaar alternatief voor staatsobligaties

De onderstaande rentegrafiek van de Nederlandse Bank laat zien hoe de rente op staatsobligaties zich de laatste 20 jaar heeft ontwikkeld. Inmiddels is die rente negatief! (- 0,48%) Dat betekent dat je nu geld moet meebrengen wanneer je de overheid geld

Wet Toekomst Pensioenen, de Ondernemingsraad en het Transitieplan

Eind 2026 moeten alle pensioenregelingen vanwege de Wet Toekomst Pensioenen veranderd zijn. Veel werkgevers en ondernemingsraden zijn al begonnen met (de voorbereiding op) het wijzigen van hun pensioenregeling. Wetgeving schrijft, onder andere, voor

Zakelijke crowdfunding via uitgifte van leningen of aandelen?

Bij zakelijke crowdfunding wordt een breed publiek ingezet om een bepaald project en/of bedrijf te financieren. Dat kan door leningen te verstrekken of door rechtstreeks deel te nemen in het kapitaal van de onderneming. Tot op heden heeft crowdfunding

Ongelijke bijdrage aan de pensioenpremie als percentage van de premie blijft nu onbestraft.

Geen Wet van Meden en Perzen? Is een met de leeftijd oplopende eigen bijdrage aan de pensioenpremie altijd toegestaan? De Rechtbank Gelderland deed 18 augustus 2021 uitspraak [1] over een door een ex-werknemer aanhangig gemaakte zaak. De werknemer eiste

Pensioeninkomen na afloop van het werkzame leven: hoe veel c.q. hoe weinig?

Alle pensioenregelingen moeten vanwege de Wet Toekomst Pensioenen, die in eerste instantie op 1 januari 2022 zou ingaan maar nu naar verwachting op 1 januari 2023 ingaat, worden aangepast. Een van de opvallende punten in het nieuwe pensioenstelsel is

Pensioen: welke premiestaffel

Pensioenregelingen mogen voor 2026 worden veranderd in een premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Maar welke premiestaffel levert ook een goed pensioen op? Vanaf 2026 moeten alle pensioenregelingen worden veranderd. Middelloonregelingen

Vastgoedontwikkelaars en crowdfundingplatforms werken soepel samen

Hoe is crowdfunding ontstaan? Er gaat niets boven een flinke crisis om de creativiteit van ondernemers te stimuleren. De financiële aardbeving van 2008 raakte vooral de banken keihard en deed een flink deel van de kredietverschaffing opdrogen. Zeker

Veranderen van pensioenregeling: waarop letten?

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren worden veranderd en bij het voorstel voor de verandering behoort door de werkgever de vraag gesteld te worden of ingestemd kan worden met het voorstel voor de nieuwe pensioenregeling. Naast de ondernemingsraad

Hebben we een pensioenambitie?

Een, in onze ogen, zeer terechte, vraag aan de werkgever is welke pensioenambitie de werkgever heeft ten aanzien van de hoogte van het gewenste inkomen, dat een werknemer heeft als deze met pensioen gaat. Is dit 50% van het inkomen dat geldt voor pensioneren

Houdt de (nieuwe) pensioenregeling rekening met uitholling van het pensioen vanwege inflatie?

In het Pensioenakkoord is aangegeven dat het pensioenstreven aan een aantal voorwaarden moet blijven voldoen. In de brief aan de Tweede Kamer over het pensioenakkoord wordt onder andere uitgegaan van een “pensioen van 75% [1] van het gemiddeld verdiende

Keuzestress bij beleggingsbeslissingen? Crowdfunding platforms bieden uitkomst

Elke dag nemen wij talloze beslissingen en gelukkig gaan de meesten daarvan praktisch op automatische piloot. Met geldzaken ligt dat meestal anders. Zo kunnen bijvoorbeeld verkeerde beleggingsbeslissingen verstrekkende gevolgen hebben en al gauw slaan

Vastgoed crowdfunding opent voor beleggers vele deuren

Zakelijke crowdfunding heeft voor steeds meer beleggers de deur geopend naar aantrekkelijke vastgoed projecten. Vastgoed is altijd een populaire beleggingscategorie geweest. Het biedt stabiele inkomsten en een redelijke bescherming tegen inflatie omdat

Kostenonttrekking door pensioenuitvoerders: ook op de kleintjes letten levert verborgen goud op.

Begin mei 2021 is door demissionair Minister Wouter Koolmees bekend gemaakt dat niet, zoals was gepland, in 2027 alle bedrijven hun pensioenregeling moeten hebben veranderd. Afspraken over de hoogte van de premie moeten echter al eerder zijn gemaakt

Het bepalen van een vlakke pensioenpremie

Binnenkort moeten alle pensioenregelingen veranderd worden en het uitgangspunt wordt dat alle werknemers een gelijk percentage premie gaan ontvangen. Deze premie wordt maandelijks toegevoegd aan het pensioenvermogen, belegd en op de pensioendatum wordt

Scheefgroei in de Pensioenpolder

Eerlijk delen? Pensioen is een ondergeschoven kind en de aandeelhouder is de ultieme winnaar. In het populaire TV-programma van Jeroen Pauw werd onder andere het boek Fantoomgroei van Sander Heijne en Hendrik Notten besproken. Hierin wordt beschreven

Verzekeraars en pensioenadviseurs willen snel pensioen veranderen: scheelt compensatie

Snel pensioen veranderen? Pensioenadviseurs en verzekeraars roepen hun cliënten (werkgevers) op om snel te handelen en hun pensioenregelingen op korte termijn om te zetten. Als er gewacht wordt tot de nieuwe Pensioenwet is ingegaan zullen de kosten voor

Particuliere beleggers ontdekken de crowdfundingmarkt

Particuliere beleggers drukken steeds meer hun stempel op de financiële markten De invloed van particuliere beleggers in de financiële markten begint de laatste tijd steeds groter te worden. Waren het daarvoor vooral de institutionele beleggers zoals

Desillusie voor zware beroepen en pensioen na 45 dienstjaren.

Zware beroepen en pensioen In het Pensioenakkoord is afgesproken dat onderzocht zou gaan worden of een regeling met vroegpensioen na 45 dienstjaren mogelijk zou zijn. Demissionair Minister Wouter Koolmees heeft geoordeeld dat het niet mogelijk is, hij

Crowdfunding krijgt door de pandemie een extra impuls

Crowdfunding en de pandemie Enerzijds heeft de covid19 pandemie flink huisgehouden onder bepaalde ondernemers, terwijl anderzijds erdoor echt ondernemerschap zich heeft laten zien. Veerkracht en creativiteit hebben vele ondernemers in staat gesteld het

Werkgever versobert pensioenregeling, rechter gaat akkoord, maar .......

De Rechtbank Noord Nederland geeft werkgever in zaaknummer ECLI:NL:RBNNE:2021:806 [1] gelijk, zodat de pensioenregeling versoberd mag worden. De Ondernemingsraad heeft ingestemd, maar zowel de OR als de (advocaat van de) werknemer hadden hier volgens

De invloed van zakelijke crowdfunding op de particuliere woningverhuur

Gekte op de woningmarkt? Je zou kunnen zeggen dat, wanneer overbieden de norm is, er sprake is van een overspannen markt. Maar gekte? Er worden geen tulpenbollen ( tulpenmanie ) gekocht, maar woonruimtes die voorzien in een primaire levensbehoefte. Er

Werknemers die niet akkoord gaan met veranderde pensioenregeling wederom in het gelijk gesteld

Ook in hoger beroep heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden werknemers in het gelijk gesteld omdat de werkgever zonder toestemming van de werknemers de pensioenregeling had veranderd. De uitspraak is bijzonder goed en uitgebreid toegelicht en bevat veel aanknopingspunten

Crowdfunding weerstaat Covid en pakt dit jaar de groei weer op

Met duidelijk gemengde gevoelens kijken wij terug op het afgelopen jaar. Voor velen is 2020 helaas een moeilijk jaar gebleken, zowel op het persoonlijke als zakelijke vlak. Deze covid-19 pandemie heeft aangetoond dat ook bedrijven en instellingen niet

Beleggen in vastgoed crowdfunding versus beleggen in aandelen

Als belegger op zoek naar een redelijk rendement heb je het niet makkelijk. Traditioneel veilig beleggen via een depositorekening bij de bank is door de extreem lage rente nu niet mogelijk of in ieder geval verre van aantrekkelijk. Door inflatie en belastingen

Uitwerking Pensioenakkoord voor ondernemingsraden

Het pensioenakkoord is uitgewerkt met een toelichting (meer dan 200 bladzijden: Wet Toekomst Pensioenen) en een internetconsultatie , die goed inzicht geeft in welke kant we opgaan met het pensioen. Het is aan te raden om al in 2021 aan de slag te gaan

Spaartegoeden inzetten voor zakelijke crowdfunding

Wij Nederlanders staan bekend als echte spaarders. Wij hebben een goed pensioenstelsel opgebouwd en er zit flink wat overwaarde in onze huizen. Daarnaast hebben wij met z'n allen bijna € 400 miljard aan spaartegoeden bij de bank staan. Hier en daar wat

Door actuaris berekende verwachting komt niet uit. Rechtbank: Pensioenpech voor de werknemers.

De ondernemingsraad dacht het goed gedaan te hebben toen de werkgever voorstelde om de pensioenregeling van de werkgever te veranderen. De kantonrechter oordeelt [1] anders. Uitspraak van de rechtbank Op 19 oktober 2020 deed de rechtbank Noord-Holland

Bedrijfsleven omarmt zakelijke crowdfunding

De groei van zakelijke crowdfunding gedurende de afgelopen 10 jaar is spectaculair geweest. Ons eigen platform Geldvoorelkaar.nl heeft recentelijk zelfs de mijlpaal van € 250 miljoen via ons geïnvesteerd vermogen bereikt. Update per 28-10-2022 (nog geen

Uitspraak: Verandering pensioen volgens rechter geen goed werkgeverschap en schade vergoeden.

In november 2020 deed het Hof in Arnhem uitspraak over een in 2004 gewijzigde pensioenregeling. De werkgever had, met toestemming van de ondernemingsraad maar zonder toestemming van de werknemers, de pensioenregeling veranderd. Hieronder geven wij commentaar

Grote verschillen in compensatie bij verandering pensioenregeling

Als een pensioenregeling veranderd wordt stelt de ondernemingsraad in de regel dat werknemers er niet op achteruit mogen gaan. Op welke wijze wordt gerekend en hoe gecompenseerd wordt blijkt vaak aanleiding tot discussie en grote verschillen. Wij gaan

Nu ook zakelijke crowdfunding mogelijk mét staatsgarantie

Recentelijk heeft ons zakelijk crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl van de overheid toestemming gekregen om via haar platform overbruggingsleningen mét staatsgarantie verstrekken. Het gaat hier om de Verruimde BMKB-C regeling. Deze BMKB-C regeling

De financiering van zorgvastgoed loopt steeds vaker via crowdfunding

Zorgvastgoed omvat zowel nieuwe woonvormen voor ouderen en hulpbehoevenden, als ziekenhuizen en zorgcentra. Binnen de onroerend goedsector neemt het een steeds belangrijkere plaats in. Dat komt enerzijds vanwege het beleid om iedereen zo lang mogelijk

Crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl viert 10-jarig jubileum

De oprichter van Geldvoorelkaar.nl, Edwin Adams, zag na de kredietcrisis een steeds groter gat in de markt ontstaan. Vooral voor MKB bedrijven werd het steeds lastiger om de financiering voor hun activiteiten te regelen via de traditionele kanalen. Dat

Zakelijk crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl viert 10 jarig jubileum

Innovatieve ideeën ontstaan soms bij toeval, maar vaak ook als gevolg van een geleidelijk proces. Zo was al lang bekend dat een flinke groep MKB bedrijven moeite had met het vinden van de juiste financiering. Deze bedrijven waren aangewezen op een kleine

Crowdfunding transformeert beleggers in stakeholders van lokale MKB bedrijven

Een bedrijf zonder netwerk is ondenkbaar en onbestaanbaar. Zowel mens als bedrijf maken onderdeel uit van omvangrijke online en offline netwerken. Ons succes is er zeer nauw mee verbonden. In goede tijden kunnen wij er sneller door groeien en in slechten

Pensioenveranderingen en vragen bij de daarbij behorende tsunami van cijfers

De komende tijd zullen veel middelloonregelingen moeten worden veranderd in premieregelingen. Pensioen gebaseerd op middelloon is na de uitvoering van het pensioenakkoord (verwacht 1 januari 2022) op grond van nieuwe wettelijke bepalingen niet meer toegestaan

Pensioenakkoord: Vlakke premie of premiestaffel?

staffelpremie versus vlakke premie Na ingang van het Pensioenakkoord (verwachting 1 januari 2022) krijgen alle werknemers een gelijk percentage premie (vlakke premie). Dit betekent dat een aantal werknemers erop vooruitgaan maar ook dat een aantal werknemers

Crowdfunding: de meest gewilde alternatieve financiering voor het MKB

Een groot aantal MKB bedrijven, zowel startende als verder gevorderde, vallen tussen wal en schip als het gaat om het aantrekken van financieringen. Dat is niet per se vanwege het risicoprofiel van deze bedrijven, maar heeft meer te maken met de omvang

Wetsvoorstel Opname pensioenkapitaal ingediend

Minister Koolmees heeft het wetsvoorstel [1] ingediend om bij pensionering 10% van het pensioenkapitaal ineens op te nemen. Enkele voorwaarden zijn de volgende: Het maximumbedrag dat ineens opgenomen mag worden bedraagt 10% van het pensioenkapitaal of

Crowdfunding platforms veroveren steeds meer terrein op de banken

Makkelijke toegang tot financieringen is vaak een belangrijke voorwaarde voor succesvol zakendoen. Die toegang hebben vooral de grote bedrijven. Zelfs als zij in zwaar weer zitten kunnen zij nog steeds beroep doen op de kapitaalmarkten, al dan niet met

Verhuur eigen woning en aftrek hypotheekrente

Een eigen woning, is belast in box 1 als inkomen uit eigen woning. Dit saldo wordt bepaald door van de voordelen (het eigenwoningforfait en de ontvangen huur) de aftrekbare kosten (hypotheekrente, financieringskosten en eventuele erfpacht) in mindering

Pensioenakkoord en het verbeterde partnerpensioen

De uitkering die de partner na overlijden van de werknemer ontvangt kan gaan veranderen na de invoering van het Pensioenakkoord (verwacht 1 januari 2022). Het pensioenakkoord maakt grote en belangrijke verbeteringen, voor het partnerpensioen mogelijk

Waar moet ik op letten bij vastgoed crowdfunding?

Vastgoed crowdfunding heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat steeds meer beleggers toegang krijgen tot een zeer interessante beleggingsmarkt. Beleggen in vastgoed is niet alleen meer voorbehouden aan de grote institutionele investeerders, maar nu

Traditionele bank versus online bank: wat is beter voor zzp’ers?

De tijden dat we als zzp’er konden kiezen uit een handjevol traditionele banken ligt definitief achter ons. Nieuwe, online varianten steken steeds vaker de kop op en zijn – in sommige gevallen – gunstiger voor zelfstandigen zoals jij. We hebben verschillende

Pensioenakkoord en de regelingen bij verzekeraars en Premie Pensioen Instellingen (PPI)

Het Pensioenakkoord gaat vooral over de uitwerking van de gemaakte afspraken die betrekking hebben op de pensioenfondsen. Er zijn echter bijna 1,5 miljoen werknemers met een pensioenregeling bij een verzekeraar of een Premie Pensioen Instelling (PPI)

Meest voorkomende financieringsmogelijkheden bij franchise

Vorig jaar is in Nederland de grens van 2 miljoen ondernemingen overschreden. Ongeveer 3/4 van die groei komt voor rekening van zzp'ers en dat betekent dat ook het aantal MKB-bedrijven gestaag blijft stijgen. Diezelfde stijgende trend tref je ook aan

Crowdfunding gewild overbruggingskrediet bij herbestemming vastgoed

De alsmaar groeiende populariteit van crowdfunding is voor een groot deel te danken aan haar rol bij het financieren van vastgoedprojecten. Denk daarbij vooral aan projecten gerelateerd aan de herbestemming van vastgoed. Dat is niet toevallig. Crowdfunding

Nieuwe pensioenwetgeving voor middelloonpensioen: nu al overstappen?

Het komende pensioenakkoord verbiedt een pensioenregeling gebaseerd op middelloon. Wellicht is het raadzaam om te laten onderzoeken of het voor zowel de werkgever als voor de medewerkers niet gunstiger is om al voor 2022, dus voordat de wetgeving tot

De invloed van het coronavirus op de vastgoed crowdfunding markt

Een aantal sectoren in de economie heeft door de corona crisis zware klappen gekregen. Vooral de horecasector en andere recreatieve organisaties hebben het zwaar te verduren. Maar ook bedrijven afhankelijk van export zitten voorlopig in zwaar weer. De

Crowdfunding effent voor vastgoedinvesteerders de weg

Nog niet zo gek lang geleden was het ondenkbaar dat een projectontwikkelaar in luttele tijd honderdduizenden euro's kon ophalen van onbekende investeerders. En dan ook nog zonder direct onderzoek ter plaatse en een spervuur van vragen. Nu gebeurt dat

Crowdfunding versus traditionele beleggingen in het licht van de COVID-19 crisis

De afgelopen 20 jaar hebben beleggers kunnen zien hoe beurzen tot grote hoogte gestuwd kunnen worden. Dat gebeurt gedeeltelijk op basis van positieve economische factoren en optimisme onder beleggers. Andere belangrijke oorzaken zijn het monetaire en

Pensioenverandering en compensatie: penny wise pound foolish

Volgens “het pensioenakkoord” en de nieuwe pensioenwetgeving worden alle pensioenregelingen zogenaamde premieregelingen. Het tot op het moment van ingang van de nieuwe wetgeving opgebouwde pensioen moet worden veranderd in een pensioen volgens het nieuwe

Hoe kunnen crowdfunding platforms de bedrijven helpen in deze crisis?

Dat veel mensen bereid zijn gezamenlijk ergens hun schouders onder te zetten, blijkt uit de sterke opkomst van crowdfunding platforms. Deze platforms zijn in staat gebleken om de krachten te bundelen van investeerders/donateurs. Grote sommen geld worden

Pensioenverandering vanwege Corona-pijn

Veel bedrijven hebben het moeilijk en uiteraard wordt gekeken naar mogelijkheden om de kosten te verlagen. Met het versoberen van arbeidsvoorwaarden kan snel geld verdiend worden. Een dure arbeidsvoorwaarde is de pensioenregeling. Bij het veranderen

Een zeer goed pensioen?

Subjectieve opvattingen over een zeer goed pensioen Tijdens een bespreking tussen een ondernemingsraad, de directie van een (goedlopende) accountantsorganisatie en hun pensioenadviseur over een voorgenomen verandering van de pensioenregeling viel de

Crowdfunding faciliteert samenwerking tussen MKB bedrijven

Crowdfunding wordt normaal gesproken alleen in verband gebracht met het bijeenbrengen van beleggers enerzijds en bedrijven en particulieren die financiering zoeken anderzijds. Nu blijkt in de praktijk dat crowdfunding nog een andere functie kan hebben

De positieve wisselwerking tussen crowdfunding en de vastgoedmarkt

Inmiddels heeft crowdfunding van vastgoed zich ontwikkeld tot een populaire financieringsmethode. Crowdfunding platforms zoals Geldvoorelkaar.nl brengen (zakelijke) initiatiefnemers en grote groepen investeerders bij elkaar om projecten snel van de grond

Is het pensioenakkoord wel zo’n goed idee?

Na 10 jaar overleg tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers is het pensioenakkoord ondertekend. Dit is beslist nog geen wetgeving. Hierover zullen nog verwoede debatten gaan plaatsvinden en er komt nog minimaal een keer een verkiezing, die

Hoe stimuleert crowdfunding de lokale economie?

Er is een groeiend besef onder de mensen, dat financiële zekerheid, nu en in de toekomst, niet vanzelfsprekend is. Ondanks de gunstige economische omstandigheden van de laatste jaren, zijn er twijfels over toekomstige groei. Aan de ene kant staan wij

Houding vakbonden en ondernemingsraden bij uitvoering Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord kent voordelen maar ook nadelen. Het pensioenakkoord gaat er vanuit dat voor alle werknemers een vast percentage van hun pensioengevende salaris wordt gespaard voor pensioen. Hoe sneller de pensioenpot gevuld wordt hoe beter. De pensioenafspraken

Hoe creëer ik passief inkomen met behulp van crowdfunding?

Als ik zeg dat wij Nederlanders een spaarzaam volkje zijn, dan overdrijf ik niet. In Europa zijn wij lijstaanvoerder en sparen wij bijvoorbeeld 50% meer dan de Fransen. Daar komt nog bij dat de huidige lage rentestand, de spaardriften alleen maar verder

Is blockchain de volgende natuurlijke stap voor crowdfunding platforms?

Crowdfunding platforms hebben de laatste 10 jaar duizenden ondernemers en particulieren aan een passende financiering geholpen. Bovendien hebben investeerders toegang gekregen tot markten die voorheen moeilijk toegankelijk bleken. Deze dubbelfunctie

Waarom compenseren bij pensioenachteruitgang logisch is?

Compensatie bij pensioenachteruitgang Pensioenregelingen worden de komende jaren aangepast. Het pensioenakkoord schrijft dit voor. Veel werkgevers nemen al een voorschot op de komende wijzigingen of hebben de wens dat hun pensioenkosten worden beperkt

Onnodige veranderingen in pensioenregelingen op basis van niet juiste informatie

Veranderen van pensioenregelingen Veel pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren veranderd zonder dat dit noodzakelijk was. Ondernemingsraden kunnen dit zeker nog eens navragen, hierop terugkomen en/of meenemen bij toekomstig voorgestelde pensioenveranderingen

Wijziging van pensioenregeling & compensatie

Wijziging van pensioenregeling Veel pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren veranderd en nog veel meer pensioentoezeggingen zullen de komende jaren aangepast moeten worden. Verandering van de pensioenregeling is instemmingsplichtig (voor zover niet

Ingerekende rendementen bij pensioen(veranderingen)

gouden bergen Ondernemingsraden wordt om instemming gevraagd om de pensioenregeling te veranderen. Hiervoor krijgen zij informatie van de (pensioenadviseur van de) werkgever. Dat pensioenadviseurs van werkgevers nogal eens een verkeerd beeld schetsen

Ondernemingsraad pas op! Ja, mits is niet hetzelfde als nee, mits

Voorwaardelijke instemming met een pensioenverandering De Ondernemingsraad heeft in 2008 onder tijdsdruk ingestemd met een pensioenverandering, mits de werkgever aan een voorwaarde zou voldoen. De ondernemingsraad wilde nader onderzoek laten doen naar

“De pensioenregeling moet veranderen vanwege onbetaalbaarheid”

De werkgevers en de pensioenadviseurs van de werkgevers proberen gezamenlijk met grote regelmaat om de Ondernemingsraden en werknemers op het verkeerde been te zetten. De stelling van de werkgever is, dat de pensioenregeling onbetaalbaar wordt als deze

Minister bevestigt: het pensioen gaat structureel veranderen.

In de brief aan de Tweede Kamer [1] bevestigt [2] M inister Koolmees wederom dat het pensioen gaat veranderen en ook dat de Ondernemingsraden hun rol houden wat betreft de wijzigingen in het pensioensysteem zoals onder andere de veranderingen van het

Schaarste, lage rente maar ook crowdfunding stuwen de vastgoedmarkt

Het zal weinigen ontgaan zijn, dat de laatste jaren het vastgoed weer behoorlijk in de lift zit. De crisis van 2009 heeft voor een relatief korte trendbreuk gezorgd, maar de prijzen voor koopwoningen hebben de oude piek van 2008 al lang weer achter zich

Management buy-ins en by-outs gebruiken crowdfunding

Crowdfunding van management buy-ins en buy-outs is de laatste tijd sterk in opkomst. Dat komt onder meer omdat crowdfunding goed te combineren is met andere vormen van financiering. Dat combineren is zeker nodig bij management buy-ins en -outs, omdat

Is er wel ingestemd met een verandering van de pensioenregeling?

Ondernemingsraden dienen de belangen van zowel de werknemers als van de werkgever te behartigen. Dit stuk is in het belang van zowel de werknemers als van de werkgever. (Pensioenadviseurs van) werkgevers zijn veel te gemakkelijk omgegaan met de aanname

Pensioenaanpassingen en compensatie

nORm voor compensatie bij verandering van de pensioenregeling Als de werkgever de pensioenregeling wil veranderen is het goed om hiervoor open te staan. De Ondernemingsraad kan hieraan meewerken, maar het is uiteraard niet de bedoeling dat werknemers

Jouw loopbaan: mix je ingrediënten tot een heerlijk gerecht

De benodigde ingrediënten Koken zonder pannen! Dat kan toch niet Ik hoor het je vanaf hier denken. Waar ligt dit nu aan? Is het de zender of is het de ontvanger? Ga het zelf maar eens na; hoeveel mogelijkheden zijn er om je dagelijkse maaltijd tot je

Hoe beschermen crowdfunding platforms je tegen beleggingsrisico's?

Vaak associëren beleggers zakelijke crowdfunding met hoog risico. Waarom zou je namelijk crowdunding inzetten, terwijl je voor een redelijke financieringsbehoefte gewoon bij de bank terecht kunt? De bank ziet het kennelijk niet zitten, redeneert men

Doen wat je leuk vindt voor de financieel professional en ondernemer. (experiment van een loopbaancoach )

Wat mij beweegt Je kunt mij wakker maken voor een intensief coachprogramma voor professionele teams bij veranderingen in de organisatie of financieel professionals/ondernemers individueel met diverse loopbaanvraagstukken. Met mijn voornaamste drijfveer

Gelaagde zakelijke financieringen combineren uitstekend met crowdfunding

Zakelijke financieringen behoorden nog niet zo lang geleden praktisch exclusief tot het domein van de banken. Voldeed je niet aan hun strikte voorwaarden, dan was je vooral aangewezen op familie en vrienden of een goedwillende angel investor. Beperkte

De toekomst van de crowdfunding markt is veelbelovend

Crowdfunding heeft de laatste 10 jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De crowdfunding markt is in die tijd hard gegroeid en ook dit jaar zet die trend zich onverminderd voort. Elk jaar worden meer financieringen van de traditionele banken

Werk aan de winkel voor Ondernemingsraden: het pensioenakkoord

Het pensioenakkoord dat dit jaar is afgesloten heeft naar het zich laat aanzien grote gevolgen voor de pensioenopbouw vanaf 2022. Hieronder geven wij aan dat het belangrijk is om al in een vroeg stadium een visie van de ondernemingsraad op compensatie

Steeds meer investeerders vinden de weg naar de crowdfunding platforms

Zoals je hieronder kunt zien, zijn er 4 vormen van crowdfunding. Daarvan zijn leningen in Nederland verreweg het populairst. Die leningen waren in 2018 goed voor ruim 85% van het totaal door crowdfunding opgehaalde geld. Zo hebben wij bij Geldvoorelkaarnl

Crowdfunding spint garen bij de lage rente

De financiële crisis van 2008/2009 heeft destijds in Europa een flinke recessie veroorzaakt. Zo groot was het negatieve effect, dat bijzondere maatregelen nodig waren. Speciale faciliteiten voor banken en het opkopen door de ECB van staatsobligaties

Infographic: het crowdfunding proces

Financieren via crowdfunding groeit als kool. Zo is ons eigen crowdfundingplatform, Geldvoorelkaar.nl, het eerste halfjaar van 2019 met 158% gegroeid ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. Daarmee is Geldvoorelkaar.nl vele malen sterker gegroeid

Pensioenverandering: aandeelhoudersbelang of (ook) belang werknemers?

Pensioenverandering kan niet zomaar Bij de verandering van een pensioenregeling moet de ondernemingsraad en moeten de werknemers instemmen met de wijziging van de afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Dit is logisch want er zijn immers afspraken

Kijk eens naar jouw pensioen.

Wat is pensioen nou eigenlijk precies? Pensioen is jouw inkomen voor als je stopt met werken. Samen met jouw werkgever spaar je iedere maand een deel van jouw pensioen. Pensioen bouw je op over jouw salaris. Niet over je hele salaris, maar van jouw salaris

Crowdfund platforms helpen MKB-bedrijven met de juiste financieringsmix

De snelle groei van crowdfunding toont aan dat er een willige markt is voor een andere manier van financieren. Naast de traditionele financieringswijzen is er nu ook de "funding" via de "crowd" beschikbaar. Daarmee nemen de crowdfunding platforms deels

Persbericht: Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl groeit flink harder dan markt

Het grootste crowdfundingplatform van Nederland, Geldvoorelkaar.nl, is het eerste halfjaar van 2019 met 158% gegroeid ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. Daarmee is Geldvoorelkaar.nl vele malen sterker gegroeid dan de andere Nederlandse crowdfundingplatforms

Het crowdfundplatform als vermogensbeheerder voor iedereen

Crowdfunding is een prachtig "twee vliegen in één klap" voorbeeld. Aan de ene kant vervult het de behoefte aan financieringen en aan de andere kant de behoefte aan beleggingen. Daardoor vervult het bemiddelende crowfundplatform een dubbelrol en neemt

Waarom zetten bedrijven crowdfunding steeds vaker in voor hun financiering?

Het antwoord op de vraag in de titel van dit blog lijkt eenvoudig. De meerderheid van de ondervraagden zal zeggen dat de bedrijven crowdfunding inzetten omdat de bank ze heeft afgewezen. Dat is echter een hardnekkige misvatting. Natuurlijk zijn er best

MKB-bedrijven helpen elkaar vooruit met behulp van crowdfunding

Dat ondernemingen samenwerken en elkaar ook financieel helpen is niet nieuw. Wat wel nieuw is, dat crowdfunding hierbij een steeds grotere rol is gaan spelen. Uit allerlei overwegingen zijn bedrijven graag bereid om in andere bedrijven te investeren

Investeren via crowdfunding als pensioenaanvulling?

De regering ligt al een tijdje overhoop met de vakbonden over pensioenkwesties. Om de pensioenuitkeringen op peil te houden zijn stevige maatregelen nodig. De lage rente en de vergrijzing zijn de grootste boosdoeners. Daarnaast heeft een groot deel van

Crowdfunding is de ware lakmoesproef voor ondernemers

Vooral door de verschuiving van prioriteiten binnen bancaire instellingen, zijn ondernemers steeds meer aangewezen op alternatieve vormen van financiering, zoals zakelijke crowdfunding . Je kunt dat zien als een nadeel, maar wij weten inmiddels dat elk

Zakelijke financiering via crowdfunding vergt een uitgewerkt ondernemingsplan

Crowdfunding wordt nogal eens vergeleken met Marktplaats. Je maakt een fotootje van je project, een korte omschrijving erbij en je plaatst het op de website. Vervolgens leun je ontspannen achterover en het geld stroomt binnen. Je zakelijke financiering

Pensioenverandering en het cadeau dat werknemers geven.

Pensioenverandering als cadeau voor de werkgever Als ik een verjaardagscadeau koop voor mijn kinderen of geliefde, is de prijs hiervan vaak enkele tientjes. Werknemers geven vaak veel grotere cadeaus aan hun werkgever en ik verbaas mij hier nogal eens

Financieringsmogelijkheden voor expansieve MKB-bedrijven

Hieronder zie je de balans van een typisch MKB bedrijf. Ruim 5 jaar actief, de aanloopverliezen verwerkt, gezonde cashflow en in staat om rustig de reserves verder op te bouwen. De directie is echter niet tevreden met "rustig" en wil harder vooruit

Crowdfunding komt steeds vaker voor in de financieringsmix van het MKB

Crowdfunding is niet meer weg te denken uit het financieringslandschap. Steeds meer bedrijven en particulieren wenden zich tot zakelijke crowdfunding om hun projecten gefinancierd te krijgen. Dat kan, omdat ook steeds meer investeerders een aantrekkelijk

Crowdlending, de populairste vorm van crowdfunding

Voor beleggers die een beter rendement zoeken dan dat van een bankdeposito en geen trek hebben in de volatiliteit van de aandelenmarkt, is er crowdlending. Crowlending is, zoals de naam al aangeeft, de leningtak van zakelijke crowdfunding . In plaats

Pensioenverandering en compensatie

Veel werkgevers willen de pensioenregeling veranderen. Redenen hiervoor zijn vaak veranderende pensioenwetgeving of stijgende kosten (de regeling wordt “onbetaalbaar”). Moet je als werknemer of als ondernemingsraad instemmen met een voorgestelde pensioenverandering

Vragen van investeerders in vastgoed crowdfunding waarop je kunt anticiperen

Je hebt een mooi vastgoed project dat je met crowdfunding geheel of gedeeltelijk wilt financieren. Wil je daarmee succesvol zijn, dan moet je goed beslagen ten ijs komen. Investeerders in vastgoed crowdfunding willen meer dan alleen blauwe ogen. Zij

Crowdfunding brengt vastgoed investeringen binnen bereik van groot publiek

Het financieren van vastgoed middels crowdfunding is voor heel veel beleggers de toekomst voor vastgoedinvesteringen. Beleggers willen diversifiëren. Ze zijn geïnteresseerd in vastgoed, maar willen niet al hun eitjes in één mandje stoppen of meelopen

Een belangrijke check in het crowdfunding proces

Een zeer belangrijk onderdeel van het crowdfunding proces is de financiële onderbouwing . Financiering van je project via een crowdfunding platform kun je als het ware zien als een openbare kredietaanvraag. Je presenteert je project aan een groot publiek

Workshop en Pensioenactualiteiten voor Ondernemingsraden

Data en Locaties: Op woensdag 12 juni 2019 in Renesse Op vrijdag 14 juni in Den Haag Volledig bijgepraat over pensioenontwikkelingen en verlenging van de pensioenregeling in een halve dag. De OR workshop pensioenochtend is bedoeld voor medewerkers met

Franchise en crowdfunding komen samen in een ideale symbiose

Ervaren zakenmensen weten dat succes vaak afhangt van bepaalde synergetische voordelen die je kunt behalen. Een prachtig voorbeeld daarvan is het samengaan van franchise en crowdfunding, een samengaan dat meer oplevert dan de som der delen. Hoe komt

Crowdfunding proces begint met goede onderbouwing van het project

Je hebt inmiddels een lade vol met bierviltjes, waarop je de plannen voor de lancering van jouw zakelijk idee hebt uitgewerkt. Je bent nu op zoek naar de financiering hiervan en je merkt al gauw dat de bierviltjes niet volstaan. Investeerders/kredietverschaffers

Wat maakt een zakelijke crowdfunding campagne succesvol?

Succes hangt in zeer grote mate af van je verhaal. Het moet kloppen en investeerders aanzetten om deel te nemen. Daarmee raken wij meteen de kern van zakelijke crowdfunding . Crowdfunding geeft je de gelegenheid om je idee, je zakenplan, te delen met

Crowdfunding van vastgoed overvleugelt crowdfunding van startende ondernemers

Van meet af aan werd zakelijke crowdfunding als ideaal gezien voor het financieren van startende ondernemingen. Starters kunnen vaak maar moeilijk terecht bij de traditionele financieringsbronnen vanwege het vermeende hoge risico en de ongunstige kosten/batenverhouding

Aanbeveling: verbeter het partnerpensioen

Partnerpensioen vaak onderbelicht Ondernemingsraden kunnen meer aandacht geven aan nabestaandenpensioenen. Veel werknemers snappen er weinig van en de uitkering valt vaak enorm tegen. In de meeste pensioenregelingen is een voorziening opgenomen die een

Pensioen en langer doorwerken: De vitaliteitsregeling

Het opschuiven van de pensioeningangsdatum en de AOW-ingangsdatum brengt onder meer met zich mee, dat veel werknemers moeite hebben om hun huidige werkzaamheden op hetzelfde niveau vol te houden. Er is een duurzame oplossing binnen bereik. Veel werkgevers

Vastgoed Crowdfunding: aantrekkelijke voordelen voor investeerders

Investeren in vastgoed heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen. Daar zijn meerdere redenen voor. Zo heeft het monetaire beleid van de centrale banken de rente omlaag geduwd, waardoor spaardeposito's bij de bank maar weinig opleveren. Datzelfde

Is crowdfunding iets voor mij?

Die vraag kan ik misschien het beste beantwoorden door eerst het fenomeen crowdfunding en haar vele mogelijkheden hieronder te beschrijven. Wat is crowdfunding? Het is een manier om voor een bepaald project financiële middelen aan te trekken door beroep

Compensatievraagstuk na verandering pensioenwetgeving

De brief van Minister Koolmees, die de veranderingen van pensioenwetgeving aankondigt, betekent dat werknemers(vertegenwoordigers) al in vroeg stadium zullen moeten voorsorteren op hun positie: gaan we toegeven aan een verdere versobering van het pensioen

Pensioenuitvoerder verandert voorwaarden na einde contractperiode: gevolgen voor de kapitaalgarantie?

Een actuele vraag waar ondernemingsraden mee geconfronteerd kunnen worden heeft te maken met het stoppen van de pensioenuitvoerder met het geven van de eerder afgegeven kapitaalgarantie. Medewerkers kunnen hiervan fors de dupe zijn en qua communicatie

Shoprecht bij een beschikbare premieregeling

Veel ondernemingsraden moeten op een gegeven moment de keuze maken: bij welke pensioenuitvoerder brengen wij onze beschikbare premieregeling onder? Wie wordt de uitvoerder? Er is een ruime keuze uit een kleine 20 aanbieders, dit kan een verzekeraar zijn

De Crowdfunding Award 2018 voor Grootste Platform gaat naar Geldvoorelkaar.nl

Geldvoorelkaar.nl heeft de Crowdfunding Award 2018 gewonnen in de categorie Grootste Platform in Nederland. Deze award werd uitgereikt door CrowdfundingCijfers.nl, die verder wist te vermelden dat crowdfunding in 2018 met 48% naar 329 miljoen euro is

Franchise-keten Fit20: Groei door crowdfunding

De franchiser Fit20 biedt High-Intensity fitnesstraining aan in steeds meer landen. Oprichter en CEO Walter Vendel vertelt hoe de keten in negen jaar kon groeien - met hulp van crowdfunding. Vanaf de start kozen Vendel en zijn team voor de franchiseformule

Repeterende werkzaamheden? Doe het met boekhoudsoftware!

“Het overtypen van factuurgegevens van klanten in de boekhouding. Het uitpakken van dozen vol met papieren bonnetjes, klantenadministraties die op externe dragers zoals USB en dvd worden aangeleverd en het niet altijd hebben van een accuraat financieel

Mogelijke pensioenverbeteringen onder de huidige fiscale wetgeving

Veel pensioenregelingen zijn de laatste jaren vanwege wettelijke normen aangepast. Meestal is dit gepaard gegaan met (zeer forse) pensioenversoberingen. De omvang van de achteruitgang was vaak helemaal niet nodig. Veel pensioenregelingen kennen meer

5 manieren om via bloggen jouw online vindbaarheid te vergroten

Waarom bloggen jouw online vindbaarheid vergroot? Omdat mensen nu eenmaal graag leren van ervaringen van andere mensen en geïnspireerd willen worden. Dat geldt zeker ook voor de markt van de zakelijke dienstverleners, waar alles draait om kennis en expertise

Bloggen als alternatief voor Google adwords

Op de lange termijn levert het inzetten van blogs duurzamere resultaten op. Het kost tijd om een strategisch blogplan te maken en op te zetten, maar je blijft van de investering veel langer de vruchten plukken! Doordat bloggen zo kostenefficiënt is

Het eigen belang van de manager

Managers doen regelmatig dingen die helemaal niet gericht zijn op het zo goed mogelijk functioneren van hun organisatie. Dat is merkwaardig, want daarvoor zijn ze juist aangesteld. Maar waarom maken ze dan keuzes die slechts de korte termijn lijken te

Een effectieve blogstrategie, waar moet ik aan denken?

Nieuwe doelgroepen bereiken op een vernieuwende manier? Dan zul je zichtbaar moeten zijn op alle kanalen en zijn blogs een prima manier om op de radar te komen. Toch worden er met blogs vaak wat beginnersfouten gemaakt. Dit is waar je aan kunt denken

Binnenvaartschippers ontdekken crowdfunding

Van tonnen tot miljoenen euro’s. Dat is zo ongeveer wat je achter de hand moet hebben als je in een nieuw binnenvaartschip gaat investeren. Hoewel we als Nederland een waterland zijn, is het verkrijgen van een dergelijke bancaire financiering zeker niet

(Hoe) worden pensioenen geïndexeerd?

Het is belangrijk dat pensioenen niet worden uitgehold door inflatie. Weliswaar is de huidige inflatie historisch gezien laag, maar deze zal best weer hoger worden. Of het niveau van de afgelopen 40 jaar (de periode waarover de meeste mensen pensioen

Don Quichot was dan ook geen accountant! Salut, kubus.nl

Ontdekken fraude geen taak van accountant Peter Schimmel In het artikel ‘Zoeken naar fraude bij reguliere accountantscontroles is geen kul’ citeert Marcel Pheijffer mijn mening over fraude en accountants (FD, 16 augustus). Omdat ik de accountant vrijpleit

De verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9% kost huishoudens volgend jaar gemiddeld € 300

13 augustus 2018 door Accountancy Vanmorgen De verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9% kost huishoudens volgend jaar gemiddeld € 300, heeft ING becijferd. De bank pleit voor een verdere verhoging zodat er één BTW-tarief ontstaat. Dat zou de

Bij nieuwe klanten heb je direct een goed verhaal

Jeroen Seijsener, Kubus Apeldoorn: ‘Bij nieuwe klanten heb je direct een goed verhaal’ 8 augustus 2018 door Yuki Jeroen Seijsener is in 2009 gestart met zijn Kubus vestiging in Apeldoorn. Kubus is een coöperatie, bestaande uit samenwerkende administratiekantoren

Lege BV? Weg ermee

Je bent ooit begonnen met een BV, maar uiteindelijk kom je erachter dat dit niet de perfecte rechtsvorm voor jou is. Of je overweegt toch om je carrière om te gooien en wat anders te gaan doen. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je na enige tijd

De pensioenadviseur van de werkgever is er voor de werkgever

Tijdens het overleg tussen de (pensioenadviseur van de) bestuurder en de ondernemingsraad valt het op dat de pensioenadviseurs die ik tegenkom wel erg veel begrip hebben voor de werkgever vanwege stijgende pensioenkosten als het contract vernieuwd moet

Onjuiste informatie bij pensioenverandering: Schade betalen

Bij het overstappen van de ene naar de andere pensioenregeling blijkt dat niet volledig juiste informatie aan de medewerkers is gegeven. De rechter bepaalde in eerdere uitspraken dat de werknemer ondubbelzinnig moet instemmen met de veranderde arbeidsvoorwaarde

Goed cashmanagement: prioriteit nummer 1 voor elke ondernemer

Hoe staat uw cashpositie ervoor, DGA? Kunt u aan uw financiële verplichtingen voldoen? En blijft er dan nog voldoende reserve over om te investeren? Uit eigen ervaring weten wij dat goed cashmanagement een heikel punt is voor veel ondernemers. Want hoe

Het grote belang van goede pensioenindexatie

Veel middelloonpensioenen kennen een vorm van indexatie. Een goede pensioenindexatie is van groot belang om een pensioen te krijgen dat een beetje in de buurt ligt van de beroemde 70%. In veel gevallen stelt de indexatie helaas niet veel voor en is hier

Eigen woning en Familiebank

De gemiddelde prijs van koopwoningen is de laatste jaren behoorlijk gestegen. Naast deze prijsstijgingen zijn ook de hypotheeknormen steeds strenger geworden. Er geldt een inkomenstoets (LTV = loan-to- income) en een hypotheektoets (LTV = loan-to-value)

Bedrijfsfinanciering door de Crowd. Waarom meer ondernemers een Crowdfunding campagne zouden moeten starten.

Bedrijfsfinanciering met Crowdfunding? In gesprekken met ondernemers blijkt dat maar weinig ondernemers de mogelijkheden van Crowdfunding kennen. Er wordt dikwijls gedacht aan projecten met een groot ‘knuffelgehalte’ zoals het inzamelen van geld voor

5 valkuilen bij uw bedrijfsopvolging

“Even” uw bedrijf verkopen? Dat bestaat niet! Door John van de Pol Uw bedrijf verkopen is een traject dat vaak jaren kan duren. Als u tenminste een goede prijs voor uw onderneming wilt. Vaak beginnen ondernemers pas met nadenken over hun bedrijfsopvolging

Middelloon pensioencontract loopt af: onderhandelen over hoeveel minder pensioen het gaat worden?

Feiten en meningen. De premies van middelloonregeling zijn aanzienlijk hoger dan die enkele jaren geleden waren. Goede reden voor veel (pensioenadviseurs van) werkgevers om voor te stellen om het pensioen fors te versoberen. De argumenten om te versoberen

Kubus, grensoverschrijdend advies!

Grensoverschrijdend advies in Vietnam! In Vietnam gaat alles anders dan wij hier gewend zijn en steeds schiet het woord “ritueel” in mijn gedachten. Ritueel, omdat alles ogenschijnlijk doordacht gedaan wordt en met gepaste precisie. Neem alleen al het

Een nieuw pensioencontract op basis van beschikbare premieregeling

Beoordeling nieuw pensioencontract U krijgt van de (adviseur van de) werkgever een nieuwe pensioenregeling ter beoordeling. Het wordt een beschikbare premieregeling. Waar heb je recht op als werknemersvertegenwoordiging? Is de pensioenadviseur eigenlijk

Checklist : Wanneer moet ik overstappen van Eenmanszaak naar BV?

1. De risico’s worden groter Een belangrijke reden om over te stappen naar een BV is aansprakelijkheid. Met een eenmanszaak ben je persoonlijk aansprakelijk voor jouw onderneming. Erg vervelend als er dingen mis gaan en er opeens aanspraak gemaakt kan

Ook bij pensioenregelingen geldt:“Die cijfers kloppen op zichzelf, maar cijfers zijn slechts getallen".

Aldus een hoogleraar van de VU. Pensioenregelingen onder de loep Maar wat zit er achter de cijfers? Aanleiding voor een pensioenverandering is vaak: “de pensioenregeling wordt onbetaalbaar”. Je kunt een hele discussie voeren over wat bedoeld wordt met

De impact van je gewoonten als ondernemer op het resultaat van je onderneming

Wat heeft het meeste impact op het resultaat van jouw onderneming? Het zal je verbazen, maar mijn antwoord is: je gewoonten als ondernemer . Welke gewoonten zijn belangrijk voor jou als ondernemer om je winst aanzienlijk te vergroten? Wat is een gewoonte?

Garantiepensioen wordt een onzeker pensioen en de onjuiste argumenten

Veel (pensioenadviseurs van) werkgevers ruilen het garantiepensioen in voor een pensioen gebaseerd op beschikbare premie. Het blijk dat de argumenten die gebruikt worden om de werknemers(vertegenwoordiging) te overtuigen nogal eens niet kloppen. Blijkbaar

Winstverbetering: DGA, op welke producten maakt u echt winst?

Goede kostprijsberekening cruciaal voor winstverbetering Door Harjo Maat Hoe berekent u de kostprijs van uw producten? Welke kosten neemt u mee? Alleen de directe kosten? Niet handig, want zo ontstaat er een vertekend beeld van wat de échte winstgevende

Nabestaandenpensioen bij beschikbare premie op basis van middelloon of eindloon?

Het pensioen dat wordt uitgekeerd aan de partner van een overleden medewerker kan op verschillende manieren worden verzekerd. Het is niet zonder meer in alle gevallen beter of juist minder goed om voor een nabestaandenpensioen als basis eindloon of middelloon

Hoe neem je de regie in eigen handen als je de leiding bent kwijt geraakt?

De belangrijkste stap voor jou als ondernemer/leidinggevende is om te erkennen dat je de regie bent kwijtgeraakt. Vaak gaat dat ongemerkt. Maar hoe weet je eigenlijk dat je de leiding bent kwijtgeraakt? Pas als je erkent dat je de leiding gedeeltelijk

Rechtbank draait verandering pensioen terug

Werknemers zijn niet gebonden aan instemming door de ondernemingsraad en zwaarwichtig belang Op 18 januari 2018 heeft de rechtbank in Almere een uitspraak gedaan die belangrijk is voor ondernemingsraden en werknemers. (Adviseurs van) werkgevers versoberen

Nieuwe regels voor huwelijksgemeenschap m.i.v. 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 geldt de beperkte gemeenschap van goederen voor wie dan in het huwelijksbootje stapt. Wat zijn de belangrijkste verschillen met huwelijken afgesloten voor 2018? In huwelijk getreden voor 1 januari 2018: Algehele gemeenschap van goederen

Wil je als ondernemer meer rendement? Bedenk een winnende strategie.

Heb jij een winnende strategie? Veel ondernemingen hebben geen strategie, omdat zij niet goed weten wat het inhoudt, zich niet realiseren wat de voordelen zijn en niet weten hoe je het proces inricht om een winnende strategie te bedenken. Als je wel

Kijken in de ziel van een ondernemer

Heb je momenten dat je je ’s avonds afvraagt: Waar doe je het allemaal voor? Hard werken, weinig waardering, veel zorgen, veel brandjes blussen, relatief weinig beloning, druk, druk, druk. Dat je in een vicieuze cirkel terecht gekomen bent, waar je niet

Realiseer een aanzienlijke rendementsverbetering in 2018

Hoe gezond en vitaal is jouw onderneming? Lastige vraag om te beantwoorden, want waar heb je het over? Het rendement van je onderneming is een graadmeter. Wil je jouw rendement verbeteren? Begin dan met de rendementsverbeteraar . Zeker ook als je voelt

Doorbeleggen na de pensioendatum

De pensioenregelingen op basis van beschikbare premie kennen de mogelijkheid om na de pensioendatum door te beleggen. Voor deze optie vragen wij aandacht. De pensioenpremie die de medewerker bij een beschikbare premieregeling jaarlijks krijgt wordt belegd

Minder belasting op spaargeld (box 3)

Vanaf volgend jaar zijn spaarders enkele tientallen tot honderden euro’s voordeliger uit, doordat de belasting op spaargeld zal verminderen. Ook gaat er gekeken worden naar de werkelijke rente op het vermogen. De fiscus zal bij de berekening van de heffing

Het mkb ziet 2018 rooskleurig in

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf kijkt positief naar de toekomst. Men verwacht dat de omzet en winst zullen blijven stijven in 2018. Ook geven ondernemers aan een flinke groeispurt te verwachten, blijkt uit twee aparte onderzoeken van accountantsorganisatie

Het is definitief: wet DBA gaat niet door

De wet DBA gaat de prullenbak in. Dat laat het nieuwe kabinet vorige maand weten in het regeerakkoord. De onderhandelaars geven toe dat de Wet DBA voor meer onrust heeft gezorgd dan duidelijkheid. Nieuwe wet In de plaats van de Wet DBA komt er een nieuwe

Nieuwe wet AVG zorgt voor versterking van privacy rechten

Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe wet AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming) van toepassing zijn. Hierdoor krijgt iedereen van wie persoonsgegevens worden verwerkt een nieuw recht, namelijk dat van overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit)

Gestapeld financieren: de voors en tegens

Gerrit-Tijdeman - CFO Capabel Het combineren van verschillende soorten financieringen – oftewel gestapeld financieren – neemt een grote vlucht. Maar de kennis hierover bij het MKB en haar adviseurs is nog zeer beperkt. Gezien het grote belang van het

Europese privacywetgeving AVG: kostenpost of concurrentievoordeel?

Kees-Gordijn CFO Capabel Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) definitief in werking. Voldoet uw onderneming niet aan deze nieuwe Europese privacywetgeving, dan riskeert u hoge boetes tot maximaal 20 miljoen euro of

Sociale afdrachten: loopt u premievoordelen mis?

Richard Kuipers - CFO Capabel In 2018 wijzigt de sociale wetgeving, waardoor er behoorlijk wat verandert voor u als werkgever. Anticipeert u niet tijdig op deze wijzigingen, dan loopt u het risico veel geld te verliezen aan te hoge premieafdrachten

Slecht pensioenadvies Delta Lloyd

Pensioenuitvoerders in Nederland behoren pensioenregelingen goed uit te voeren en niet te adviseren. Voor pensioenadvies bestaan goede pensioenadviseurs en een Ondernemingsraad kan zich door een eigen gespecialiseerde pensioenadviseur laten bijstaan

Failing to plan is planning to fail

Waarom op tijd uw financiële planning maken van existentieel belang is voor uw bedrijf Het grootste deel van 2017 zit er alweer op. Inmiddels is duidelijk geworden of uw financiële planning voor 2017 goed in elkaar zat. Of u de juiste KPI’s hebt bepaald

Van middelloon naar beschikbare premie: welke staffel?

Veel werkgevers stellen de werknemers voor om uit kostenoogpunt van een middelloonpensioen naar een beschikbare premieregeling over te stappen. Bij een middelloonpensioen worden de pensioenen van de medewerkers gegarandeerd en bij een beschikbare premieregeling

Samenwerken; waarom is dat zo moeilijk?

afbeelding met dank aan http://thegoldguys.blogspot.com/ Wat blijkt samenwerken toch moeilijk te zijn. Samenwerken met je collega’s, samenwerken met je manager of juist als manager met je medewerkers. Er gaat zo veel net niet goed, er zijn zo veel irritaties

8 manieren om tijd en geld te winnen met boekhoudsoftware

Veel ondernemers blijken ongemerkt veel geld te verliezen aan hun niet-declarabele uren, zoals bij het doen van hun boekhouding. MKB-Nederland stelt: “Twee volle werkdagen per maand is een ondernemer uit het MKB kwijt aan zijn financiële administratie

Zelfstandige Ondernemers willen regie over eigen geld

Staatssecretaris Jetta Klijnsma riep in een interview met het Financiële Dagblad het volgende kabinet op om verplichte pensioendeelname in te stellen voor zelfstandige ondernemers. Dit in tegenstelling tot de wensen van de zelfstandigen zelf, die de

Mkb slecht voorgelicht over Europese privacywet

Veel mkb-bedrijven blijken nog niet op de hoogte te zijn van de nieuwe Europese privacywetgeving. Zes op de tien bedrijven geeft aan niets van de wetswijzigingen af te weten en noemen de voorlichting door de overheid slecht tot heel slecht. Nieuwe wetgeving

Zzp'ers positief over financiële positie

Zzp’ers zijn positiever over hun financiële positie dan twee jaar geleden, blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO. Ze vinden dat het nieuwe kabinet als taak heeft dat de discussie over zzp’ers evenwichtig wordt gevoerd. Maar liefst negen op de tien

Een toekomstbestendig pensioenstelsel: kunnen we de impasse doorbreken?

Nieuw pensioenstelsel al jaren in de maak Al bijna 9 jaren zijn deskundigen uit de sector, toezichthouders, ambtenaren van SZW, leden van de SER en de politici bezig om een pensioenstelsel te ontwikkelen dat robuust en toekomstbestendig is. Maar tot

Nieuwe pensioenversobering met ingang van 2018

Wat zouden de gevolgen bij uw bedrijf zijn als werkgevers zouden voorstellen om de salarissen met 25% te verlagen? Pensioen, het uitgestelde salaris van werknemers, is bij de meeste instellingen de afgelopen jaren met tientallen procenten verlaagd. Dit

Manager: je medewerkers willen je kunnen vertrouwen! Maar besef jij dat eigenlijk wel?

Vertrouwen is een belangrijk vraagstuk voor managers. De meeste managers vragen zich af of zij hun medewerkers wel willen of kunnen vertrouwen en zo ja, in hoeverre. Dit heeft in de eerste plaats te maken met vakmanschap en niet zo zeer met menselijke

Verval indexatieperspectief: verzekeraars reageren

Pensioenklokkenluiders.nl is een website waarop pensioenmisstanden kunnen worden gemeld en schenkt ook aandacht aan het vervallen van het indexatieperspectief voor (ex-) werknemers en gepensioneerden. Waar gaat het om? De meeste werkgevers kennen pensioen

Inspanningsverplichting pensioenuitvoerder?

Je mag er vanuit gaan dat pensioenuitvoerders een zekere inspanningsverplichting hebben om ervoor te zorgen dat werknemers het pensioen gaan ontvangen dat de bedoeling is in de afspraken die zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers. Dit geldt ook

CAO en pensioen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een Cao algemeen verbindend verklaren (1) als er een representatieve vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers hierom vragen. Alle werknemers en werkgevers in een bedrijfstak moeten dan verplicht

Bedrijfsopvolgingsplan

De meeste ondernemers hebben geen bedrijfsopvolgingsplan. Zolang de ondernemer gezond blijft en geen plannen heeft om de onderneming binnen 8 tot 10 jaar over te dragen aan de volgende generatie of aan een derde is een bedrijfsopvolgingsplan niet nodig

Leeftijdsafhankelijke premiestaffels bij beschikbare premiepensioen: grote verschillen

Pensioenregeling op basis van beschikbare premie of Defined Contribution (DC) Ondernemingen bieden hun werknemers steeds vaker een pensioenregeling aan op basis van beschikbare premie of Defined Contribution (DC). De hoogte van de ingelegde premie is

Aanpassing pensioenregeling 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 moeten pensioenregelingen zijn aangepast aan pensioenrichtdatum 68 jaar. Op 17 maart heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de belastingdienst (CAP) hierover een circulaire gestuurd (17-012 (1)) Dit betekend dat bijna alle

Is de pensioenstaffel gebaseerd op 4% prudent?

Veel werkgevers zeggen de werknemers een pensioen toe op basis van beschikbare premie. Hieronder gaan wij erop in hoe realistisch de pensioenverwachtingen zijn bij een gekozen hoogte van de premie gebaseerd op een jaarlijks te behalen rendement van 4%

Wel of niet ondernemer (zzp’er) voor de inkomstenbelasting (IB)

Wel of niet ondernemer (zzp’er) voor de inkomstenbelasting (IB) Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden. De overheid stimuleert het ondernemerschap en biedt ondernemers volop fiscale aftrekposten. Ook kan een ondernemer zakelijke kosten

Nieuwe pensioenovereenkomst: Nooit meer indexaties?

Het pensioen van veel werknemers is de afgelopen jaren bevroren. Dit was vaak niet de bedoeling en ook niet afgesproken. De afgelopen jaren zijn veel pensioenfondsen geliquideerd en zijn veel pensioenen premievrij gemaakt. Bijvoorbeeld als gevolg van

Lager pensioen bij uitstel pensioen van 65 naar 67 jaar: ook bij garantiepensioen!

Uitstel pensioen beïnvloedt de uitkering nadelig Bijna alle Nederlanders hebben inmiddels verschillende pensioenpotjes waarvan de ingangsdata niet aansluiten. 65 Jaar, 67 jaar en op 1 januari zal hier wel een nieuw pensioenpotje op 68 jaar bijkomen

Wet DBA zorgt voor krimping in detacheringsbranche

De daling is te wijten aan het feit dat er minder werk te bemiddelen viel voor zzp’ers. Dit is de eerste daling sinds 3 jaar. Wet DBA Terwijl de omzet uit bemiddeling van eigen personeel toenam met 4%, daalde de omzet uit bemiddeling van zelfstandigen

Massaal bezwaar aangewezen voor bezwaren tegen btw privégebruik auto

Massaal bezwaar aangewezen voor bezwaren tegen btw privégebruik auto. In de afgelopen vijf jaar is er circa twee miljoen keer bezwaar gemaakt door ondernemers tegen de btw die ze moeten betalen voor het gebruiken van de zakelijke auto in privésituaties

Mag een kapsalon aan huis eigenlijk wel? En een webwinkel dan?

Een onderneming aan huis voor startende ondernemers lijkt zo logisch. Je bespaart zo een hoop kosten. Klanten vinden het meestal ook niet erg of merken er vrij weinig van. Maar mag dat eigenlijk zomaar? Elke gemeente verschillend Niet in alle gemeentes

5 Tips om openstaande facturen sneller betaald te krijgen

Als ondernemer komt het je vast bekend voor: openstaande facturen. Je communiceert helder, maar die factuur blijkt nog steeds niet betaald te zijn. Hoe zorg je er nu voor dat openstaande facturen snel worden betaald en dat je er niet te druk mee bent?

Nationale Nederlanden zet werkgever op het verkeerde been, gepensioneerden worden gedupeerd: het Pensioenpaard van Troje

Door een bepaling in de contracten van meerdere verzekeraars kan het perspectief op indexaties volledig komen te vervallen, terwijl de werkgever had beloofd aan de werknemers te gaan indexeren. De gepensioneerden van Euronext zijn hun indexaties misgelopen

Einde pensioen in eigen beheer

Einde pensioen in eigen beheer De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat er vanaf 1 april 2017 geen nieuwe pensioenaanspraken meer mogen worden opgebouwd in eigen beheer. Coulanceperiode Er geldt

Meer OnroerendZaakBelasting voor gemeenten in 2017

In totaal moet de OnroerendZaakBelasting, belasting op woningen, kantoren, winkels en bedrijfspanden, dit jaar bijna € 3,9 miljard opleveren. Woningen zijn goed voor het grootste gedeelde, namelijk € 2 miljard. Het Centraal Bureau voor de Statistiek

Dijsselbloem wil 2% loonsverhoging

Het gaat beter met onze economie en dus vindt Dijsselbloem het de hoogte tijd om te kijken naar een stijging van het loon met minimaal 2%. Of deze stijging rechtstreeks vanuit bedrijven of via belastingen bij de werknemers terecht komt, Dijsselbloem

Bedrijven kiezen uitzendkracht boven zzp’er

De onzekerheden rondom de Wet DBA zorgen ervoor dat grote bedrijven liever een uitzendkracht inzetten dan een zzp’er. Vooral voor opdrachtgevers in de bouw, het bank- en verzekeringswezen en de mediawereld is de verwarring rondom wet- en regelgeving

Pensioen ont-versoberen?

De (uitgestelde) salarissen (de pensioenen dus) van veel werknemers zijn de afgelopen jaren (fors) versoberd. Op 1 januari 2018 wordt, vanwege een wettelijke aanpassing, het pensioen wederom beperkt en zullen de meeste pensioenregelingen aangepast moeten

Contractverlenging en pensioenregeling verandert niet: wel instemmingsplichtig

Pensioencontracten worden voor een beperkte duur (meestal 5 jaar) afgesloten met een pensioenuitvoerder. Als de pensioenuitvoerder het contract verlengt en er verandert niets is er dan toch instemming van de Ondernemingsraad nodig? Ja, het is een instemmingsplichtig

Compensatie bij pensioenversobering

Veel pensioenregelingen worden versoberd. “Middelloon is onbetaalbaar” volgens veel pensioenadviseurs en verzekeraars. (Wat is eigenlijk onbetaalbaar?) Berekeningen die wij hebben gezien van pensioenadviseurs onderbouwen dat de werknemers er niet op

Manager, hoe staat het met je zelfkennis?

Hoe goed is je zelfkennis? Jij denkt als manager best van toegevoegde waarde te zijn en je denkt het eigenlijk ook best goed te doen. Maar er is juist de laatste jaren veel kritiek op managers, ze zouden eigenlijk wel weg kunnen, overbodig zijn dus

Staat de professional wel echt centraal?

Andere manieren van organiseren, waarbij de professional centraal staat, staan sterk in de aandacht. Maar gebeurt er op dat terrein ook veel, of wordt er vooral over gesproken? Er zijn ernstige signalen dat in werkelijkheid de beweging juist de andere

Is fouten maken tegenwoordig echt verboden?

We hebben met elkaar in de afgelopen jaren een situatie gecreëerd waarbij we vinden dat fouten niet meer mogen. Er mag niets meer mis gaan, want we denken dat dit niet meer nodig is. Als er iets fout gaat, begint de zoektocht naar de schuldige onmiddellijk

Spectaculaire groei franchise in accountancy: KUBUS Coöperatie voert de lijst aan

2016: snelste omzetgroei accountancy & administratie in tien jaar tijd Gepubliceerd op 21 februari 2017 om 14:46, door De Nationale Franchise Gids De branche accountancy & administratie profiteert na jaren van krimp weer van de groeiende Nederlandse

Geen pensioengarantie bij een APF

Van een gegarandeerd pensioen naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) De kosten van pensioen stijgen en commerciële instellingen verzinnen nieuwe mogelijkheden waardoor het pensioen in 1 klap minder zeker wordt. Wat is er aan de hand? De kosten voor het

Schuiven met pensioenpotjes

We krijgen steeds meer pensioenpotjes. De pensioendatum wordt op 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. Werknemers bouwen hierdoor een jaar langer pensioen op en krijgen (gemiddeld) een jaar korter pensioen. De pensioenkosten dalen met ca. 7% (en wat

Laten wij ons ook druk maken om kleine pensioenen

aandacht voor kleine pensioenen De pensioenelite in Nederland schrijft veel over pensioenen. Dit is op zich een zeer goede zaak, want ook al is pensioen in Nederland relatief gezien goed verzorgd er valt best wat te verbeteren, zeker bij de kleine pensioenen

Middelloon blijft meest voorkomende pensioenregeling

Wij lezen in rapporten van pensioenadviseurs (die willen bezuinigen op het pensioen van de werknemers, want dit is een fijne boodschap voor werkgevers) en sommige pensioenuitvoerders (die liever geen middelloon doen of niet kunnen) dat middelloon steeds

Wordt de pensioenregeling echt onbetaalbaar?

Pensioenadviseurs scoren graag bij hun opdrachtgevers en adviseren standaard: Dat het huidige middelloonpensioen onbetaalbaar wordt; dat er versoberd moet worden, dat werknemers graag een flexibel pensioen willen en dat dus naar beschikbare premie moet

Andere pensioenregeling voor nieuwe werknemers: Toegestaan?

Het is niet zondemeer toegestaan om voor werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden een andere pensioenregeling toe te zeggen dan voor de werknemers die al een pensioenregeling hebben. Het is van belang dat een goede toets plaatsvindt of

Toezichthouder steiger, verplicht bij werken op hoogte?

Werken op hoogte Er zijn jaarlijks tientallen ongevallen met ‘werken op hoogte’. Er wordt in de bouw en industrie veel met steigers gewerkt. De ISZW (voorheen Arbeidsinspectie) constateert al jaren dat het flink mis is met het gebruik van en het werken

Hoe gaan wij om met gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen Er zijn talloze stoffen die risico’s met zich meebrengen voor mens en/of milieu. Op de etiketten van deze gevaarlijke stoffen moet duidelijk zichtbaar zijn welk soort risico’s deze met zich meebrengen. Dat kan men af leiden aan het

Broeikaseffect, fabel of feit?

Broeikaseffect De aarde wordt opgewarmd. De ijskappen smelten. Vrijwel alle geleerden zijn er van overtuigd dat dit het gevolg is van het broeikaseffect. Voor deze geleerden is het een feit. Voor de toekomstige president is het een fabel. Hij staat daar

Pensioenrekenleeftijd in 2018 naar 68 jaar!

In 2018 wordt de pensioenrekenleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Dit kan voor de arbeidsvoorwaarde "pensioen" betekenen, dat de werkgever werknemers om instemming zal vragen om het pensioen te veranderen. Als de werkgever bezig is om de pensioenregeling

Nieuw pensioencontract: Paard van Troje?

Als de pensioenuitvoerder het pensioencontract met de werkgever opzegt, wordt er meestal een nieuw (of ander) contract afgesloten. Hierdoor is de kans zeer groot dat indexaties over al opgebouwde pensioenen (op termijn gaan) vervallen, terwijl dit niet

De toekomst van de aftrek kosten huurwoning

De toekomst van de aftrek kosten huurwoning Dat de kosten van een huurwoning in aftrek mogen worden gebracht wanneer deze ook deels zakelijk wordt gebruikt, is bij de meeste ondernemers niets nieuws. Echter is er in de afgelopen periode veel rumoer geweest

Inhouding op het minimumloon vanaf 1 januari 2017 verboden

Inhouding op het minimumloon vanaf 1 januari 2017 verboden Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn per 1 januari 2017 niet meer toegestaan. Dan zullen ook de aanpassingen in de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking treden. Inhoudingen

Bied het ‘bank referral scheme’ ook in Nederland de oplossing?

Het zogeheten “bank referral scheme” is per 1 november 2016 van start gegaan in Engeland. Dit betekent dat de 9 grootste banken in Engeland ondersteuning moeten gaan bieden aan het MKB wanneer zij worden afgewezen bij een financieringsaanvraag. De banken

Nieuw pensioencontract: gevolgen voor (ex-)werknemers en gepensioneerden?

Het kan behoorlijk mis gaan als er een nieuw pensioencontract wordt afgesloten. Veel werkgevers veranderen hun middelloonpensioen met voorwaardelijke indexatie in beschikbare premie. Hierdoor is de kans groot dat indexaties over opgebouwde pensioenen

AOW-ingangsdatum en pensioendatum versneld omhoog

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de pensioenrekendatum omhoog naar 68 jaar. De AOW-ingangsdatum zal op 1 januari 2022 zijn aangepast tot 67 jaar en 3 maanden. Voor ondernemingsraden betekent dit weer werk aan de winkel. Werkgevers (en pensioenuitvoerders)

Is het toegestaan dat nieuwe werknemers een andere pensioenregeling krijgen?

Het komt nogal eens voor dat oude werknemers hun pensioenregeling houden en werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden een andere pensioenregeling krijgen. De vraag of dit is toegestaan werd voorgelegd aan het College voor de Rechten van

Elektronische diensten buiten de EU: geen BTW! Of toch wel?

Ondernemers die online toegang bieden tot bijvoorbeeld games en databases moeten bepalen in welk land BTW verschuldigd is. Als is vastgesteld dat de afnemer buiten de EU is gevestigd, dan is er in principe geen BTW verschuldigd. Of toch wel? Regels binnen

Regels rond loonheffingen van stagiairs

Het schooljaar is weer begonnen. Studenten beginnen weer aan hun stages en afstudeeropdrachten. Wat zijn eigenlijk de regels omtrent loonheffingen voor bedrijven die stagiairs in dienst nemen? Als een stagiair een marktconforme vergoeding voor de werkzaamheden

Toelichting Belastingdienst op uitspraak Hoge Raad over werkruimte in gehuurde woning

De Hoge Raad heeft op 12 augustus 2016 arrest gewezen in een proefprocedure die de Belastingdienst heeft aangespannen over het gebruik van een werkruimte in een huurwoning. Dit heeft geleid tot veel vragen en discussie. De Belastingdienst heeft daarom

Wanneer zijn eten – en drinken voor de IB ondernemer aftrekbaar?

Wanneer zijn eten – en drinken voor de IB ondernemer aftrekbaar? Als een IB ondernemer een relatie in een zakelijk kader uit eten neemt is het duidelijk: De kosten zijn aftrekbaar. Zij het dat de BTW niet teruggevraagd mag worden en de kosten een gemengd

ZZP-DBA-NEE.nl

Een handtekeningenactie vanuit het hart. Tegen de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), de vervanger van de VAR . ZZP’ers lopen massaal vast met wet DBA ZZP’ers voelen zich in de steek gelaten door hun belangenorganisaties, die het wetsvoorstel

Klimaatverdrag en uw onderneming

Het klimaatverdrag van Parijs is nu ook ondertekend door de VS en China. ratificatie klimaatverdrag VS en China Wat houdt het klimaatverdrag in? Vanaf 2020 nemen de deelnemende landen (195) maatregelen om de wereldwijde temperatuurstijging te beteugelen

Schuldhulpverlening aan ZZP’ers

Inleiding De helft van de NVVK-leden (NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening) meldt, dat er in 2015 een toename is van het aantal ZZP’ers, dat een verzoek doet om schuldhulpverlening. Dit is overigens een trend die al enkele jaren zichtbaar

Klanttevredenheidsonderzoek nutteloos?

Waarom klanttevredenheidsonderzoek ? Een klanttevredenheidsonderzoek kan nuttige informatie opleveren. Hoe heeft de klant uw product of dienstverlening beleefd? Wat ging er goed en wat kon beter? Hele nuttige informatie: immers het bedrijf bestaat bij

Waarom zou je een risico inventarisatie (ri&e) nodig hebben?

Een ri&e staat voor risico inventarisatie en evaluatie. Indien een organisatie meer dan 40 uur personen in dienstverband heeft is deze verplicht een ri&e te hebben. Artikel 5 Arbowet verplicht daartoe. Artikel 5 Arbowet: 1.Bij het voeren van

Armoede, Arm in Nederland? Eigen schuld! Is er een oplossing?

Wat is armoede? Ik leef er niet in naar de normen van de overheid gezien mijn inkomen. Voor de puissant rijken ben ik wellicht een pauper. Het is relatief. Ik vind Wikipedia een gevaarlijke bron om te raadplegen maar als ik daar zoek op armoede krijg

Wat gaat het klimaatverdrag van Parijs voor u betekenen?

Het klimaatverdrag heeft de volgende doelen: Zo snel mogelijk een einde maken aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. Rond 2050 moet er een evenwicht zijn tussen alle uitstoot van broeikasgassen en het vermogen van de natuur om ze te absorberen

Laten we onze strategie nog even opfrissen!

Strategie aanpassen? Wat is het nut van een plan waarin de getallen min of meer automatisch met 1% worden verhoogd of verlaagd? Toch is dit vaak wat gebeurt als we de strategie opfrissen of het jaarbudget vaststellen. Het laat zich raden wat de betekenis

Vermogensetikettering IB wonen en werken in één pand, wat niet splitsbaar is.

Voor een IB ondernemer leidt de vermogensetikettering in de praktijk vaak tot veel problemen. Welke kapitaalgoederen (investeringen van minimaal € 450,--) zet ik op de zaak en welke juist niet? Of mag ik eventueel kiezen? Er zijn drie soorten vermogensetikettering:

Overzicht van het fiscale jaar 2015

Internationale gegevensuitwisseling heeft in 2015 nooit hoger op de politieke en maatschappelijke agenda gestaan. Beleidsmakers zetten in op steeds ruimere maatregelen inzake automatische gegevensuitwisseling. De Belastingdienst krijgt een steeds beter

De nieuwe versie ISO9001:2015

De nieuwe ISO9001:2015 en ISO14001:2015 is een sterk managementinstrument. Waar voorheen nog al eens kritiek was dat deze normen leiden tot veel procedures en administratieve rompslomp en ‘handtekeningen jagen’ als wijze van borging, is de norm nu geëvolueerd

Helderheid over rollen en verantwoordelijkheden is noodzakelijk

De afgelopen jaren zijn we als organisatie sterk gegroeid. Helaas gaat dat niet zonder groeistuipen, zo bleek afgelopen week. In de management vergadering hadden we een knallend ruzie over wie nu echt verantwoordelijk is voor het afhandelen van een aantal

Intrekking Europese spaarrichtlijn

De Europese Raad heeft de Europese Spaarrichtlijn (Richtlijn 2003/48/EG), waardoor de belastingdiensten sinds 2005 een betere toegang hadden tot inlichtingen over particuliere spaarders, op 10 november 2015 ingetrokken. De intrekking van de Europese

Verantwoordelijkheid, een krachtig organisatiehulpmiddel

Verantwoordelijkheid Het begrip 'verantwoordelijkheid' en zaken die daar een sterke band mee hebben komen de laatste jaren in de discussies en opvattingen over organiseren continu tegen. Toch wordt er over verantwoordelijkheid als organisatieprincipe

Ondernemers willen sturen

De week zit er al weer op; je hebt hard gewerkt en dus verwacht je een goed resultaat. Denk je, hoop je. Eigenlijk weet je al dat het niet zo is. Het begon al op maandag met de sales meeting. Veel plannen, bezoekrapporten, en andere kantooractiviteiten

Medewerkers willen helderheid

Nieuwe plannen; weer nieuwe actieplannen. Veel ondernemingen zuchten er onder. Het probleem van nieuwe actieplannen is dat oude plannen vaak niet worden afgevoerd, bijgestuurd, gestopt, en/of teruggedraaid. De nieuwe plannen komen er gewoon bij; er gaat

32 tips om meer uit e-mailmarketing te halen.

Enige tijd geleden publiceerde ik een artikel over e-mailmarketing (digitale nieuwsbrieven, digitale aanbiedingen e.d.) op dit platform. Daar heb ik veel positieve reacties op gekregen en het verzoek om meer tips te geven. Bij deze dus een vervolg. Steeds

Klanten willen zekerheid

“De jaarlijkse discussie over nieuwe strategische doelstellingen en jaarbudgetten wordt weer volop gevoerd. Nog niet zo lang geleden hebben we in ons bedrijf met veel fanfare de nieuwe klantenstrategie (“Klant is Koning”) vastgesteld en nu moeten we

Is bij informatiebeveiliging ISO 27001 noodzakelijk?

1. Inleiding Het nieuwe kapitaal is informatie. De nieuwe economie is bij uitstek een informatie-economie. De smartphones en apps zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Organisaties die zich bezig houden met informatie verzamelen en delen

Opheffing van het bankgeheim: juridische bijstand

Op 1 januari 2018 heft Zwitserland, de bakermat van het bankgeheim, het bankgeheim op. De Zwitserse banken bezorgen dan automatisch informatie over rekeningen van Belgen, Nederlanders, … aan de Zwitserse fiscus, die de informatie automatisch zal doorspelen

Consistentie in ondernemen is noodzakelijk

Veel ondernemingen halen hun doelstellingen niet en blijven tobben met magere resultaten. De effectiviteit van deze ondernemingen staat vaak onder druk, omdat acties en besluiten slechts gedeeltelijk en soms met tegenzin worden uitgevoerd. We zetten

Reorganiseren: waarom blijft men het doen?

Reorganiseren leidt zelden tot de gewenste verandering In de grotere organisaties, heerst nog steeds een ‘geloof’ dat gewenste veranderingen gerealiseerd kunnen worden met een reorganisatie. Ik noem het een 'geloof' omdat het niet door feiten wordt ondersteund

Duurzame inzetbaarheid, belangrijk?

Duurzame inzetbaarheid: het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Duurzame inzetbaarheid gaat over maatregelen die getroffen moeten worden

Grensoverschrijdende consolidatie: de CCCTB

De fiscale autonomie van de EU-lidstaten heeft niet te miskennen gevolgen op Europees vlak. Iedere lidstaat probeert immers een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat te creëren voor het aantrekken van buitenlandse investeerders. Grote ondernemingen maken

Vermogensetikettering IB bij wonen en werken in een splitsbaar pand

Wanneer is er sprake van een woon-werkpand? Bij een woon-werkpand is sprake van gemengd gebruik. Het pand wordt zowel zakelijk als privé gebruikt. Een niet te verwaarlozen gedeelte van het pand wordt door de ondernemer voor bedrijfsdoeleinden gebruikt

Waarom een ondernemer (g)een accountant nodig heeft!

Een vraag die een ondernemer zich zo nu en dan stelt: heb ik een accountant nodig? / of kan ik volstaan met een goed(e) boekhouder / administratiekantoor? Het wettelijk kader: Voor 1.409.241 (geregistreerde hoofd vestigingen bij de KvK) bedrijven in

International Tax - European version of FATCA

The EU Council agreed on the revision of the Directive on Administrative Cooperation (DAC), this means a step towards the adoption of a FATCA-like automatic exchange of information mechanism throughout the European Union. DAC The original draft contained

Succes in Outsourcen? Aanpak 180 graden draaien.

Ik ontving recent een excuus brief van een overheidsinstantie. Het excuus betrof een fout die door een outsourcepartner gemaakt was. Het herinnerde me eraan hoe moeizaam outsourcen vaak verloopt. Hardnekkige misvattingen met betrekking tot de aanpak

Belastingbeleid van multinationals en overheden

‘McDonald's ontweek meer dan 1 miljard euro belastingen’ en ‘Nederlandse multinationals profiteren van Belgische belastingaftrek’. Deze krantenkoppen verschenen anno 2015 al in de media, maar zijn slechts een kleine greep uit de vele berichten over het

CRS: een stap verder dan FATCA?

De uitwisseling van informatie voor fiscale doeleinden is anno 2015 één van de meest besproken onderwerpen in het internationaal belastingrecht. Internationaal wordt er een stortvloed aan nieuwe fiscale maatregelen voor financiële instellingen afgekondigd

Fiscale constructies in Nederland en België

Fiscale fraude krijgt door de geglobaliseerde economie steeds meer een internationaal karakter. Zo is iedereen zich ervan bewust dat er internationale fiscale constructies zijn die als enig doel hebben het ontwijken of het ontduiken van belastingen

Hét businessmodel voor een franchise organisatie: de coöperatie?

ONBEKEND maakt ONBEMIND: De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties roept de wereld op met de slogan "Cooperative Enterprises Build A Better World" . Als een ondernemer zich went tot een gemiddelde notaris of fiscaal–jurist met de vraag om een coöperatie

Twittermarketing voor grenzeloze klantenwerving

Twitter wordt door velen nog gezien als een leuk sociaal medium om informele persoonlijke contacten te onderhouden en niet zozeer als een zakelijk netwerk, dat de marketinginspanningen van organisaties ontzettend kan verlichten. Juist vanwege het informele

Goed voorbereid internationaal zakendoen

Het zakendoen stopt niet aan de Nederlandse landsgrenzen. Als internationaal actieve ondernemer wordt u dan ook geconfronteerd met fiscale regels in diverse landen. De geglobaliseerde zakenwereld heeft er ook toe geleid dat er steeds meer internationale

Banken: tucht van de markt of illusie van marktwerking?

De verklaring van de bankier: “Banken zijn commerciële bedrijven. Winst maken is de hoofddoelstelling. Vanuit deze commerciële houding wordt er dan ook naar de wereld gekeken. Deze benadering zorgt er voor dat er hier en daar wel eens een bankier iets

Nederland een belastingparadijs?

Op maandag 30 maart 2015 begon een speciale commissie van het Europees Parlement met een onderzoek (inclusief hoorzittingen) naar belastingontwijking in de EU, als politieke opvolging van onder andere de LuxLeaks-onthullingen. Nederland wordt er samen

OESO wil meer info van multinationals

Multinationals moeten in de nabije toekomst meer informatie verstrekken over hun activiteiten per dochtermaatschappij per land. Naast een groepsoverzicht moet een uitvoerig rapport per dochter worden opgemaakt. Daarnaast moeten ook branches van bedrijven

De belastingdienst is watching you!

De Nederlandse belastingdienst viel in 2013 in de prijzen (Big Brother awards) vanwege het opvragen van gegevens van mensen die bij parkeerautomaten op kentekens parkeren en voor het opslaan van kentekens die de politie voor de belastingdienst verzamelt

Greencard holders moeten oppassen

Nederland ondertekende op 18 december 2013 een FATCA-overeenkomst met de Verenigde Staten (VS). Hierdoor rapporteren de Nederlandse financiële instellingen sinds 1 juli 2014 aan de Nederlandse belastingdienst over de tegoeden die ze aanhouden voor rekening

Het rekeningschema, jouw graadmeter

Het rekeningschema een goede basis Het rekeningschema is een reeks met grootboekrekeningen. Je verwerkt de uitgaven en inkomsten door deze te boeken op de juiste grootboekrekening. Hiermee kun je straks de administratie gemakkelijk invullen en er de

Wilt u ook nog 'In Control' zijn?

Maar wat betekent 'In Control zijn' eigenlijk voor uw organisatie? Tegenwoordig wil iedere organisatie ‘In Control’ zijn. Maar wat betekent dit eigenlijk; kan er dan niets meer fout gaan of wil je anderen geruststellen dat het bij jouw organisatie wel

Goede projectadministratie = winst

Projectadministratie waarom? Projectadministratie, wat houd je tegen? Projectadministratie, ook dat nog. Je bent een hardwerkende ondernemer en je hebt al genoeg administratieve verplichtingen. Waarom zou je dan ook nog vrijwillig beginnen aan een projectadministratie?

Organiseren in het postindustriële tijdperk

Waarom gebruiken we in de huidige tijd nog steeds methodes en structuren die gebaseerd zijn op opvattingen die uit een heel ander tijdperk komen? Het wordt hoog tijd om onze organisaties en de manier waarop ze geleid worden, anders op te zetten, niet

Tijd voor een goede offerte

Een goede offerte maken, maar weinig tijd Tijd voor een goede offerte! En nu nog een goede offerte schrijven. Herken je dit? Je hebt een goed gesprek gehad, bent enthousiast en het zou toch mooi zijn als je de opdracht krijgt! Maar ondanks je enthousiasme

Inleiding vermogensetikettering voor ondernemers binnen de inkomstenbelasting.

De vermogensetikettering binnen de inkomstenbelasting geeft in de praktijk veel problemen. Investeringen in (kapitaal)goederen welke uitsluitend voor de zaak gebruikt worden, is verplicht ondernemingsvermogen. Investeringen welke u uitsluitend privé

Boekhouden, hoe houd je het leuk?

Boekhouden moet je willen Boekhouden, de meeste ondernemers worden daar niet vrolijk van. Als ondernemer heb je ervoor gekozen om te doen waar je goed in bent en plezier in hebt. Voor de meeste ondernemers behoort boekhouden niet tot deze categorieën

Websitebezoekers aantrekken via Twitter

Wil een website uitstijgen boven het niveau van een digitaal visitekaartje, dan is het websitebezoek de sleutel tot succes. En met succes bedoel ik de mate waarin een website in staat is klanten te werven. De voorwaarden waaraan een dergelijke website

Bijtelling auto 2016 eindelijk bekend. Wat zijn de gevolgen voor u?

Het heeft wat moeite gekost, maar eindelijk ligt er een plan op tafel voor de bijtelling voor de auto van de zaak in het jaar 2016. Volgens de huidige plannen – die vrijwel zeker worden aangenomen – komt de bijtelling er als volgt uit te zien: (ter vergelijking

Bijtellingsgrenzen auto in 2016 fors aangescherpt!

Op 23 oktober heeft staatssecretaris Wiebes het autobelastingbeleid voor het jaar 2016 bekend gemaakt en de bijtellingsgrenzen flink aangescherpt: Staatssecretaris Wiebes introduceert voor het tussenjaar 2016 een halftarief in de MRB voor (semi)elektrische

Financial Lease, wat doet een intermediair?

Financial Lease, hoe werkt het? Financial Lease is een vorm van leasing waarbij de financieringsmaatschappij (lessor) enkel juridisch eigenaar is van het geleasete object terwijl het economisch eigendom bij aanvang van het leasecontract overgaat op de

Verschil tussen Financial Lease en Operational Lease

Operational Lease of Financial Lease? Bij lease moet onderscheid worden gemaakt tussen Financial Lease en Operational Lease. Financial Lease lijkt op Operational Lease, er zijn echter een paar belangrijke verschillen tussen beide. Hierna wordt het verschil

Systeem bijtelling auto van de zaak op de schop

Per 1 januari 2016 gaat naar verwachting het systeem voor de bijtelling van de auto van de zaak op de schop. Zoals het er nu naar uitziet wordt het systeem vereenvoudigd door het verminderen van het aantal bijtellingscategorieën. Ook wordt meer belasting

Een percentage voor vermogensbeheer heeft een enorm meevreeteffect

De verborgen kosten van een percentage bij vermogensbeheer Stel u bent de gelukkige bezitter van €200.000 aan liquide middelen. Banken vertrouwt u niet meer, de rente is laag dus zoekt u een alternatief. Doel: vermogensbehoud, vermogensgroei maar weinig

5 valkuilen voor beleggers waar je niet in moet trappen

Beleggen is niet altijd even gemakkelijk. De beurs vliegt soms alle kanten op, door geopolitieke, macro-economische of bedrijfsspecifieke factoren en ondertussen moet u maar uitvinden wat de juiste waarde van een aandeel is. De ene hype volgt de andere

Waarom Google vindbaarheid en Adwords samenhangen

Je hebt eigenlijk geen keuze, je moet aan Google vindbaarheid werken. Het lijken ver uiteenlopende thema's, adverteren op Google middels Google Adwords of "gewoon" organisch boven komen in de gratis zoekresultaten. Het enige verband lijkt te zijn dat

Op vakantie met de auto? Lees deze 8 tips!

Vakantie met de auto? Overweeg de volgende tips! 1. Bent u goed voorbereid? Laat uw auto technisch controleren voordat u aan uw vakantiereis begint. Veel merkdealers en fitters bieden een zomercheck aan. Zij voeren een controle uit op de belangrijkste

Financial Lease kenmerken

Soorten leasing Er zijn verschillende soorten van leasing te onderscheiden, te weten; Financial Lease, Operational Lease, Equipmentlease, Shortlease en vele varianten hierop. Hieronder zal ik de kenmerken van Financial Lease verder toelichten. Financial

Financial Lease verlagen door subsidie te gebruiken

Wat is Financial Lease? Door gebruik te maken van Financial Lease kunt u een bedrijfsmiddel aanschaffen zonder gebruik te maken van uw eigen financiële middelen. U betaalt gedurende de looptijd maandelijks hetzelfde bedrag in de vorm van rente en aflossing

Hoe zet ik bloggen effectief in bij mijn klantenwerving?

Startende zakelijke bloggers, die hun ziel en zaligheid in hun blogs hebben gelegd, zijn vaak ontgoocheld door het uitblijven van reacties. Zij hadden hun onderwerp toch zorgvuldig afgestemd op de behoeften van hun doelgroep, het blog voorzien van een

Deflatie als argument voor lage rente

Deflatie wordt misbruikt voor lage rente De ECB (Europese Centrale Bank) bij monde van haar president Mario Draghi, een oud Goldman Sachs-bankier, heeft het almaar over de angst voor deflatie. Draghi dreigt met steeds forsere maatregelen om de inflatie

Echt succes met E-mailmarketing (digitale nieuwsbrieven)

Inmiddels hebben veel bedrijven of ondernemers wel een eigen digitale nieuwsbrief en doen ze aan "e-mailmarketing" zoals dat dan zo mooi heet, maar is dat eigenlijk wel zo? In mijn optiek is e-mailmarketing veel meer dan het versturen van een digitale

Waar u op moet letten bij een (te) hoog dividend

Beleggers duiken massaal op dividendaandelen. Ze staan bekend als de meest veilige belegging nu staatsobligaties en rente niets meer oplevert. Maar zijn ze ook zo veilig als iedereen denkt? En is het wel zo verstandig om zoveel dividend uit te keren?

5 Tips voor lange termijn beleggers

5 Tips voor lange termijn beleggers Beurzen staan voor ons gevoel hoog, maar is dat ook zo? Wie vermogen wil opbouwen voor later zal zichzelf bloot moeten stellen aan de aandelenbeurs, zoveel wil de ECB ons wel duidelijk maken. De spaarrente staat bijna

Het geheim van een goede column

Het geheim van een goede column Het leger columnisten op internet groeit en groeit. De opkomst van Content Marketing heeft ervoor gezorgd dat veel bedrijven hun medewerkers aansporen hun kennis beetje bij beetje te delen met de achterban. Dit moet veelal

Hoe reageer ik op anonieme "reaguurders"

Met de opkomst van contentmarketing is het leger aan columnisten op internet fors uitgebreid. Niet vreemd, het voorziet in een behoefte, mensen lezen graag meningen en voor de columnist is het een goedkope vorm van marketing. Hoewel voor veel aspirant-columnisten

Verminder de verstikkende werking van regelgeving op je organisatie

Regelgeving wordt gebruikt om ongewenst gedrag te voorkomen en gewenst gedrag te stimuleren. Vooral de financiële sector is de afgelopen jaren geconfronteerd met een sterke toename van de regelgeving. Deze toename komt voor een deel voort uit de ervaringen

Uitspraak proefprocedure: bijtelling omlaag na aanpassing auto

Stel u rijdt in een auto met een net te hoog uitstootpercentage, dan komt u helaas niet in aanmerking voor een lagere bijtelling, ook al is het verschil nog zo klein. Stel u laat deze auto aanpassen zodat het uitstootpercentage binnen de grenzen van

Uitkering werknemer niet beïnvloed door aanzegvergoeding werkgever

De regering heeft vorige week donderdag in reactie op vragen van de Eerste Kamer laten weten dat de aanzegvergoeding die de werkgever moet betalen bij het niet (tijdig) in acht nemen van de aanzegplicht geen invloed heeft op de uitkering van de werknemer

Zakelijke storytelling; vier beproefde technieken

'Storytelling' staat steeds meer in de belangstelling als middel om speeches, inleidingen en/of presentaties een extra impuls te geven zodat de boodschap niet alleen luid en duidelijk overkomt, maar dat deze ook blijft hangen en vooraf gestelde doelen

Advocaat arbeidsrecht kan nu ook procederen bij eKantonrechter

Advocaten arbeidsrecht kunnen sinds afgelopen vrijdag procederen bij de eKantonrechter. Bij de eKantonrechter verloopt alle communicatie in principe via de website www.rechtspraak.nl . Er worden in principe geen stukken meer per post verstuurd. Wel vindt

Druk, druk, druk

Niet vaak vloeien de begrippen ‘klacht’ en ‘uitdaging’ samen. Maar waar het om managers gaat is dat het geval. De klacht van veel managers en tegelijkertijd hun uitdaging is dat zij ”druk, druk, druk’ zijn. Op 28 april 2013 werd ik gebeld door Feike

Wat maakt contentmarketing succesvol?

Onmisbare ingrediënten voor succesvolle contentmarketing Contentmarketing is een eigentijdse en sympathieke vorm van marketing. De reclameboodschap wordt de potentiële klant niet opgedrongen, maar wordt op vrijwillige basis door hem of haar "gevonden"

Renteswap Holland Casino geen HEDGE!

Afdekking van het renterisico keert zich tegen Holland Casino Rien ne va plus, het geld is niet meer van u. Dat kreeg de directie van Holland Casino te horen toen zij de balans opmaakten van vorig jaar. De prachtige renteswaps , afgesloten om de met

Mag arbeidsrechtadvocaat werknemer weer declareren aan werkgever?

Uitspraak Hof van discipline Advocaten Arbeidsrecht, die optreden voor werknemers, mochten als gevolg van een beslissing van het Hof van Discipline van 2 december 2013 de declaratie niet meer op naam van de werkgever zetten. Naar de mening van het Hof

Eerste uitspraken proefprocedures btw auto bekend: 1-0 voor de fiscus!

De rechtbank Gelderland heeft recent uitspraak gedaan in een aantal proefprocedures dat is aangespannen in verband met de btw op het privégebruik van de auto van de zaak. Het gaat in deze proefprocedures om werkgevers die geen van allen uit hun administratie

Het hoe en waarom van renteswaps

Vorige week meldde het FD dat uit onderzoek van het financieel adviesbureau Cadension bleek dat op basis van de huidige rentestanden het MKB zo’n kleine 4 miljard onder water staat bij haar aangeschafte renteswaps. De banken hebben op onderliggend 517

Kantoorautomatisering blijft mensenwerk

I Human, 2084: De rol van mens en robot in 2084 Op 9 april 2014 was de robot een item in een actualiteitenrubriek. De robot kan steeds meer taken van de mens overnemen. Begon het met geestdodend werk (het aandraaien van moertjes en boutjes), nu kunnen

Auto nieuw of niet? Belangrijke uitspraak zet inspecteur op achterstand.

Auto importeren nu voordeliger? Het verschil tussen een nieuwe of een gebruikte auto is niet altijd even duidelijk, vooral bij auto’s die vrijwel nagelnieuw zijn en weinig kilometers op de teller hebben. De rechter geeft in een recente uitspraak een

6 principes van beïnvloeding

Hoe vestig je in positieve zin de aandacht op je? Veel ondernemers en zzp'ers maken ter beïnvloeding van hun (potentiële) klanten gebruik van sociale media, maar hebben eigenlijk geen flauw idee wat het effect van de daarin gestoken tijd en moeite is

Afspiegelingsbeginsel geldt vanaf 1 april 2014 niet meer voor AOW'ers

Het Ontslagbesluit wijzigt vanaf 1 april 2014, waardoor AOW-gerechtigde werknemers in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen voortaan het eerst voor ontslag in aanmerking worden gebracht. Pas daarna wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast

Content management draait om geloofwaardigheid

Er is een aantal gebruikers van sociale media dat zichzelf 'expert' of zelfs 'goeroe' noemt. Op de ruim 200 miljoen profielen komt het woord 'expert' in ruim 1% voor en de woorden 'guru' of 'goeroe' in 1‰. Nu zal het mij eerlijk gezegd een zorg zijn

Gaat China de belegger pijn doen?

De beurs is momenteel niet omhoog of omlaag te krijgen. De trading range vernauwt zich en dat duidt er op dat er een grotere beweging aan zit te komen. Gezien de relatieve rust in aandelen- en obligatieland zou je denken dat die beweging omhoog is. De

Andere tijden, andere veranderaanpak! Succesvol veranderen dankzij organisatiecoaching.

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd had. Deze waarheid begint langzaam maar zeker steeds meer door te dringen. Als je zaken wilt veranderen, moet je dingen dus echt anders gaan doen. Meer en meer zie ik ondernemingen met deze thematiek

Nieuwe RABO Certificaten: Wees kritisch bij een hoog rendement !

RABO Van Ledencertificaten naar RABO beursgenoteerde certificaten (totaalbedrag 6 mrd) Rabobank heeft in november 2013 aangekondigd dat ze de ledencertificaten willen omzetten naar beursgenoteerde certificaten. Dit kwam na een zeer roerige periode voor

5 Potentiele spelbrekers voor de beurs in 2014

Het beursjaar 2014 is begonnen met wisselende resultaten. Meestal is de eerste beursdag een goede maar dit jaar maakten vooral de indices in de VS een valse start. Tegenvallende cijfers in China en een flink opgelopen beurs tijdens de feestdagen werden

Crowdfunding verdient een plek in uw portefeuille

Crowdfunding verdient een plek in uw portefeuille U hebt er vast wel eens van gehoord. Crowdfunding. Het financieren van een bedrijf, restaurant, of kunstuiting door de crowd, de massa dus. De crowdfunders van het eerste uur ondersteunden vooral artiesten

Respect en groepsgedrag

Wat hebben respect en groepsgedrag met elkaar te maken? Wie wil nou geen goed(e) team(s) om de organisatiedoelen waar te maken? Een team dat exact weet welke vlag ze moet halen om toegevoegde waarde te creëren. Waarde waar de klant ook nog eens graag

Beleggen in ETF's: Japan, het land van de rijzende index

De Japanse Nikkei doet het geweldig dit jaar. Vanaf het begin van dit jaar is de Nikkei al 45% gestegen. Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan de dalende yen, maar als we daarvoor corrigeren blijft er nog steeds een imposante 25% winst over

Bancaire beleggingsadviezen verliezen steeds meer terrein

De Nederlandse belegger is zeer kritisch De Nederlandse belegger is in vergelijking tot de gemiddelde Europese belegger veel minder afhankelijk van bancair beleggingsadvies. Die afhankelijkheid zal hoogstwaarschijnlijk met ingang van 1 januari 2014 nog

Time Management door onthaasten

100 tips om geen slaaf maar meester van uw tijd te worden en te blijven. Overkomt het u ook altijd? U heeft haast en, of de duvel er mee speelt, staan steevast alle lichten op rood als u er aankomt of komt u in een file terecht die normaal gesproken

RABOBANK: Is de gifbeker nu eindelijk leeg?

De Rabobank heeft het niet gemakkelijk de laatste jaren. Het geluk wat de bank had tijdens de crisis om niet beursgenoteerd te zijn zodat niet alles open en bloot op tafel hoefde is inmiddels volledig verdwenen. De enige nog zelfstandige grootbank in

Gedragsverandering in organisaties

Gedragsverandering in organisaties Uit een onderzoek is gebleken dat 85% (!) van de werknemers niet de doelstellingen kon benoemen die hun manager voor ogen had? Nu kunnen we allerlei vraagtekens zetten bij de randvoorwaarden van dit onderzoek, maar

Second opinion van groot belang voor beleggingsportefeuille

In de medische wereld is het heel gewoon om bij twijfel over het ziektebeeld een second opinion aan te vragen. Hoewel sommige artsen het nog wel als een blijk van wantrouwen zien heeft het voor de patient wel degelijk toegevoegde waarde. Ook als blijkt

Grand Canyon Marketing

Ondernemen is een van de leukste bezigheden die ik ken. Niet dat het echte eeuwigheidswaarde heeft, maar het houdt mij van de straat en met een beetje geluk maak ik anderen gelukkig of help ik hen hun (werkzame) leven wat te veraangenamen. Om te kunnen

Succes met marketing in ‘crisistijd’

Crisistijd. Ik hoor het u al denken: daar komt weer een verhaal over hoe slecht het allemaal gaat. Toegegeven, het gaat allemaal niet zo makkelijk als een aantal jaren geleden, maar dat betekent nog niet dat de huidige tijd geen kansen biedt. Succesvol

Heisa bij iedere verandering in de organisatie

Heisa bij iedere verandering in de organisatie. Zet een groep mensen bij elkaar en u heeft de garantie dat er van tijd tot tijd heisa 'in de tent' komt. Dus het kan niet anders dan dat dit bij tijd en wijle ook uw organisatie overvalt. Daar gebruiken

Risicomanagement is niet hetzelfde als risico’s vermijden

De bedoeling van risicomanagement is het op een rationele, weloverwogen en bewuste manier omgaan met risico’s die je als bedrijf loopt. Dit wordt gedaan door: Het risico van een (ongewenste) gebeurtenis in te schatten. Vervolgens wordt de kans op het

Waar moet de werkgever op letten bij opvullen van vacatures?

Het vinden van de juiste mensen is allesbehalve een sinecure. Werkgevers kunnen daarbij best wat hulp gebruiken. Om hun werk wat te vergemakkelijken volgen hieronder een aantal voorbeelden die bij het opvullen van vacatures van pas kunnen komen. De getrainde

Hoe u zelf verandermanagement in de weg staat

Deze column gaat er dieper op in hoe u zelf verandermanagement in de weg staat: De vakantie is voorbij en iedereen gaat er weer met frisse moed tegenaan ..... totdat de conclusie (opnieuw) opborrelt, dat anderen nogal eens - met de beste bedoelingen

Grenzen aan de groei van netwerken: het perspectief van een jobcoach

Waar liggen de grenzen van je netwerk? Wat een boeken over netwerken bestaan er toch….en wat weten we nog weinig hoe het echt werkt? Als werving/selectieadviseur moet ik eten van mijn netwerk en onderhoud dus regelmatig contact met mijn netwerk. Maar

Hoe organisaties hun succes onbewust saboteren

Regelmatig ben ik in contact met organisaties die op zoek zijn naar assistentie om een bepaalde verbetering door te voeren. Het valt me op hoe organisaties hun succes onbewust saboteren door de aanpak die ze daarbij hanteren. Er moet een verandering

Arbeidsmarkt smeekt om meer flexibiliteit

Nederland is in beweging….nee Nederland is op drift geraakt en weet niet waar het economisch uitkomt. De EU wankelt en dreigt zich te splitsen in twee helften: het zuiden en het noorden. De arbeidsmarkt staat onder zware druk. Aanpassingen zijn onontkoombaar

Hoe versterk ik als accountant de relatie met mijn klant: drie tips voor inzet van “nieuwe“ technologie?

Technologie Ook accountants worden vandaag de dag geconfronteerd met de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen plaatsvinden en worden ingezet in bedrijven. Organisaties gaan meer gebruik maken van cloud computing, social media, inzet van apps

Waarom de controller zijn werk niet goed kan doen? Tips voor opmaat naar een organisatie in control.

Brandje blussen of duurzame verbetering? In veel artikelen is en wordt geschreven over wat control, controlling en controller is. Wat blijkt is dat er niet een eenduidige opvatting is over wat een controller is en doet. Het gebruik van verschillende

Co-creatie bij reorganisaties

Als reactie op het blog misvattingen in organisatieveranderingen kreeg ik de vraag hoe ga je om met de situatie waarin medewerkers een situatie moeten creëren die voor (een deel van) hen niet leuk is, bijvoorbeeld omdat er bezuinigd moet worden? Kun

De grootste misvatting bij organisatieveranderingen

In mijn vorige blogs heb ik beschreven waarom het noodzakelijk is dat, om te kunnen participeren in de uitvoering van een verandering, het noodzakelijk is ook betrokken te zijn geweest bij het bedenken van die verandering. Zonder eerst te denken aan

Opvolging binnen familiebedijven

Opvolging binnen familiebedrijven: kroonprinsen of kruisridders Opvolging binnen de familie is niet (meer) vanzelfsprekend. In de afgelopen decennia is dit besef gegroeid, onder zowel kinderen als ouders. Onder andere als gevolg van de economische ontwikkeling

Entrepreneurs toss and turn with indecisiveness

The defining factor in the complex decision-making process of entrepreneurs is still human emotion – not the technological or analytical methods. How can indecisiveness be avoided? How can it be that entrepreneurs, who are considered by nature to be

Why isn’t there more cooperation between companies?

Particularly now that economic forecasts are gloomy and long term trends like globalization and population ageing account for new challenges, the entrepreneur cannot let a single chance go by to optimize operational efficiency. In this respect, a solid

Competition forces consultants into micromarketing to find new business

The emergence of digital media has made it possible to continually improve our perception into consumer behaviors and patterns. In the 90’s, this paved the way for the arrival of the newest member of the marketing family: micromarketing . This latest

Building Blocks for a Top Company

For more than 20 years, together with an extensive team of researchers, Jim Collins has been trying to determine why certain companies stand out above similar companies and moreover why they seem to be more resilient against various forms of adversity

The mental aspect of entrepreneurship is greatly ignored

There’s more than enough being written about starting a business, business plans, marketing, how team work should be encouraged, etc., but there’s little to find on what is perhaps the most difficult aspect of entrepreneurship: the mental. We’ve all

Duizenden pensioenregelingen niet 67-proof

Om aan de nieuwe wettelijke vereisten per 1 januari 2014 te voldoen moeten duizenden pensioenregelingen worden aangepast om fiscale bovenmatigheid te voorkomen. Verzekeraars kiezen er in de regel voor om een knip aan te brengen: bestaande aanspraken

Co-creatie van veranderingen heeft blijvende positieve gevolgen.

In mijn vorige blog heb ik uitgelegd waarom het noodzakelijk is organisatieveranderingen door co-creatie en co-materialisatie tot stand te laten komen. Kort samengevat: Een verandering bestaat uit het bedenken van een idee (creatie) en het uitvoeren

De snel veranderende wereld en de impact op uw organisatie

De juiste koers varen in een snel veranderende wereld De snel veranderende wereld heeft een enorme impact op uw organisatie. Economische gebeurtenisen in de afgelopen jaren dwingen organisaties tot continue aanpassingen en veranderingen. Immers, onder

Bedrijfsopvolging: familiezaak?

MKB familiebedrijf: de kurk waarop de BV NEDERLAND drijft Volgens een recente telling door ING bank telt Nederland zo’n 260.000 familiebedrijven . Dat is ca 70% van het totaal aantal bedrijven, eenmanszaken en corporaties niet meegeteld. Volgens het

Veranderen organisaties door socialmedia?

De impact van socialmedia Vanzelfsprekend heeft u al wel eens gehoord van socialmedia. Die zoon/ dochter, die jonge medewerker, of wellicht bent u zelf al wel een socialmedia gebruiker? Onderzoek naar socialmedia gebruik in Nederland uitgevoerd door

Bedrijfsoverdracht in crisistijd

Bedrijfsoverdracht in crisistijd Veel ondernemers worden momenteel geconfronteerd met het dilemma ten aanzien van het onderwerp bedrijfsoverdracht. Nu verkopen en wellicht met minder genoegen nemen dan in een situatie van hoogconjunctuur óf de komende

Does a business blog really make a difference?

The fact that most companies’ customers today are actively online, makes having a balanced internet strategy essential. It’s clear from the below graph that companies agree with this statement. All of them have plans to significantly increase spending

Bedrijfsovername adviseur maakt het verschil

Ervaren bedrijfsovername-adviseur maakt het verschil Een ervaren en betrouwbare bedrijfsovernameadviseur maakt het verschil als u uw bedrijf wil verkopen of een onderneming wil overnemen. Een bedrijfsmakelaar is uw vertrouwenspersoon als het gaat om

International Tax – The Netherlands still attractive for multinationals?

As from mid-2012, the Dutch parliament has expressed its interest in the use of the Netherlands in international tax planning structures by foreign (multinational) companies and is moving towards measures against so-called letterbox companies. Will the

Co-creatie van organisatieveranderingen: positieve medewerkers en betere participatie

Ik mijn vorige blog heb ik de noodzaak van een positieve mindset besproken om succesvolle organisatieveranderingen door te kunnen voeren. Het geeft organisaties een veel betere kans goede resultaten te boeken met hun veranderprogramma’s. Met co-creatie

Positief veranderen: Organisaties veranderen gemakkelijk, natuurlijk en met plezier

Hoe vaak heeft u het al gehoord? Organisatieveranderingen mislukken in 70% van de gevallen. Of, leidinggevenden hebben moeite sturing te geven aan veranderingen. Of medewerkers lijken altijd weerstand te hebben tegen veranderingen. En zo verder. Positief

Hoe breng ik mijn zakelijk blog om zeep?

Het voornaamste doel van elke zakelijke blogger is (of zou moeten zijn) het in contact komen met nieuwe klanten en het onderhouden van de relatie met bestaande klanten. Op welke manier(en) kan die doelstelling nu het beste gefrustreerd worden? In andere

Zijn noodzakelijke veranderingen in de financiële sector wel realiseerbaar?

Echte veranderingen zijn alleen mogelijk door helemaal opnieuw te beginnen, aldus Rene Frijters, oprichter van Knab, de nieuwe bank. Als deze stelling correct is, dan valt er in de financiële sector niets anders te doen dan sluiten en opnieuw beginnen

Het groepsproces en de rol van de manager?

Wat heeft het groepsproces met de manager te maken? Dat is waar deze blog over gaat. Maar we beginnen misschien wel met een 'schokkende' ervaring ... Als u uzelf vandaag opeens als 20-jarige zou tegenkomen; vol energie om het leven op te pakken, een

Gerichte content marketing boost bezoekers en conversie

2013 het jaar van de content marketing Volgens een recente enquête onder 700 digitale professionals staat content marketing bij hen bovenaan hun prioriteitenlijst. Dat betekent dat zij nu zeer duidelijk de voorkeur geven aan het creëren, optimaliseren

Teamwork ondanks een vreemde kijk op de wereld

Meestal streven mensen naar de juiste vorm van teamwork, maar lukt dat niet door een vreemde kijk op de wereld. Zo hoorde ik laatst iemand zeggen: "We hebben nu lang genoeg gepraat over mij, laten we het nu eens over jou hebben; wat vind jij eigenlijk

Concurrentie dwingt consultants tot micro marketing bij acquisitie

Wat is micro marketing? De opkomst van de digitale media heeft het mogelijk gemaakt om een steeds beter inzicht te krijgen in het koopgedrag en behoeftepatroon van de consument. Dat zette in de jaren '90 de deur open voor de jongste telg uit de marketing

Samenwerken in de 21ste eeuw

Don Tapscott , is adjunct professor aan de universiteit van Toronto, hij ging in gesprek met McKinsey’s Rik Kirkland. Tijdems het interview “Samenwerken in de 21ste eeuw”, kwam deze stelling boven water: “uiteindelijk gebruiken we niet meer email maar

Advocatuur onder vuur

Veranderende marktomstandigheden dwingt de advocatuur tot een grondige heroriëntering met betrekking tot hun zakelijke aanpak, waarbij in veel gevallen wellicht ook een ingrijpende herstructurering niet vermeden kan worden. Zij in de advocatuur, die

Stappenplan voor een goed blog

Het schrijven van een blog is voor veel professionals lastig. Dat is logisch, want de meeste specialisten bloggen nooit. Bloggen is heel iets anders dan het schrijven van een specialistische tekst over je vak. Onderstaand stappenplan maakt het schrijfwerk

8 tips voor een goed blog!

1. Een goede column heeft één onderwerp. Je weet als professional alles over je vak. Geef niet te veel informatie, maar beperk je tot één specifiek onderwerp. Dit maakt je stukje leesbaarder, duidelijker en sterker. 2. Wees je lezer. Als je blogt, schrijf

Zakelijke specialisten spinnen garen bij content marketing

In een tijd waarin iedereen online toegang heeft tot informatie is vindbaarheid in de enorme overvloed aan zoekresultaten binnen Google een kwestie van overleven geworden. Anders gezegd; "publish or get lost" De uitdaging Effectief reclame maken in de

Conjunctuurgevoeligheid dwingt adviseurs tot specialisatie.

De ware specialisten onder de zelfstandige professionals beschikken over kennis en ervaring waaraan de ondernemer behoefte heeft, ongeacht de staat van de economie. Deze hiernaast afgebeelde piramide van Maslow laat zien hoe het behoeftepatroon van de

Dienstverleners moeten samenwerken. Maar hoe doe je dat ?

De huidige economische teruggang werkt wellicht verdoezelend. Maar de meeste experts zijn van mening dat externe dienstverlening een steeds groter onderdeel zal vormen van de waardecreatie in ondernemingen. Enerzijds werken de nieuwe technische mogelijkheden

Externe adviseurs aller kunne, verenigt u

Maakt u zich als zelfstandige professional zorgen over de veranderende markt en uw toekomst? Sinds de crisis van 2008 ondervinden de 150.000 tot 200.000 zelfstandige adviseurs die Nederland rijk is, in toenemende mate problemen bij het vinden van nieuwe

Koersvaste ondernemers varen wel bij een simpel te herhalen verdienmodel

De ondernemingen die het best presteren, hebben dat te danken aan een eenvoudig en makkelijk te herhalen verdienmodel. Althans, dat is ten minste de conclusie die de schrijvers van het boek "Repeatability, Build Enduring Businesses for a World of Constant

De verkopende bedrijfseigenaar komt nog weleens in een doolhof terecht

In veel gevallen zou de verkoop van het bedrijf de kroon op het werk van de ondernemer behoren te zijn. De markt spreekt in zo'n geval dan zijn waardering uit voor al zijn inspanningen en creativiteit door een passende prijs toe te kennen aan het bedrijf

Voorzorgsmaatregelen bij economisch zwaar weer

Steeds meer bedrijven zijn zich aan het voorbereiden op het eventueel uit de hand lopen van de huidige eurocrisis. Zelfs al is de kans nog zo klein, bedrijven hebben geen keus en moeten met alles rekening zien te houden. Tussen moeten en kunnen zit echter

Franchise formules bepalen steeds meer het straatbeeld

Ruim 40% van de omzet in de detailhandel wordt behaald via franchise formules en er zijn 258.000 personen in werkzaam. Laag risico Steeds meer zelfstandige ondernemers kiezen voor de relatieve veiligheid, dat een groot samenwerkingsverband kan bieden

De fijne kneepjes van emailmarketing

Met merkbare terughoudendheid betrad ondernemer O. Thomas het kantoor voor het gebruikelijke kennismakingsgesprek. Hij was gekomen op aanraden van een bevriende relatie vertelde hij. Zelf betwijfelde hij echter of het probleem van de inzakkende omzet

De startende ondernemer kan beginnersgeluk afdwingen

Er wordt vaak gezegd dat de startende ondernemer zonder geluk het gewoon niet gaat redden. Zonder een onzichtbare hand die hem veilig langs de vele obstakels leidt zouden zijn initiatieven gedoemd zijn. Misschien is er een manier om naar de hand van

Besluiteloosheid houdt ondernemers 's nachts wakker

Voor ondernemers blijft menselijke emotie de doorslaggevende factor in het complexe besluitvormingsproces - niet de technologie of analysemethoden. Hoe kan besluiteloosheid voorkomen worden? Hoe kan het zijn dat ondernemers, die geacht worden van nature

Kan een zakelijk blog het verschil maken?

Het feit dat tegenwoordig de meeste klanten van een bedrijf online bereikbaar zijn, maakt een uitgebalanceerde internetstrategie onontbeerlijk. Uit het hiernaast staande overzicht blijkt overduidelijk dat bedrijven het met deze stelling eens zijn. Allen

Wat zijn de trends in de zakelijke adviesmarkt?

De crisis van 2008 en 2009 heeft de hele zakelijke adviesmarkt een flinke optater verkocht. Volgens het Engelse onderzoeksbureau Kennedy Consulting Research&Advisory was er in 2009 voor het eerst in een behoorlijk lange tijd sprake van een stevige krimp

Waarom is er niet meer samenwerking tussen bedrijven?

Juist nu de economische vooruitzichten aan het versomberen zijn en ook langetermijntrends als globalisering en vergrijzing van de bevolking voor nieuwe uitdagingen zorgen, mag de ondernemer geen kans voorbij laten gaan om de bedrijfsvoering te optimaliseren

Is de aandelenmarkt de ultieme graadmeter van de economie?

Alle recessies na de oorlog zijn ontstaan, na of tijdens de val van de aandelenmarkt. Bovendien kwam economisch herstel pas weer opgang, na of tijdens het stijgen van de aandelenmarkt. Dat maakt de aandelenmarkt een perfecte indicator voor wijzigingen

De zon gaat onder voor de banken, maar komt op voor de energiesector!

Het roer moet radicaal om bij de banken Surfend op de enorme kredietgolf, is de bankensector volledig uit zijn voegen gegroeid. Extreme voorbeelden daarvan zijn de Ijslandse en Ierse banken, die op hun hoogtepunt wel 9 maal zo groot waren als het BBP

Het mentale aspect van het ondernemerschap is sterk onderbelicht.

Er wordt ontzettend veel geschreven over het opstarten van ondernemingen , ondernemingsplannen , marketing , over hoe teamwork moet worden bevorderd, etc., maar over het misschien wel moeilijkste aspect van het ondernemerschap, het mentale, is niet veel

Bepalen onbewuste stemmingswisselingen in de maatschappij onze toekomst?

Het belang van een positieve stemming Iedereen is zich bewust van het belang van een goede stemming onder de bevolking. Positief ingestelde mensen zijn productiever, geven door hun vertrouwen in de toekomst makkelijker geld uit, zijn bereid wat meer

Trekt Grieks faillissement ons allemaal onder water?

Slechts weinigen hadden zich 6 maanden geleden kunnen indenken, dat de vraag over een eventueel Grieks faillissement überhaupt gesteld had kunnen worden. Griekenland heeft weliswaar een enorm rijke geschiedenis en prachtig cultureel erfgoed, maar economisch

Zal het va-banque spel der banken hun ondergang betekenen?

Deze week gaf de Oostenrijkse bank Erste Group een winstalarm af, dat zonder al teveel ophef door de pers werd ontvangen. ( zie De Telegraaf ) Dat geeft maar weer eens aan, dat er bijzonder weinig begrip bestaat over het functioneren van het bankwezen

Hoe effectief zijn externe adviseurs?

Er is veel twijfel onder ondernemers over de effectiviteit van externe adviseurs. De vraag over de doelmatigheid betreft vooral de adviseurs, die zich bezighouden met strategische begeleiding van ondernemingen op het gebied van overnames, samenwerking

Hoeveel kost stress uw bedrijf?

De ziektekosten die terug te voeren zijn op stressaandoeningen zijn de laatste jaren enorm toegenomen. In een aantal beroepen is wel 60% van het ziekteverzuim te wijten aan dit fenomeen! Naast deze direct aanwijsbare kosten, zijn er ook nog de versluierde

Is er nog een vrije aandelenmarkt?

Een ontmoetingsplaats voor vraag en aanbod? Is de aandelenmarkt gewoon een plek, waar vraag en aanbod van aandelen van bedrijven bij elkaar komen en de prijs van die aandelen op een rationele manier tot stand komt of spelen er nog andere krachten een

Beleggers opgepast!

Alle Hens aan Dek Regeringsleiders en centrale banken leggen de laatste hand aan een verdedigingssysteem dat ons zou moeten vrijwaren tegen de schadelijke gevolgen van een onvermijdelijk Grieks debacle. In ons blog van 11 september Massale reddingspoging

Recessie-proof ondernemen!

In de titel van dit artikel bevindt zich een woord waar bijna een taboe op rust. Recessie! Bij veel lezers zal dat ongetwijfeld onmiddellijk een negatieve reactie oproepen. "Van een recessie is nog nooit iemand beter geworden en alleen al het praten

Valt deze week het doek voor de euro?

Afgelopen week zijn er diverse zaken in Europa in een stroomversnelling geraakt en wacht ons aanstaande woensdag ook nog eens de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof over de rechtmatigheid van de recente reddingsoperaties en een stemming in het

China, 's werelds hoop in bange dagen!

Nu 3 belangrijke economische machtsblokken in de wereld allen te kampen hebben met sterke groeivertraging of zelfs alweer in een recessie zitten (Japan), is de hoop op China gevestigd om de wereldeconomie verder vooruit te helpen. Deze grafiek laat overduidelijk

Het IMF waarschuwt voor een nieuwe bankencrisis in Europa!

Net nu het weer wat rustiger wordt op de financiële markten komt de nieuwe bazin van het Internationale Monetaire Fonds , Christine Lagarde, met een bijna dramatische oproep aan de banken zich met spoed te herkapitaliseren ter voorkoming van een nieuwe

Eurocrisis+recessie=depressie?

De Eurocrisis bevindt zich inmiddels in de beslissende fase. Dankzij de grote "voortvarendheid en eensgezindheid" van de Europese politici wordt de mug Griekenland nu bijgestaan door een kudde olifanten, die gezamenlijk de euro in de grond dreigen te

Australische hypotheekportefeuille bezorgt ING hoofdbrekens

Al sinds de crisis van 2008 probeert de ING Bank voor zijn dochter ING Direct Australia een geschikte overnamekandidaat te vinden. Besprekingen zijn tot nu toe op niets uitgelopen. De reden is dat kandidaten bedenkingen hebben over een belangrijk onderdeel

Laat fed-president Bernanke het nu wél afweten?

In het Multiraedt-blog van 29 mei j.l. Aandelenmarkten wereldwijd rekenen kennelijk op Bernanke werd al gewezen op de alsmaar oplopende risico's in de wereld, die de hoge koersen op de aandelenmarkten niet rechtvaardigden. Zeker onder Amerikaanse beleggers

De G€URO onvermijdelijk?

De PIIGS komen de rest van Euroloand steeds zwaarder op de maag te liggen. Gebrek aan daadkracht van de kant van de Europese politici, ook nog gekoppeld aan vakantietijd, komt een oplossing van de Eurocrisis absoluut niet ten goede. Traditioneel wordt

De strijd om de belegger

In mijn blog van 27 februari j.l. Onbeheersbare staatsschulden werd de conclusie getrokken, dat de politieke wil ontbrak om de draconische maatregelen te treffen, die volgens de BIS noodzakelijk waren om de staatsschulden naar een redelijk niveau terug

Voordelen van het uitwisselen van websitelinks tussen bedrijven

Collega-bedrijven die meer willen weten over de voordelen van het uitwisselen van website links tussen bedrijven en wellicht geïnteresseerd zijn om ook zelf hieraan mee te doen, worden uitgenodigd om deze pagina te bezoeken

Stresstest Europese banken heeft averechts effect!

In de zoveelste poging de markten gerust te stellen is de stresstest van vorig jaar mei nog eens dunnetjes overgedaan. Gezien de kritiek op de eerste test, die niet streng genoeg geweest zou zijn, zou nu het potlood extra scherp geslepen worden. Afgelopen

Kredietbeoordelaars meten met twee maten!

Twijfelachtige rol Gedurende de opbouw van de schuldenberg van de westerse wereld hebben de drie belangrijkste kredietbeoordelaars, Moody's , Standard&Poor's en Fitch een ongelofelijke rol gespeeld. De razendsnelle kredietexpansie van de laatste 10 jaar

Verenigde Staten van Europa?

De alsmaar voortwoekerende "eurocrisis" begint de laatste dagen steeds intenser te worden en zou zelfs kunnen leiden tot het noodgedwongen opheffen van de euro of, en dat lijkt waarschijnlijker, tot een stilzwijgende fiscale eenwording van de Eurolanden:

Griekse kleptocraten zetten Europa voor het blok

De omschrijving in Wikepedia van kleptocratie als "regering door dieven" lijkt aardig te stroken met de huidige situatie in Griekenland. Na hun toetreding tot de EU onder valse voorwendselen hebben de Grieken maximaal geprofiteerd van de lage rente en

Strategische samenwerking zéker de moeite waard

In het vorige artikel Overnames en fusies de moeite waard? werd nog getwijfeld of het merendeel van de fusies en overnames een nuchtere kosten-batenanalyse wel konden doorstaan. Vaak vormden de hoge aanschafprijs en/of moeizame integratie een te groot

Overnames en fusies van bedrijven de moeite waard?

Redenen voor overnames en fusies Bedrijven op zoek naar een groter marktaandeel, nieuwe technologieën of zelfs uniek menselijk kapitaal kunnen ervoor kiezen andere bedrijven over te nemen of op voet van gelijkheid met hen samen te gaan. Onderzoekingen

Een oplossing voor Griekenland is geen oplossing

In een reactie op het vorige artikel Grieks drama in uitverkocht Brussel's theater werd terecht de vraag gesteld of er überhaubt wel een oplossing is voor de Griekse crisis. Indien het Griekse debacle als een geïsoleerd probleem wordt gezien, is de oplossing

Reddingsoperatie Griekenland met de "Franse Slag"

Vrijdagmiddag wist het Franse "haantje" Sarkozy zich weer als eerste voor het voetlicht te wringen, enigszins gedwee gevolgd door Angela Merkel, om de zoveelste "reddingsoperatie" van Griekenland te presenteren. De oplossing behelst deze keer een substantiële

Europa verhoogt de inzet!

Griekenland bezorgt de beleidsbepalers van Europa en het IMF weer vele hoofdbrekens. Er moet een oplossing gevonden worden voor de hopeloze liquiditeitspositie van de Grieken. De hamvraag daarbij is hoe een land zo pijnloos mogelijk van een onbetaalbare

Aandelenmarkten wereldwijd rekenen kennelijk op Bernanke

Aandelenmarkten over de hele wereld zijn sinds het dieptepunt van maart 2009 gemiddeld zowat verdubbeld. Enquêtes onder professionele beleggers wijzen op een onverwoestbaar vertrouwen dat aandelenmarkten aan het eind van dit jaar hoger zullen staan dan

Economische crisis in Spanje: catastrofe of juist een uitdaging?

Voor diegenen die denken dat een recessie slechts kommer kwel betekent, wijzen onderzoekingen uit dat juist in moeilijke tijden de beste ideeën ontstaan en dat die vaak leiden tot onverwachte groeimogelijkheden! Terwijl de grote bedrijven, die onder

Europa pokert door

Na een tumultueus begin, nu alweer een jaar geleden, kabbelt de Europese schuldencrisis haast gezapig voort. De aankondiging dat Portugal de volgende is, die hulp zal gaan ontvangen uit het reddingsfonds, is bijna met schouderophalen begroet door de

Spaar tijd en geld met het 80/20 principe

Pareto Het 80/20 principe, ook wel genoemd het Paretoprincipe naar de gelijknamige econoom uit de 19e eeuw, gaat ervan uit dat 20% van de oorzaken in de regel 80% van de resultaten oplevert. Pareto struikelde toevallig over deze relatie tijdens een onderzoek

Een wereld zonder geld

Sinds de Club van Rome in 1972 het rapport De grenzen aan de groei uitbracht, hebben talloze organisaties gewezen op de exponentiële bevolkingsgroei en de onverantwoorde manier waarop met de eindige grondstoffen wordt omgesprongen. Men is unaniem over

Financiële markten vertonen gebrek aan samenhang

Er doet zich de laatste tijd een dichotomie in de financiële markten voor. De aandelenmarkt schudt elke keer de zwarte zwanen van zich af en vindt na korte correcties alweer snel de weg naar boven terug, terwijl de obligatiemarkten steeds meer tekenen

Ommekeer in de financiële markten nabij?

In 2009 voltrok zich de grootste beurskrach sinds 1933. Daarna zijn de financiële markten echter binnen twee jaar zowat weer verdubbeld. Die razendsnelle stijging betekende een verbreking van een 72 jaar oud record. Recente enquêtes in Amerika onder

Tweespalt binnen Euroland nu vermeden?

Na een korte onderbreking, veroorzaakt door de gebeurtenissen in de arabische wereld, is de schuldencrisis in Euroland inmiddels weer voorpaginanieuws. Voor landen, die er niet goed voorstaan, fungeert de kapitaalmarkt als scherprechter door steeds hogere

Uitgaande versus binnenkomende marketing

Wat wordt hieronder verstaan? Met uitgaande (outbound) marketing worden reclame-uitingen bedoeld, zoals telemarketing, direct mail, emails, advertenties,tv-en radio spotjes, die zich ongevraagd aan de mensen opdringen. Daarentegen is binnenkomende (inbound)

Onbeheersbare staatsschulden

Nog niet zo lang geleden was het ondenkbaar dat staatsschulden een bedreiging zouden kunnen vormen voor de groei van de wereldeconomie. Ontwikkelde landen hebben namelijk allerlei interne en externe afspraken gemaakt die het uit de hand lopen van staatsschulden

Kan China voor Nederland in een "zwarte zwaan" veranderen?

In zijn boek met de gelijknamige titel beschrijft Nassim Taleb een Black Swan als een moeilijk te voorspellen gebeurtenis, die zich echter kenmerkt door de enorme invloed die zij uitoefent op de maatschappij. Een recent voorbeeld is de revolutie in de

Maatregelen bij inflatie/deflatie

In het verlengde van het hiervoor gepubliceerde artikel over het touwtrekking tussen inflatie en deflatie besteden wij nu aandacht aan de meer praktische kanten van het verhaal. In hoeverre is de ondernemer/belegger in staat zich in te stellen op langere

Inflatie of deflatie?

Wat kunnen wij verwachten? Inflatie of deflatie? Er is een belangrijk debat gaande tussen inflationisten en deflationisten. De eersten zijn ervan overtuigd dat de geldhoeveelheid sneller groeit dan de economie, hiermee prijsstijgingen veroorzakend en

Een vijftal recente ontwikkelingen op marketinggebied

Interessante varianten op marketinggebied Guerillamarketing Onderdeel van het onconventionele guerilla marketing concept zijn de zogenaamde Opduik winkels. Vooral in tijden van economische teruggang wordt winkelleegstand nogal eens benut door ondernemers

15 redenen voor de noodzaak van een zakenplan

Praatjes vullen geen gaatjes! Een goed uitgewerkt zakenplan laat aan iedereen zien dat men serieus is. Eventuele partners, investeerders, werknemers en niet in de laatste plaats de ondernemer zelf beschouwen een tastbaar bewijs als een teken van toewijding

© Multiraedt 2023